Ти тут

Резерв по фінансових вкладеннях в податковому обліку

У разі якщо підтверджується стійке зниження вартості організація утворює резерв під знецінення фінансових вкладень. Проведення щодо формування резерву на знецінення

подібні роботи
1. Облік фінансових вкладень
Класифікація фінансових вкладень. Оцінка цінних паперів. Зміна оцінки окремих видів вкладень. Облік вкладів до статутних капіталів інших організацій. Облік фінансових вкладень в акції. Облік боргових цінних паперів. Облік фінансових вкладень в позики.
реферат [32,5 K], добавлена 06.01.2006
2. Аудит обліку фінансових вкладень
Бухгалтерський облік фінансових вкладень: законодавчі та нормативні документи. Визначення і класифікація фінансових вкладень. Облік вкладів до статутних капіталів інших організацій, в цінні папери, в позики. Методика аудиту фінансових вкладень.
реферат [52,4 K], добавлена 22.12.2010
3. Облік фінансових вкладень та інструментів
Поняття і класифікація фінансових вкладень. Основні первинні документи для обліку операцій. Оцінка і інвентаризація фінансових вкладень. Вартість залишку цінних паперів і правильність їх оформлення. Облік вкладів до статутних капіталів інших організацій.
реферат [210,3 K], добавлена 24.05.2014
4. Облік фінансових вкладень
Поняття, класифікація та оцінка фінансових вкладень. Облік придбання та вибуття цінних паперів. Особливості обліку вкладів до статутних капіталів інших організацій. Облік наданих позик та депозитних вкладів. Облік операцій з відступлення права вимоги.
реферат [35,3 K], добавлена 27.10.2010
5. Бухгалтерський облік фінансових вкладень в цінні папери
Розгляд поняття фінансових вкладень, їх класифікація за призначенням і ліквідності. Особливості бухгалтерського обліку придбання акцій і облігацій. Відображення в балансі даних про знецінення та вибуття інвестицій організацій в статутні капітали.
реферат [40,0 K], добавлена 27.09.2010
6. Фінансові вкладення
Визначення фінансових вкладень. Види цінних паперів та операції з ними. Синтетичний і аналітичний облік фінансових вкладень. Облік фінансових вкладень в акції, в статутні капітали інших організацій. Облік фінансових вкладень в організації "Істок С".
реферат [37,6 K], добавлена 07.02.2006
7. Облік фінансових вкладень
Поняття, класифікація і завдання бухгалтерського обліку фінансових вкладень. Цінні папери, вклади в статутні капітали і надані позики як види вкладень. Порядок формування первісної вартості. Облік пайових і боргових фінансових вкладень.
реферат [16,0 K], добавлена 03.12.2009
8. Облік фінансових вкладень та інструментів
Поняття фінансових вкладень, їх класифікація за емітентам, джерел придбання і терміновості використання. Облік вкладів за договором простого товариства, в статутні капітали інших організацій, в цінні папери і позики на прикладі ВАТ "Инмарко".

Відносно фінансових вкладень передбачені способи коригування і перерахунку первісної вартості, а також створення резервів.

реферат [51,6 K], добавлена 23.11.2010
9. Бухгалтерський облік фінансових вкладень
Поняття і класифікація фінансових вкладень. Оцінка фінансових вкладень. Зміна оцінки окремих видів вкладень. Облік доходів і витрат за фінансовим вкладенням. Знецінення фінансових вкладень і створення резерву під знецінення.
реферат [37,1 K], добавлена 26.05.2007
10. Бухгалтерський облік фінансових вкладень
Загальна методика бухгалтерського обліку і інвентаризація фінансових вкладень. Види і класифікація цінних паперів. Облік вкладів до статутних капіталів інших організацій, власних акцій, боргових цінних паперів. Оподаткування операцій з виплати дивідендів.
реферат [24,4 K], добавлена 27.01.2014
Інші роботи, подібні Облік фінансових вкладень
Сторінка: 1 2
41
УРАЛЬСКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
АКАДЕМІЇ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
Кафедра бухгалтерського обліку
КУРСОВА РОБОТА
по курсу: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
на тему: Облік фінансових вкладень
Виконала студентка 2 курсу,
ФСЗ-204 групи,
Іванова Вероніка Володимирівна
Челябінськ 2009
зміст
Вступ
1. Основні поняття, класифікація, оцінка та склад обліку фінансових вкладень
1. 1 Основні нормативні документи обліку фінансових вкладень
1.2 Поняття і класифікація фінансових вкладень
1.3 Оцінка фінансових вкладень
1.4 Облік доходів і витрат за фінансовим вкладенням
1.5 Знецінення фінансових вкладень і створення резерву під знецінення
1.6 Інвентаризація фінансових вкладень
1.7Учет вкладів до статутних капіталів інших організацій
1.8 Облік фінансових вкладень в позики.
1.9 Облік фінансових вкладень в цінні папери
1.9.1 Облік акцій
1.9.2 Облік боргових цінних паперів
1.9.3 Облік фінансових векселів
1.10 Аналітичний облік фінансових вкладень
2. Фінансові вкладення на підприємствах в Росії
2.1 Коротка характеристика фінансових ризиків в Росії
2.2 Ринок нерухомості
2.3 Інфляція в Росії
2.4 Фінансові вкладення в ІТ-сектор
висновок
Список використаної літератури
Вступ
В даний час підприємства незалежно від їх виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій згідно з чинним законодавством.
Бухгалтерський облік різниться специфікою здійсненних функцій (практична облікова робота, аудит, викладання), складом і структурою робочого плану рахунків (галузі матеріального виробництва, торгівля, некомерційні організації, бюджетні установи).

При знеціненні некотируваних фінансових вкладень створюються резерви. У бухгалтерської звітності некотируваних фінансові вкладення, за якими створені резерви, відображаються за первісною вартістю за мінусом створеного резерву.

Практично всі суб`єкти економічних відносин, що ведуть бухгалтерський облік безпосередньо зіштовхуються з урахуванням операцій фінансових вкладень.
До фінансових вкладенням ставляться: власні акції, векселі, вкладення в основні засоби, нематеріальні активи і т. Д.
Об`єктом дослідження в даній роботі є облік фінансових вкладень.
Предмет дослідження включає в себе облік фінансових вкладень, під яким слід розуміти активи організації, які використовуються для отримання доходів, підвищення вартості капіталу або отримання інших вигод, зокрема для здійснення впливу на інші організації.
Мета контрольної роботи є найбільш повно вивчити облік фінансових вкладень.
Завданнями контрольної роботи є:
1. Розглянути загальні поняття, класифікацію та оцінку, склад обліку фінансових вкладень.
2. Вивчити цілі і завдання обліку фінансових вкладень.
3. Проаналізувати фінансові вкладення на підприємствах Росії. 1. Основні поняття, класифікація, оцінка та склад обліку фінансових вкладень 1.1 Основні нормативні документи обліку фінансових вкладень 1. «Про бухгалтерський облік». Федеральний закон від 21.11.96 р № 129-ФЗ. 1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини I та II. - М: Проспект, 1998. 2. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 29.07.98 р № 34н (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 24.03.2000 р №31н). 3. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та Інструкція по його застосуванню. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 № 94н. 4. Положення з бухгалтерського обліку «Облік фінансових вкладень» - ПБО 19/02. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 10.12.02 р № 126н. 5. Положення з бухгалтерського обліку «Інформація про участь у спільній діяльності» - ПБО 20/03. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 24.11.03 р №105н. 6. Положення з бухгалтерського обліку «Інформація за сегментами» - ПБО 12/2000 р Затверджено наказом Мінфіну РФ від 27.01.2000 р №11н. 7. 7.Положение з бухгалтерського обліку «Доходи організації» - ПБО 9/99. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.05.99 р № 32н. 8. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» - ПБО 10/99. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.05.99 р №33 9. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов`язань. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 13.06.95 р № 49. 10. «Про переказний і простий вексель». Федеральний закон від 11.03.97 р №48-ФЗ. 11. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 2. Федеральний закон від 05.08.2000 р N ° 117-ФЗ. 1.2 Поняття і класифікація фінансових вкладень Під фінансовими вкладеннями розуміються активи організації, які використовуються для отримання доходів, підвищення вартості капіталу або отримання інших вигод, зокрема для здійснення впливу на інші організації. (1) Класифікація та порядок обліку фінансових вкладень провадяться відповідно до правил , встановленими Положенням по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 29 липня 1998 N 34н (зі змінами та д ополненіямі) - Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності організацій та Інструкцією щодо його застосування, затвердженими Наказом Мінфіну Росії від 31 жовтня 2000 р N 94н, а також Порядком відображення в бухгалтерському обліку операцій з цінними паперами, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 15 січня 1997 р N 2. Професійні учасники ринку цінних паперів та інвестиційні фонди поряд із зазначеними документами керуються також Інструкцією з бухгалтерського обліку окремих операцій з цінними паперами, затверджені ми Постановою ФКЦБ Росії від 27 листопада 1997 р N 40. Облік фінансових вкладень ведеться організаціями на рахунку 58 "Фінансові вкладення" за видами, терміновості, об`єктами вкладень. Організація для обліку операцій на рахунку 58 "Фінансові вкладення" може відкрити такі субрахунки: 58-1 "Паї та акції" - 58-2 "Боргові цінні папери" - 58-3 "Надані позики" - 58-4 "Внески за договором простого товариства ". При необхідності організація може відкрити на рахунку 58 для обліку інших видів фінансових вкладень інші субрахунки.
1. Астахов В.П. Бухгалтерський (фінансовий облік): навч. посібник для в у поклик / В.П. Астахов. Ростов-на-Дону: МарТ, 2007.
Фінансові вкладення для цілей бухгалтерського обліку та звітності можна класифікувати по терміновості вкладень, за видами і правилам їх оцінки.
За терміновості фінансові вкладення поділяються на довгострокові і короткострокові.
До довгострокових вкладень відносяться інвестиції в активи з терміном використання більше одного року - інвестиції в статутні капітали інших організацій, в тому числі у формі акцій відкритих акціонерних товариств, які виробляються з метою забезпечення роботи або сприяння існуючим діловим або торговим відносинам або для отримання доходу і приросту капіталу. (2)
До короткострокових вкладень відносяться інвестиції в активи з терміном использовани


Резерви під знецінення фінансових вкладень створюються з фінансових вкладень, за якими не визначається їх поточна ринкова вартість, отже


alt = "- резерв під знецінення фінансових вкладень. 2. Резерви за умовними фактами господарської діяльності. З огляду на сутність резервування, можна запропонувати два варіанти визначення розрахункової вартості фінансових вкладень." gt;Доходи з фінансових вкладень визнаються доходами від звичайних видів діяльності або операційними Аналітичний облік за рахунком «Резерви під знецінення фінансових вкладень» ведеться по кожному цінному папері.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення