Ти тут

Облікова політика організації будівництво приклад

Особливості формування облікової політики будівельної організації Відповідно до Закону про бухгалтерський облік, організації самостійно формують свою облікову політику.

Коковкіна Т. Особливості формування облікової політики будівельними організаціями на 2007 рік з урахуванням майбутніх змін в нормативних актах з бухгалтерського обліку | Білоруський щотижневий журнал ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Свіже НОМЕР!
Новини
перелік опублікованого
Рейтинг аудиторських організацій - 2014
НА ДОПОМОГУ БУХГАЛТЕРУ
ПЕРЕДПЛАТА
Історія конкурсу "Кращий головний бухгалтер року"
БУХГАЛТЕРСЬКЕ ЛІТО без проблем
МСФЗ в Республіці Білорусь: 200 нових бухгалтерських проводок
Журнал "Головний Бухгалтер. Зарплата"
Виробничий календар на 2015 рік
НАШІ ПАРТНЕРИ
Контакти
РЕКЛАМОДАВЦЯМ
Питання до редакції
ОЦЕНКА.ПЕРЕОЦЕНКА.ЕКСПЕРТІЗА
КУРСИ ТА СЕМІНАРИ
АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ
ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
Головна »Коковкіна Т. Особливості формування облікової політики будівельними організаціями на 2007 рік з урахуванням майбутніх змін в нормативних актах з бухгалтерського обліку Коковкіна Т. Особливості формування облікової політики будівельними організаціями на 2007 рік з урахуванням майбутніх змін в нормативних актах з бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в організаціях ведеться відповідно до затвердженої облікової політики. Поняття облікової політики, її склад, принципи формування та порядок зміни визначені ст. 6 Закону РБ від 18.10.1994 № 3321-ХІІ "Про бухгалтерський облік та звітності" (в ред. Закону РБ від 25.06.2001 № 42-З, далі - Закон про бухгалтерський облік) і Положенням по бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" , затвердженим постановою Мінфіну РБ від 17.04.2002 № 62 (зі змінами та доповненнями).
При формуванні облікової політики організація повинна вибрати один з декількох допустимих законодавством (що не суперечать йому) способів ведення бухгалтерського обліку. Якщо з конкретного питання в нормативних документах способи ведення бухгалтерського обліку не встановлені, то при формуванні облікової політики організацією самостійно здійснюється розробка відповідного способу, виходячи з діючих положень з бухгалтерського обліку.
Положення, стосовно яких чинним законодавством варіантність ведення обліку не передбачена, в обліковій політиці годі й закріплювати, так як вони застосовуються незалежно від того, зроблено запис в обліковій політиці чи ні.
У 2007 р будуть затверджені і введені в дію деякі нормативні документи, прямо стосуються діяльності будівельних організацій. А саме це Інструкція про порядок бухгалтерського обліку будівельних матеріалів (далі - Інструкція з обліку матеріалів) та Інструкція про порядок обліку витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт (далі - Інструкція з обліку витрат).

4. Облікова політика організації формується головним бухгалтером або іншою особою, на яке відповідно до законодавства Російської Федерації покладено ведення бухгалтерського обліку організації

Далі розглянемо особливості формування облікової політики будівельних організацій з урахуванням вимог діючих і знову затверджуються документів.
Методи обліку витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт
В організаціях, основним видом діяльності яких є виконання будівельно-монтажних робіт (далі - будівельні роботи), застосовуються такі методи обліку витрат: позамовний, або пооб`єктний, і котельної.
Основним методом обліку витрат в будівельних організаціях є позамовний, суть якого полягає в тому, що всі витрати, зроблені організацією при виконанні будівельних робіт, в бухгалтерському обліку включаються в собівартість конкретного об`єкта будівництва. При цьому частина витрат включається в собівартість об`єкта за прямим ознакою (прямі витрати), а частина - шляхом розподілу на підставі спеціальних розрахунків (накладні витрати).
При котловому методі обліку всі витрати, зроблені організацією при виконанні будівельних робіт, збираються в цілому по організації без розподілу по об`єктах будівництва. Котлової метод обліку витрат можуть застосовувати тільки організації, які виконують однорідні спеціальні види будівельних робіт з незначною тривалістю їх виконання (до одного - двох місяців). До таких робіт відносяться електромонтажні, сантехнічні, роботи по монтажу приладів охоронно-пожежної сигналізації, систем відеоспостереження і контролю, локальних обчислювальних мереж і подібні до них роботи. В таких організаціях роботи виконуються одним і тим же колективом робітників, відсутні приоб`єктні склади, матеріальні цінності закріплені, як правило, за однією матеріально відповідальною особою.
У разі виконання організацією одночасно загальнобудівельних робіт на великих об`єктах і однорідних спеціальних видів робіт (наприклад, електромонтажні роботи) при калькулюванні собівартості можуть застосовуватися одночасно два методи обліку витрат - позамовний і котельної.
При визнання організацією методу обліку виручки "по оплаті" фактична собівартість виконаних робіт визначається за питомою вагою витрат у кошторисній вартості робіт з урахуванням вартості оплачених робіт по кожному об`єкту будівництва або в цілому по організації.
Приклад 1.
Будівельна організація є генпідрядником і виконує загальнобудівельні роботи на кількох об`єктах будівництва. Облік витрат на виробництво будівельних робіт в такій організації повинен здійснюватися по кожному об`єкту будівництва в окремо.

Організація в обліковій політиці повинна самостійно визначити способи розподілу непрямих витрат між Форми первинних облікових документів Підрядні будівельні організації, які виконують роботи з будівництва

За звітний місяць собівартість робіт по об`єкту "А" склала 500,0 млн. Руб., По об`єкту "В" - 300,0 млн. Руб. Кошторисна вартість цих робіт склала: по об`єкту "А" - 600,0 млн. Руб., По об`єкту "В" - 360,0 млн. Руб. Замовником оплачені роботи, виконані в звітному місяці, по об`єкту "А" в сумі 200,0 млн. Руб., По об`єкту "В" - 180,0 млн. Руб. Виручка визнається в міру оплати виконаних робіт.
При визначенні оподатковуваного прибутку витрати по об`єктах будуть враховані в наступних розмірах: по об`єкту "А" - 166,66 млн. Руб. (200/600 x 500), по об`єкту "В" - 150,0 млн. Руб. (180/360 x 300).
Приклад 2.
Будівельна організація виконує тільки електромонтажні роботи. При цьому вона може виступати як в ролі підрядника, тобто самостійно укладати договори з замовниками, так і в ролі субпідрядника. Термін виконання робіт обмежений одним - двома місяцями. Облік витрат на виробництво будівельних робіт в такій організації може здійснюватися без розбивки по кожному об`єкту будівництва в окремо, а в цілому по організації.
За звітний місяць собівартість робіт, виконаних на об`єктах "А", "В", "С", склала 200,0 млн. Руб. Кошторисна вартість робіт склала: по об`єкту "А" - 150,0 млн. Руб., По об`єкту "В" - 80,0 млн. Руб., По об`єкту "С" - 100,0 млн. Руб. Замовником оплачені роботи, виконані в звітному місяці, в таких сумах: по об`єкту "А" - 50,0 млн. Руб., По об`єкту "В" - 80,0 млн. Руб., По об`єкту "С" - оплата не надійшла .
При визначенні оподатковуваного прибутку витрати будуть враховані в розмірі 78,79 млн. Руб. ((50 + 80) / (150 + 80 + 100) x 200).
Приклад 3.
Будівельна організація виконує як загальнобудівельні роботи, так і спеціальні будівельні роботи з незначною тривалістю їх виробництва. При цьому вона може виступати як в ролі генпідрядника, так і в ролі підрядника або субпідрядника. Облікової політики даної організації може бути передбачено два методи обліку витрат на виробництво будівельних робіт: позамовний і котельної. При цьому по об`єктах, на яких виконуються загальнобудівельні роботи і укладені довгострокові договори, застосовується позамовний метод, а по об`єктах, на яких виконуються спеціальні роботи з короткостроковою тривалістю їх виконання, - котельної.
Статті калькуляції обліку витрат
Згідно з діючими в даний час Методичних рекомендацій з планування та обліку витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт, затвердженим наказом Мінбудархітектури РБ від 11.01.2000 № 3 (далі - Методичні рекомендації № 3), витрати будівельних організацій при обліку і калькулювання собівартості будівельних робіт групуються по статей: "Матеріали", "Основна заробітна плата", "витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів", "Накладні витрати". Накладні витрати включаються до складу витрат за конкретним об`єктом будівництва шляхом їх розподілу за допомогою спеціальних розрахунків. Перелік витрат, що включаються в накладні витрати, наведено в вищевказаному документі.
Однак на практиці в цілях більш правильного віднесення витрат до конкретного об`єкта будівництва організації використовують іншу методику калькулювання. Так, частина витрат, що включаються в накладні витрати, але мають пряме відношення до конкретного об`єкта будівництва, прямо відноситься на собівартість об`єкта. Розподіляється між об`єктами тільки та частина накладних витрат, яка не може бути прямо віднесена на собівартість конкретного об`єкта будівництва.
У зв`язку з вищевикладеним Інструкцією з обліку витрат передбачається п`ять статей калькуляції. Серед них чотири вишеобозначенние статті і п`ята стаття "Інші витрати", до якої включаються витрати, які є накладними витратами, але прямо пов`язані з конкретним об`єктом будівництва. Таким чином, затверджується документом буде закріплена що склалася практика обліку витрат на виробництво будівельних робіт.
Облік незавершеного виробництва
До незавершеного будівельного виробництва відносять роботи, виконані власними силами підрядної організації і не здані замовнику або які не прийняті замовником.
Для обліку витрат по незавершеному будівельному виробництву необхідно виділити окремий субрахунок на рахунку 20 "Основне виробництво". Облік витрат по незавершеному виробництву ведеться за фактичними витратами в розрізі статей калькуляції. Після прийняття замовником робіт, виконаних підрядною організацією і значаться до їх прийняття в складі незавершеного виробництва, фактична собівартість виконаних робіт відображається у складі витрат основного виробництва.
Вартість робіт, виконаних субпідрядними організаціями і не прийнятих замовником, до складу незавершеного виробництва не включається і на окремому субрахунку рахунку 20 "Основне виробництво" не відбивається. Кошторисна (договірна) вартість робіт, виконаних субпідрядними організаціями і прийнятих генпідрядником, до їх прийняття замовником відображається в обліку генерального підрядника


Облікова політика - сукупність способів ведення бухгалтерського обліку - первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.


alt = "Тому при формуванні облікової політики організація не може закріпити в ній інший порядок обліку відсотків (наприклад, записати, що відсотки за позиками, залученими для будівництва" gt;Бухгалтерський облік в організаціях ведеться відповідно до затвердженої облікової політики. Облік витрат на виробництво будівельних робіт в такій організації повинен здійснюватися по кожному об`єкту будівництва в окремо.

В кінці календарного року бухгалтеру будівельної організації належить визначитися з обліковою політикою на наступний рік. Зате підрядникам будівництва журнали більше не знадобляться.


alt = "Введення Формування і розкриття облікової політики організації Поняття облікової політики та принципи її формування Формування змісту облікової політики та її зміна" gt;Прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно з року в рік. При цьому облікова політика на по оплаченим або прийнятим до оплати робіт, виконаних залученими організаціями за договором на будівництво

У зв`язку з цим облікова політика організації виконує відразу кілька функцій: 1) облікова політика - керівництво по організації та ведення обліку всередині компанії будівництві яких організація виступає генпідрядником (підрядником або.


alt = "Будівництво. Типова облікова політика будівельної (підрядної) організації. Будівельна діяльність, як і будь-яка інша галузь економіки, має свою специфіку, що позначається, в тому числі і на порядку" gt;2.4 Перелік осіб, які мають право підпису в первинних облікових документах: - формується організацією самостійно і затверджується в додатку до облікової політики.

Облікова політика формується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства. Розділ IV. Економіка будівельних організацій. Копления витрат або при здачі замовнику окремих етапів об`єкта будівництва.


alt = "Облікова політика будівельної організації. Для деталізації окремих видів витрат (інших) відкриваються субрахунки четвертого і PМежду тим згідно з п. Житлово-будівельних кооперативах, то вартість незавершеного будівництва." gt;Особливості формування облікової політики будівельної організації. Робота зроблена в 1998 році. Якщо організація, крім участі в будівництві в якості спеціалізованого замовника, здійснює власне будівництво

Облікова політика будівельної (підрядної) організації на 2010 рік. Виручка може збільшуватися і на які виплачуються організації додатково понад кошторис суми заохочувальних платежів, наприклад за скорочення термінів будівництва.


Облікова політика 2013. Наказ про облікову політику. Анонс: Бухгалтерську і податкову облікову політику повинен затвердити керівник організації своїм наказом або розпорядженням.Незавершене будівництво обліковується на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" за відповідними субрахунками. Тому в обліковій політиці організації-забудовника повинен бути передбачений окремий розділ

Облікова політика повинна щорічно складатися в кожній організації. У 2014 році в обліковій політиці організації необхідно в першу чергу відобразити зміни, які торкнулися первинної документації.


У всіх організацій, які зобов`язані вести бухгалтерський облік, повинна бути облікова політика підприємства. У статті розказано, як організувати облікову політику з бухобліку на 2014 рік.Стверджує облікову політику керівник організаціі.Пріведем основні положення, які повинні бути встановлені в обліковій політиці на 2015 рік. Облікова політика 2015: які положення потрібно врахувати.

Глава 1. Облікова політика організації. Елементи облікової політики. Ліцензування функцій замовників. Функції замовників по будівництву об`єктів. Організація бухгалтерського обліку.


Отже, облікова політика організації є важливим засобом формування величини основних Організації, які ведуть будівництво за договорами підряду, можуть визначати свої доходи двома методами (п.16): 1. «ДохідЯкі положення будівельна організація повинна передбачити в обліковій політиці на 2009 рік? Не забувайте про те, що документом приймання закінченого будівництвом об`єкта при повній готовності є акт форми КС-11.

Форма: Облікова політика організації для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування (будівництво, загальна система оподаткування) з 2015 р (Підготовлено фахівцями КонсультантПлюс, 2015).


? Запитати автора документа Cкачать документ «Приклад облікової політики для організації з ССО» безкоштовно? Договір будівництва, будівельного підряду. Агентський договір і угода.Завантажити Особливості формування облікової політики будівельної організації. В організаціях-забудовників до рахунку 08 повинні відкриватися, як мінімум, субрахунка "Будівництво об`єктів основних засобів" (для обліку

Облікова політика будівельних організацій. Відповідно до Закону про бухгалтерський облік організації В організаціях-забудовників до рахунку 08 повинні відкриватися як мінімум субрахунка 3 "Будівництво об`єктів основних засобів"


Будівництво. Організація не є малим підприємством. Облікова політика для цілей бухобліку. Гуртова торгівля. Організація не є малим підприємством word.1. Затвердити облікову політику організації у вигляді наступних Положень, що є невід`ємною частиною цього наказу: Положення № 1. «Про облікову політику для цілей бухгалтерського обліку на 2014 рік».

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення