Ти тут

Облікова політика організації на 2014 скачати бланк

Облікова політика бюджетної установи 2014: робочий план рахунків, оцінка майна і зобов`язань, інвентаризація майна та зобов`язань, внутрішній фінансовий контроль, порядок списання витрат в обліковій політиці 2014.

Популярне за темою
Централізація бухгалтерського обліку 1050
Субсидії на виконання госзаданія 21014
Класифікація витрат: група витрат 200 в 2015 році 5564 Затвердження облікової політики бюджетної установи
Облікову політику 2014 необхідно затвердити на 31 грудня 2013 року. Розглянемо, які основні нововведення потрібно врахувати при складанні облікової політики бюджетної установи. Зокрема, коли вносити зміни в робочий план рахунків, як описати методи оцінки майна та зобов`язань і порядок проведення інвентаризації майна та зобов`язань, як регламентується внутрішній фінансовий контроль, як відобразити порядок списання витрат в обліковій політиці бюджетної установи 2014 року, а також на які норми Інструкція по бюджетному обліку № 157н звернути особливу увагу.
Скласти облікову політику на 2015 рік допоможе сервіс «Облікова політика-2015». Рекомендації і програма-укладач облікової політики доступні передплатникам журналу «Облік в бюджетних установах». Не забудьте оформити підписку!
Також дивіться статтю: Облікова політика 2015
Облікова політика - один з обов`язкових внутрішніх нормативних документів усіх економічних суб`єктів, включаючи державні і муніципальні установи. Обов`язковість розробки та затвердження облікової політики бюджетних установ встановлено нормами пункту 2 статті 8 Федерального закону від 6 грудня 2011 року № 402-ФЗ «Про бухгалтерський облік» і пункту 6 Інструкції № 157н.
Пунктом 6 Інструкції № 157н також уточнено, що облікова політика бюджетної установи формується, виходячи з особливостей структури, галузевих та інших особливостей діяльності установи і виконуваних ним відповідно до законодавства РФ повноважень.
Як правило, весь комплекс заходів щодо розроблення та затвердження облікової політики бюджетної установи проводиться при його створенні або істотній зміні законодавчої і нормативної бази (зокрема, при зміні типу установи). Згодом окремі елементи облікової політики щорічно уточнюються і коригуються відповідно до змін законодавства, прийняттям нових або зміною діючих галузевих і відомчих нормативних актів. Істотних змін загального характеру в законодавстві в 2013 році не було. Проте, при розкритті окремих елементів облікової політики 2014 для цілей бухгалтерського обліку необхідно врахувати норми деяких новоприйнятих або змінених документів.
Нижче наводяться практичні рекомендації щодо уточнення окремих елементів облікової політики бюджетної установи 2014 стосовно їх складу, встановленому пунктом 6 Інструкції № 157н:

Напередодні свят не забудьте перевірити, наскільки готова ваша облікова політика до настання нового року. Якщо ваша організація за власним бажанням планує в ній щось поміняти з початку 2014 р

робочий план рахунків бухгалтерського обліку державних (муніципальних) установ, що містить застосовувані рахунки бухгалтерського обліку для ведення синтетичного і аналітичного обліку;
методи оцінки окремих видів майна та зобов`язань;
порядок проведення інвентаризації майна та зобов`язань;
правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
форми первинних (зведених) облікових документів, застосовуваних для оформлення фактів господарського життя, за якими законодавством Російської Федерації не встановлені обов`язкові форми;
порядок організації і забезпечення (здійснення) суб`єктом обліку внутрішнього фінансового контролю. Робочий план рахунків
Склад і структура робочого плану рахунків установи визначаються галузевими особливостями основної і приносить дохід діяльності, складом інших надходжень (субсидій на інші цілі, на капітальні вкладення, ймовірними надходженнями коштів у тимчасове розпорядження і т. Д.). Тому необхідність уточнення цього елемента облікової політики бюджетної установи 2014 може бути обумовлена зміною видів діяльності, складом обов`язкових (безкоштовних) і платних послуг, які установа надаватиме в 2014 році.
Крім того, зміни робочого плану рахунків установи можуть знадобитися в зв`язку з внесенням змін до нормативних актів, що регулюють бухгалтерський облік, - Інструкції № 157н і № 174н (в частині додатків, що містять Плани рахунків) та Вказівки щодо застосування бюджетної класифікації.
Зміни в інструкції з бухгалтерського обліку в установах в 2013 році не вносилися. Однак з високим ступенем ймовірності можна припустити, що деякі поправки можуть бути прийняті. Підготовлені проекти наказів Мінфіну Росії в 2012 році не пройшли процедуру реєстрації в Мін`юсті Росії і не вступили в силу. Зміни потрібні для виправлення деяких технічних помилок, допущених при розробці та затвердженні початкових варіантів інструкцій, а також для уточнення окремих методологічних принципів на основі практичного досвіду реалізації нових (з 2011 року) правил бюджетного обліку.
З досвіду минулих років можна припустити, що відповідні зміни в наказах Мінфіну Росії будуть належним чином оформлені вже після 1 січня 2014 року. В цьому випадку доведеться вносити зміни в уже затверджену облікову політику. Як правило, проекти подібних нормативних актів публікуються на офіційному сайті Мінфіну Росії за фактом їх направлення на реєстрацію до Мін`юсту Росії. Тобто, відповідні зміни до робочого плану рахунків установи можна підготувати і заздалегідь. Однак стверджувати локальним нормативним актом такі зміни до офіційного вступу в силу наказів Мінфіну Росії неправомірно. Крім того, слід рахуватися з імовірністю того, що остаточний текст наказів може бути істотно змінений на етапі їх реєстрації.

У статті розглянуто особливості формування облікової політики на 2014 рік комерційними організаціями, які ведуть бухгалтерський облік відповідно до Закону 2014

Для установ, що використовують засоби ФФОМС Росії, важливо, що з 2014 року схема фінансування витрат за рахунок цього джерела буде змінена. При уточненні складу витрат і структури робочого плану рахунків за відповідним КФВ можуть бути використані рекомендації, викладені в листі ФФОМС Росії від 6 червня 2013 р № 4509/21-й. Класифікація витрат
Вказівки щодо застосування бюджетної класифікації в новому фінансовому році знову будуть діяти в новій редакції (наказ Мінфіну Росії від 1 липня 2013 р № 65н). Причому, як випливає з преамбули Вказівок № 65н, нові вимоги потрібно враховувати вже на стадії формування бюджетів та інших планових документів на 2014 рік.
Для цілей формування робочого плану рахунків установи істотне значення має розділ Вказівок, що містить коди Косгеї. Зміни, внесені в цей розділ, можна вважати мінімальними. В основному поправки стосуються питань обліку операцій з коштами ФФОМС Росії, складу витрат освітніх установ (у зв`язку зі вступом в силу Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації»), а також обліку деяких видів штрафів (у зв`язку з введенням в Бюджетному кодексі РФ нових глав, що регулюють порядок застосування санкцій за бюджетними порушень).
Разом з тим, для організації аналітичного обліку істотне значення має склад видів витрат, також включаються в окремий розділ Вказівок. Цей розділ зазнав більш суттєві зміни в порівнянні з чинним переліком видів витрат. Тому для цілей аналітичного обліку і для цілей планування в рамках коригування облікової політики бюджетної установи необхідно уточнити склад витрат, що відображаються по конкретних видах. При цьому особливу увагу слід приділити витратам, з віднесенням яких до певного виду в 2013 році виникали труднощі (зокрема, 242 і 244).
Необхідність уточнення або переробки методів організації та ведення аналітичного обліку може бути обумовлена і досить імовірним переходом до програмно-цільового планування і виконання бюджетів. Такий перехід був продекларирован Мінфіном Росії ще в 2012 році, в 2013-му певні зміни були внесені до Бюджетного кодексу РФ, але підзаконні нормативні акти, що регулюють порядок реалізації нових вимог на рівні економічного суб`єкта (установи) поки не розроблені. Можливо, відповідні інструкції або Методичні рекомендації будуть затверджені до кінця 2013 року. Оцінка майна та зобов`язань
Методи оцінки майна та зобов`язань в бюджетному обліку, як правило, не передбачають вибору з двох і більше варіантів. Тому в обліковій політиці бюджетної установи досить відтворити відповідні вимоги документів системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку в установах. Цей розділ нормативного регулювання традиційно найбільш консервативний і змінюється вкрай рідко.
При розробці облікової політики на 2014 рік може виникнути необхідність уточнення підходів до оцінки деяких видів нефінасових активів у зв`язку зі змінами в податковому законодавстві. Мається на увазі ймовірний перехід на сплату податку на нерухомість юридичних осіб замість податку на майно та земельного податку. При цьому передбачається перехід на кадастрову оцінку об`єктів нерухомості і невироблених активів (земельних ділянок). В даний час податкова база по зазначеним податків визначається на підставі даних бухгалтерського обліку (а не податкового, як, наприклад, з податку на прибуток організацій або ПДВ). Інвентаризація майна і зобов`язань
Коригування цього елемента облікової політики бюджетної установи, як правило, зводиться до уточнення складу інвентаризаційних комісій, кількості і термінів проведених інвентаризацій. Склад комісій змінюється в разі зміни штатної структури установи, кадрових перестановок, а також обсягів робіт, що проводяться в рамках інвентаризаційних заходів. Суттєвих коректив законодавчих і нормативних актів щодо кількості та термінів проведення інвентаризацій в 2013 році не було. Разом з тим, в установах окремих галузей, досить імовірно, будуть потрібні додаткові інвентаризації.
Зокрема, в освітніх організаціях може знадобитися уточнення складу нефінансових активів, які використовуються в основний і в приносить дохід діяльності в зв`язку з реалізацією вимог нового Закону про освіту, в науковій сфері імовірна ліквідація або реорганізація окремих наукових установ у зв`язку з реформою Російської академії наук і створенням федерального а


Облікова політика - 2014. Початок нового року для бухгалтера, як правило, пов`язано зі вступом в силу нових нормативних правових актів, що впливають на порядок бухгалтерського обліку та оподаткування.


alt = "Досить прикласти бланк до договору з контрагентом. А в обліковій політиці Якщо компанії необхідно виправити або скласти облікову політику на 2014 рік, зробити це можна прямо зараз. Вже можна скачати новий КЛАДР від 5 травня." gt;Облікова політика організації представлена в формі документації, яка виконує функції бухгалтерського обліку та оподаткування. бланки звітності. Завантажити облікову політику на 2014 рік (.doc). 9 липня 2014

Хотіли завантажити готову облікову політику в інтернеті? В принципі, в ПБО 1/98 «Облікова політика організації» закріплений принцип Транспортний податок за 2014 року на дорогі автомобілі того ж року випуску потрібно перерахувати.


alt = "Завантажити приклад облікової політики підприємства. Administrator Ви перший хто прокоментує! 15 Мар 2014 Переглядів: 4981 Облік і звітність." gt;Завантажити шаблон: Облікова політика підприємства. Облікову політику підприємства, природне, не можна вести в зошиті ( «на коліні»), в будь-якому випадку потрібна Відповісти. Lana: 26.12.2014 о 11:29 дп. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В Казахстані.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення