Ти тут

Положення про встановлення ліміту на емітента цінних паперів

Емітенти цінних паперів зобов`язані здійснювати розкриття інформації на кожному етапі процедури емісії цінних паперів в порядку, встановленому цим Положенням, у випадках, коли державна реєстрація випуску

зміст
Наказ
ПОЛОЖЕННЯ про розкриття інформації емітентами ЕМІСІЙНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
I. Загальні положення
II. Розкриття інформації на етапах процедури емісії цінних паперів
2.1. Загальні положення про розкриття інформації на етапах процедури емісії цінних паперів
2.2. Розкриття інформації на етапі прийняття рішення про розміщення цінних паперів
2.3. Розкриття інформації на етапі затвердження рішення про випуск (додатковий випуск) цінних паперів
2.4. Розкриття інформації на етапі державної реєстрації випуску (додаткового випуску) цінних паперів
2.5. Розкриття інформації на етапі розміщення цінних паперів
2.6. Розкриття інформації на етапі державної реєстрації звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів
2.7. Розкриття інформації на етапі подання до реєструючого органу повідомлення про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів
2.8. Особливості розкриття інформації на етапах процедури емісії цінних паперів, що розміщуються шляхом відкритої підписки з можливістю їх придбання за межами Російської Федерації
2.9. Особливості розкриття інформації на етапах процедури емісії біржових облігацій
III. Проспект цінних паперів
IV. Розкриття інформації в разі реєстрації проспекту цінних паперів після державної реєстрації звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів
V. Розкриття інформації в формі щоквартального звіту
VI. Розкриття інформації в формі повідомлень про суттєві факти
6.1. Загальні положення про розкриття інформації в формі повідомлень про суттєві факти
6.2. Зміст повідомлень про суттєві факти
6.2.1. Повідомлення про істотний факт про скликання і проведення загальних зборів учасників (акціонерів) емітента, а також про рішення, прийняті загальними зборами учасників (акціонерів) емітента
6.2.2. Повідомлення про істотний факт про проведення засідання ради директорів (наглядової ради) емітента та їх порядок денний, а також про окремі рішення, прийняті радою директорів (наглядовою радою) емітента
6.2.3. Повідомлення про істотний факт про неприйняття радою директорів (наглядовою радою) емітента рішень, які повинні бути прийняті відповідно до федеральними законами
6.2.4. Повідомлення про істотний факт про направлення емітентом заяви про внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб записів, пов`язаних з реорганізацією, припиненням діяльності або з ліквідацією емітента, а в разі прийняття органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, рішення про відмову у внесенні зазначених записів - про прийнятті такого рішення

Згідно з проектом Положення "Про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності".

6.2.5. Повідомлення про істотний факт про появу у емітента підконтрольної йому організації, що має для нього важливе значення, а також про припинення підстав контролю над такою організацією
6.2.6. Повідомлення про істотний факт про появу особи, яка контролює емітента, а також про припинення підстав такого контролю
6.2.7. Повідомлення про істотний факт про прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію організацією, яка контролює емітента, підконтрольної емітенту організацією, що має для нього важливе значення, або особою, яка надала забезпечення за облігаціями цього емітента
6.2.8. Повідомлення про істотний факт про внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб записів, пов`язаних з реорганізацією, припиненням діяльності або з ліквідацією організації, яка контролює емітента, підконтрольної емітенту організації, що має для нього важливе значення, або особи, яка надала забезпечення за облігаціями цього емітента
6.2.9. Повідомлення про істотний факт про появу у емітента, який контролює його особи, підконтрольної емітенту організації, що має для нього важливе значення, або у особи, яка надала забезпечення за облігаціями цього емітента, ознак неспроможності (банкрутства), передбачених законодавством Російської Федерації про неспроможність (банкрутство)
6.2.10. Повідомлення про істотний факт про прийняття арбітражним судом заяви про визнання емітента, який контролює його особи, підконтрольної емітенту організації, що має для нього важливе значення, або особи, яка надала забезпечення за облігаціями цього емітента, банкрутами, а також про прийняття арбітражним судом рішення про визнання зазначених осіб банкрутами, введення щодо них однією з процедур банкрутства, припинення щодо них провадження у справі про банкрутство
6.2.11. Повідомлення про істотний факт про пред`явлення емітенту, яка контролює його організації, підконтрольній емітенту організації, що має для нього важливе значення, або особі, яка надала забезпечення за облігаціями емітента, позову, задоволення якого може істотно вплинути на фінансово-господарський стан емітента або зазначених осіб
6.2.12. Повідомлення про істотний факт про дату, на яку складається список власників іменних емісійних цінних паперів емітента або документарних емісійних цінних паперів емітента на пред`явника з обов`язковим централізованим зберіганням з метою здійснення (реалізації) прав, закріплених такими емісійними цінними паперами

Положення про особливості проведення угод нерезидентів З Цінними паперами російських емітентів, вираженими у валюті Російської Федерації, і проведенні конверсійних операцій.

6.2.13. Повідомлення про істотний факт про етапи процедури емісії емісійних цінних паперів емітента
6.2.14. Повідомлення про істотний факт про призупинення та відновлення емісії емісійних цінних паперів емітента
6.2.15. Повідомлення про істотний факт про визнання випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів емітента відбулися або недійсним
6.2.16. Повідомлення про істотний факт про погашення емісійних цінних паперів емітента
6.2.17. Повідомлення про істотний факт про нараховані та (або) виплачені доходи по емісійних цінних паперів емітента
6.2.18. Повідомлення про істотний факт про укладення емітентом договору з російським організатором торгівлі на ринку цінних паперів про включення емісійних цінних паперів емітента до списку цінних паперів, допущених до торгів
6.2.19. Повідомлення про істотний факт про включення емісійних цінних паперів емітента до списку цінних паперів, допущених до торгів російським організатором торгівлі на ринку цінних паперів, або про їх виключення із зазначеного списку
6.2.20. Повідомлення про істотний факт про укладення емітентом договору про включення емісійних цінних паперів емітента або цінних паперів іноземного емітента, що засвідчують права щодо емісійних цінних паперів російського емітента, в список цінних паперів, допущених до торгів на іноземному організованому (регульованому) фінансовому ринку
6.2.21. Повідомлення про істотний факт про включення емісійних цінних паперів емітента або цінних паперів іноземного емітента, що засвідчують права щодо емісійних цінних паперів російського емітента, в список цінних паперів, допущених до торгів на іноземному організованому (регульованому) фінансовому ринку, і про виключення таких цінних паперів з зазначеного списку
6.2.22. Повідомлення про істотний факт про укладення емітентом договору про підтримку (стабілізації) цін на емісійні цінні папери емітента (цінні папери іноземного емітента, що засвідчують права щодо емісійних цінних паперів російського емітента), а також про припинення такого договору
6.2.23. Повідомлення про істотний факт про подачу емітентом заяви на отримання дозволу федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів на розміщення і (або) організацію обігу його емісійних цінних паперів за межами Російської Федерації, а також про отримання ним зазначеного дозволу
6.2.24. Повідомлення про істотний факт про невиконання зобов`язань емітента перед власниками його емісійних цінних паперів
6.2.25. Повідомлення про істотний факт про придбання особою права (про припинення у особи права) розпоряджатися певною кількістю голосів, що припадають на голосуючі акції (частки), що складають статутний капітал емітента
6.2.26. Повідомлення про істотний факт про що надійшов емітенту відповідно до глави XI.1 Федерального закону "Про акціонерні товариства" добровільному, в тому числі конкуруючому, або обов`язковій пропозиції про придбання його емісійних цінних паперів, а також про зміни, внесені в зазначені пропозиції
6.2.27. Повідомлення про істотний факт про що надійшов емітенту відповідно до глави XI.1 Федерального закону "Про акціонерні товариства" повідомленні про право вимагати викупу емісійних цінних паперів емітента або вимозі про викуп емісійних цінних паперів емітента
6.2.28. Повідомлення про істотний факт про розкриття емітентом щоквартального звіту
6.2.29. Повідомлення про істотний факт про розкриття емітентом зведеної бухгалтерської (консолідованої фінансової) звітності, а також про подання аудиторського висновку, підготовленого щодо такої звітності
6.2.30. Повідомлення про істотний факт про виявлення помилок в раніше розкритою або наданої бухгалтерської (фінансової) звітності емітента
6.2.31. Повідомлення про істотний факт про вчинення емітентом або особою, яка надала забезпечення за облігаціями емітента, істотною угоди
6.2.32. Повідомлення про істотний факт про вчинення організацією, яка контролює емітента, або підконтрольній емітенту організацією, що має для нього важливе значення, значного правочину
6.2.33. Повідомлення про істотний факт про вчинення емітентом угоди, в здійсненні якої є зацікавленість
6.2.34. Повідомлення про істотний факт про зміну складу і (або) розміру предмета застави за облігаціями емітента із заставним забезпеченням
6.2.35. Повідомлення про істотний факт про істотну зміну вартості активів і (або) фінансово-господарського становища особи, яка надала забезпечення за облігаціями емітента
6.2.36. Повідомлення про істотний факт про отримання емітентом права (про припинення у емітента права) розпоряджатися певною кількістю голосів, що припадають на голосуючі акції (частки), що складають статутний капітал окремої організації
6.2.37. Повідомлення про істотний факт про укладення емітентом, контролюючим його особою або підконтрольній емітенту організацією договору, що передбачає обов`язок купувати емісійні ц


суспільство, - також копію інших документів, обов`язкове розкриття яких передбачено розділом VIII цього Положення, власникам цінних паперів емітента та іншим зацікавленим особам на їх вимогу за плату


alt = "При відсутності достатніх підстав емітент може бути притягнутий до відповідальності, а також щодо нього можуть бути встановлені обмеження на обіг цінних паперів (пункт 1.15 Положення про розкриття інформації)." gt;Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 14 жовтня 2014 року затвердила Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до переліку (список) емітентів

Про встановлення рівня рейтингу довгострокової кредитоспроможності для цілей інвестування коштів пенсійних накопичень. з метою застосування пункту 1.6 Положення рівень рейтингу довгострокової кредитоспроможності емітента ценних19 лютого 2015


alt = "2 Дія цього Положення не поширюється на Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії), а також на емітентів російських державних і муніципальних цінних паперів." gt;НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) затвердила «Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до переліку (список) емітентів

Положення про встановлення додаткових обмежень на інвестування коштів пенсійних з іпотечним покриттям, емітентом яких є кредитна організація). 1.4.4. Випуск іпотечних цінних паперів


alt = "7. Про рішення Головного кредитного комітету про встановлення ліміту кредитного ризику. 8. Про внесення змін до організацією і опубліковано відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами емісійних цінних паперів." gt;емітентам, ліміт на які було встановлено на попередній місяць, а також за тими, запит на встановлення ліміту 3.8. Підрозділи при укладенні та виконанні агентських договорів доводять до агентів положення цього Порядку (ліміти

Цінні папери Експерти прокоментували Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів 09.01.15.


Зразок наказу про встановлення ліміту залишку готівки (каси) 1. Положення про порядок ведення касових операцій (разом з правилами визначення ліміту залишку готівки).Положення про розкриття інформації емітентами емісійних цінних паперів. обмеження, пов`язані з призупиненням розміщення цінних паперів емітента.17 липня 2012

Виходячи з оцінки фінансового становища емітента цінних паперів, з урахуванням інших факторів, проводиться класифікація емітентів за групами їх якості. 4.3.3.4. Прийняття рішень про встановлення лімітів, що обмежують процентний ризик.


емітента, істотний вплив на вартість його емісійних цінних паперів. У разі продовження терміну надання Ліміту Овердрафту, Банк направляє Роботодавця відповідно до Положення про встановлення і застосування

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення