Ти тут

Установка цін номенклатури контрагентів в 1с 8.3

Інформація про ціни постачальників за відповідним типом цін реєструється за допомогою документа Установка цін номенклатури контрагентів.

Введення даних здійснюється в довіднику «Номенклатура».
Заходимо в Меню «Склад» «Номенклатура».
Номенклатура в 1С: Бухгалтерія - це запаси товарно-матеріальних цінностей (матеріали, товари, готова продукція), устаткування щодо встановлення, а також послуги, які списуються на рахунки обліку витрат. Номенклатура - це регістр відомостей для кожної групи номенклатури. Виділяють послуги та бланки суворого обліку. Категорії того, що це поворотна тара, матеріали, продукція визначаються в момент надходження.
При першому запуску 1С: Бухгалтерія 8 для кожної групи номенклатури задаються рахунки бухгалтерського і податкового обліку меню «Підприємство» Товари (матеріали, продукція, послуги) Рахунки обліку номенклатури, які далі будуть використовуватися в проводках при відображенні тієї чи іншої господарської операції і підставлятися автоматично при виборі товару, продукції, послуги і т.д. Можна використовувати створені групи номенклатури і встановлені для них рахунки обліку, а можна самостійно створювати нові групи, додавати в них нові елементи, змінювати або встановлювати рахунки обліку для кожної одиниці і кожної групи зокрема. Для кожної організації інформаційної бази набір рахунків обліку номенклатури може бути свій.
Прикладом настройки рахунків обліку номенклатури може бути такий приклад. В Меню Підприємство - Товари - Рахунки номенклатури можна виставити у всіх рядках в осередок «Податкове призначення доходів і витрат» - Хоз. д-сть.
Довідники зберігають дані про об`єкти аналітичного обліку. Якщо це групи - позначається як жовта папка, якщо елементи, то це дані про конкретний об`єкт аналітичного обліку.
Щоб додати нову групу - натисніть кнопку «Додати групу» або виберіть Меню Дії Нова група. Якщо треба групу створити всередині групи, треба її перед цим відкрити.
Введіть у групи продуктів найменування групи «Канцтовари». Натискаємо кнопку ОК або використовуємо поєднання клавіш CTRL + ENTER. Завдання: Завести в групу Канцтовари ручку кулькову ціною закупівлі 5 гривень ціною продажу 7 гривень і зробити знижку 5%.
Подвійним натисканням на значок папки Товари в групі Товари за допомогою кнопки «Додати групу» додаємо нову групу з найменуванням «Канцтовари».
Якщо натиснути кнопку «Записати», то запис збережеться, але бухгалтерських проводок не буде і документ не закриється.

Документ Установка цін номенклатури контрагентів призначений для фіксації цін постачальників, які могли бути отримані

Якщо натиснути кнопку «ОК», то документ збережеться з проводками і закриється.
За допомогою кнопки «Додати» вводимо дані про товар «Ручка кулькова». Вказуємо короткий (для швидкого пошуку) і повне найменування (для виведення в друковані форми документів).
Група номенклатури - це посилання на групу довідника Номенклатура, до якої належить елемент. Властивості елемента можна змінити в будь-який момент.
У кожній позиції номенклатури є одиниця виміру. Якщо Ви її не знайдете після натискання на кнопку Вибір, то знайти нову одиницю виміру можна в довіднику «Класифікатор одиниць вимірювання». «Додати» Упаковка, штука або кнопка «Підбір з класифікатора» ОК
Найменування «Канцтовари», Податкове призначення (ПДВ) у виробництві «Обл. ПДВ » ОК
Ставка ПДВ враховується при оформленні податкових накладних.
Довідник «Номенклатурні групи» застосовується для ведення аналітичного обліку на рахунках: 23 «Основне виробництво» - 24 «Шлюб у виробництві» - 701-703 «Доходи від реалізації» - 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» - 901-903 «Собівартість реалізації ».
Елементом довідника Номенклатурні групи може бути товар або послуга, які відносяться до цієї номенклатурної групи.
До складу номенклатурної групи може входити необмежена кількість номенклатури, але один елемент номенклатури може входити тільки в одну номенклатурну групу, поштучні і фасовані обкладаються ПДВ.
На закладці «Ціни» відображаються актуальні ціни, встановлені для номенклатури.
Елемент номенклатури може бути бланком суворого обліку і враховується на рахунках позабалансового обліку за номінальною вартістю.
На закладці «Рахунки обліку» відображаються рахунки обліку номенклатури, які будуть використовуватися при введенні нових документів за обраними організації та складу.
Якщо поле «Склад» порожнє, то це означає ДЛЯ ВСІХ СКЛАДОВА.
Роздрібний склад - це не автоматизований склад, без 1С.
При введенні схожих товарів по виду зручно їх копіювати, для цього використовуємо кнопку «Додати копіюванням», щоб не вводити однакові параметри (вид товару, номенклатурна група).
Елементи або групи довідника можна при необхідності мишкою перетягнути в потрібну групу в дереві довідника.

Планова собівартість розраховується користувачем вручну для кожної позиції номенклатури і вводиться в систему за допомогою документа «Установка цін номенклатури».

Продовжуємо виконувати завдання. Залишилося зробити ціну закупівлі і продажу, а також знижку 5%. 3. Установка цін номенклатури
Документ «Установка цін номенклатури» відкриваємо через Меню Підприємство Товари (матеріали, продукція, послуги) - Установка цін номенклатури. При проведенні документа інформація про ціни записується в регістр відомостей «Ціни номенклатури» по кожній позиції номенклатури.
Типи цін номенклатури.
Список цін, які необхідно зареєструвати або змінити, вводяться в поле поруч Типи цін номенклатури. Цей довідник використовується для зберігання різних типів цін організації або постачальників. Відпускні ціни підставляються в документи відвантаження.
Для типу ціни задається: валюта типу ціни, визначена в довіднику валют, метод округлення і порядок округлення.
Спочатку ціна закупівлі і продажу не включає ПДВ. Передбачена можливість зберігання цін, що включають в себе податок на додану вартість (ПДВ).
Для вказівки цін продажу копіюємо документ «Основна ціна продажу». Кнопка «Додати копіюванням». Вказуємо дату. Тип цін - Основна ціна закупівлі (не змінюємо, для того щоб до неї додати 40%), натискаємо кнопку «Змінити». У вікні вказуємо «Змінити ціни на%», вказуємо відсоток націнки (40) кнопка «Виконати» ОК.
Міняємо тип цін на «Основна ціна продажу» в Коментарях вводимо: «Товар з націнкою 40%» ОК
Зазначимо ціну закупівлі за введеним товару. Для цього в журналі документів «Установка цін номенклатури» (меню «Підприємство» Товари (матеріали, продукція, послуги) додаємо новий документ (Кнопка «Додати») і його заповнюємо. Для цього вказуємо дату тип цін (Основна ціна закупівлі), натискаємо кнопку «Заповнити» Заповнити по групі номенклатури Товари вводимо ціни закупівлі в Коментарях вводимо: «Товар» ОК.
Щоб роздрукувати документ, натисніть на кнопку ПЕРЕЛІК ЦІН.
Пункт Заповнити виконує автоматичне заповнення документа. Таблична частина документа очищається і заповнюється заново відібраними позиціями.
При виборі цього пункту відкривається діалогове вікно, в якому можна відібрати номенклатурні позиції і типи цін, за якими буде проводитися заповнення.
Заповнити за цінами номенклатури - таблична частина буде заповнена значеннями цін з регістра відомостей «Ціни номенклатури», визначених на дату оформлення документа відповідно до встановленого відбором.
Заповнити по надходженню - товари і ціни, які визначені в документі надходження. Таке наповнення можливо тільки в тому випадку, якщо в документі надходження зазначений тип цін контрагента.
Якщо Ви вибрали пункт Додати за цінами номенклатури, то додаються вибрані позиції.
Пункт «Оновити за цінами номенклатури оновлює останніми даними з регістра відомостей« Ціни номенклатури ».
Для вказівки цін продажу зі знижкою 5% копіюємо документ «Основна ціна продажу» (кнопка «Додати копіюванням» вказуємо дату тип цін «Основна ціна продажу» спочатку не змінюємо, для того щоб до неї додати знижку 5%, натискаємо кнопку «Змінити» . У вікні вказуємо «Змінити ціни на%», вказуємо відсоток знижки (-5) кнопка «Виконати» ОК.
Міняємо тип цін на «Ціна продажу знижка 5%» в Коментарях вводимо: «Товар зі знижкою 5%» ОК.
Переглянути всі ціни можна в Меню Склад - Номенклатура Товари Канцтовари Ручка - закладка «Ціни». При введенні нових товарів, ціни на них можна вказувати в наявних документах «Установка цін номенклатури».
Якщо в групі товарів вже є товари зі знижкою або на них ця знижка не поширюється, то з них знімаються галочки перед командою «Виконати». Потім знову ставляться.
На даний момент у нас повинні бути встановлені на товари три типи цін:
1) ціна закупівлі;
2) основна ціна продажу (більше ціни закупівлі на 40%);
3) ціна продажу зі знижкою 5%. 2. Видалення документів, груп і елементів довідників
Для видалення документа, групи або елемента довідника треба: виділити будь-яку клітинку видаляється рядка натиснути кнопку «Встановити позначку видалення» вибрати меню «Операції» Видалення помічених об`єктів кнопка «Контроль» Видалити Закрити.
Кнопка Контроль дозволяє перевірити наявність посилань на видаляється об`єкт. Якщо такі посилання є, програма заборонить видалення об`єкта і виведе на екран список об`єктом, які мають посилання на видаляється об`єкт. Треба буде або не видаляти, або скорегувати, або видалити об`єкти, які мають посилання на об`єкт, який потрібно видалити.
НА ГОЛОВНУ 1С: БУХГАЛТЕРІЯ 8.2 для України

Управління торгівлею »: введення початкових залишків грошових коштів, заборгованостей контрагентів і підзвітних осіб, залишків товарів на складах, початкова установка цін номенклатури.


alt = "Установка цін номенклатури 1С. Другим і останнім кроком є установка ціни для кожної позиції. Заповнення довідника Контрагенти в програмі 1С 8.3." gt;Після проведення документа "Надходження товарів і послуг" ціни зареєструються в регістрі, як ціна контрагента. Далі від цих цін можна розрахувати і встановити свої ціни через документ "Установка цін номенклатури".

прихід від контрагента в УТ сам встановлює ціни. ціни Номенкл контрагента. по ним ... про роздробі. имхо. по приходу в УТ можна заповнити установку цін. яка конфіга то у вас? і по залишках там є підбір номенклатури 8 жовтня 2009


Відміна Відправити. [Інше] УТ 10.3 Типи цін номенклатури контрагентів. Перевір ще на всякий випадок працездатність процедури заповнення по надходженню документаМожливі типи цін номенклатури. Установка відпускних цін і цін постачальників (закупівельних цін). 1) Завести окремий тип цін спеціально для цього контрагента, наприклад "Оптова ціна ІП Пупкін".

Відомість по взаєморозрахунках з контрагентами (БП 2.0, безкоштовно). У верхньому меню заходимо в Операції-gt; Документи-gt; Встановлення цін номенклатури. Відкриється список документів.


Рахунки обліку номенклатури- Контрагенти. Робота з довідником2. у вікні "Установка цін номенклатури контрагентів" не можу знайти Ціна, де це є? 3. у вікні Форма вибору типу цін записалася незрозуміла мені рядок без назви. я не можу ні змінити, ні видалити її, чому і як це 3 листопада 2013

Дано: є ціни номенклатури контрагентів (= закупівельні) Необхідно встановити ціни номенклатури (відвантажувальні) як Установка цін номенклатури. 1C і все що з нею пов`язано. 7 Вересня 2011. Установка Офіційно Ssl Сертіфіката.25 травня 2009


Якщо задана зв`язок типу цін контрагента і типу цін підприємства, і в файліУстановка цін номенклатури. 1С 8.3. Як в 1С прийняти основний засіб з декількох складових частин, комплектуючих? Як в 1С створити і заповнити контрагента? 1С 8.2.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення