Ти тут

Бухгалтерський облік в будівельних організаціях проводки

Тому використання замовником-забудовником рахунку 20 для обліку вироблених при будівництві капітальних витрат суперечить принципам бухгалтерського обліку.

28.05.2014 Якими бухгалтерськими проводками слід відображати придбання і продаж майна оформленого договорами про пайову участь в будівництві і договорами переуступки (поступки) прав вимоги?
Опубліковано в журналі "Податки та бухгалтерський облік" №1 рік - 2014
питання:
Організація (ТОВ), яка застосовує загальну систему оподаткування, набуває для подальшого перепродажу житлові (квартири) та нежитлові (офіси) приміщення в споруджуваних житлових будинках. Придбання майна оформляється договорами про пайову участь в будівництві і договорами переуступки (поступки) прав вимоги. Продаж цього ж майна оформляється договорами переуступки (поступки) прав вимоги. Документів на право власності при цьому не оформлюється, оскільки об`єкти нерухомості ще не здані в експлуатацію. Якими бухгалтерськими проводками слід відображати придбання і продаж даного майна?
відповідь:
Відносини, пов`язані з залученням грошових коштів громадян і юридичних осіб для пайового будівництва багатоквартирних будинків і (або) інших об`єктів нерухомості на підставі договору участі в пайовому будівництві і виникненням у учасників пайового будівництва права власності на об`єкти пайового будівництва і права спільної часткової власності на спільне майно в багатоквартирному будинку і (або) інший об`єкт нерухомості, регулюються Федеральним законом від 30.12.2004 № 214-ФЗ «Про участь у пайовому будівництві багатоквартирних х будинків і інших об`єктів нерухомості та про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації »(далі - Закон № 214-ФЗ).

При господарському способі будівництва більша частина робіт з будівництва здійснюється власними силами інвестора-забудовника та в цій частині відбивається в його бухгалтерському обліку такими проводками: 1

Згідно ч. 3 ст. 4 Закону № 214-ФЗ договір участі в пайовому будівництві укладається у письмовій формі, підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації.
Частина 1 ст. 11 Закону № 214-ФЗ допускає уступку учасником пайового будівництва прав вимог за договором після сплати ним ціни договору або одночасно з переведенням боргу на нового учасника пайового будівництва в порядку, встановленому ГК РФ. Така поступка допускається з моменту державної реєстрації договору участі в пайовому будівництві до моменту підписання сторонами передавального акту або іншого документа про передачу учаснику об`єкту пайового будівництва (ч. 2 ст. 11 Закону № 214-ФЗ).
Правила поступки права вимоги встановлені в ст. 388, 389, 390 ЦК України, а умови і порядок оформлення переведення боргу - в ст. 391, 392 ЦК України.
Відображення в бухгалтерському обліку придбання прав учасника пайового будівництва

Б ухгалтерскій і податковий облік в будівництві мають свої особливості. Тому кожен розділ Довідника завершують типові бухгалтерські проводки і авторські коментарі упорядника до них.

Права учасника пайового будівництва, на нашу думку, організація-пайовик має врахувати в складі фінансових вкладень на підставі пп. 2 і 3 ПБО 19/02 «Облік фінансових вкладень», т. Е. Відбити їх на рахунку 58 «Фінансові вкладення», субрахунок «Права учасника пайового будівництва». Разом з тим допускається облік таких прав і на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
У бухгалтерському обліку учаснику пайового будівництва (пайовик) необхідно зробити такі записи:
Дебет рахунку 58 (76), субрахунок «Права учасника пайового будівництва» Кредит рахунку 76, субрахунок «Розрахунки з забудовником» - на дату реєстрації договору участі в пайовому будівництві отримано право на об`єкт пайового будівництва;
Дебет рахунку 76, субрахунок «Розрахунки з забудовником» Кредит рахунку 51 - проведені розрахунки із забудовником (або до продавця прав учасника пайового будівництва).
Відображення в бухгалтерському обліку реалізації прав учасника пайового будівництва
Відповідно до п. 7 ПБУ 9/99 «Доходи організації» надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів, визнаються в бухгалтерському обліку в якості інших доходів. Витрати, пов`язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), товарів, продукції, зізнаються в бухгалтерському обліку в якості інших витрат (п. 11 ПБУ 10/99 «Витрати організації» ).
При подальшій переуступку права вимоги квартири або офісу в обліку робляться записи:
Дебет рахунку 62 (76) Кредит рахунку 91 - відображено дохід від поступки права вимоги квартири (офісу);
Дебет рахунку 91 Кредит рахунку 58 (76), субрахунок «Права учасника пайового будівництва» - списана сума витрат, пов`язана з придбанням переданих прав;
Дебет рахунку 50 (51) Кредит рахунку 62 (76), субрахунок «Розрахунки з відступлення права вимоги» - надійшла оплата від покупця майнового права;
Дебет рахунку 91 Кредит рахунку 68 - нарахований ПДВ.
Крім того, в разі, якщо зазначена в питанні діяльність є для організації основної, переуступка прав вимоги на квартири або офіси може відображатися в обліку не з використанням рахунку 91 «Інші доходи і витрати», а з використанням рахунку 90 «Продажі».
Відповідь підготовлена експертами служби
Правового консалтингу ГАРАНТ
Також з цієї теми:

Правила бухгалтерського обліку у забудовника: 1) витрати забудовника, пов`язані зі зведенням об`єктів будівництва (в т.ч. об`єктів пайового будівництва у основного забудовника) відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням субрахунку


Договір участі в пайовому будівництві в бухгалтерському обліку та звітності забудовника. Бухгалтерський облік. будівництві, дотримується за допомогою здійснення наступній бухгалтерської проводки за кожним договором в703. Наше підприємство виробляло капітальне будівництво виробничої бази господарським способом. Така проводка передбачена Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та

. Якими бухгалтерськими проводками слід відображати придбання і продаж майна оформленого договорами про пайову участь в Відображення в бухгалтерському обліку придбання прав учасника пайового будівництва.


Бухгалтерська проводка 10514 - будівельно-монтажна робота господарським способом. Списання виявлених нестач і втрат в капітальному будівництві з надзвичайних обставин.Бухгалтерський і податковий облік в будівництві має чимало особливостей. Об`єкт вартістю менше встановленого ліміту приймається до обліку бухгалтерським проведенням

Основні особливості бухгалтерського обліку в будівництві. Наші фахівці добре знають, чому потрібно то його прихід має відображатися відповідної проводкою в рамках бухгалтерського обліку матеріалів в будівництві.


Бухгалтерські проводки в обліку Замовника залежать від обсягу повноважень, переданих йому Забудовником. Для початку, розглянемо ситуацію, при якій Замовник вартість об`єкта будівництва не формує4. Бухгалтерський облік та оподаткування замовника-забудовника. Забудовник відповідає перед державою і суспільством за безпеку будівництва і На підприємстві будуть складені такі бухгалтерські проводки

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення