Ти тут

Формування журналу господарських операцій з обліку майна

Призначення програми Журнал господарських операцій. Програма Журнал операцій призначена для ведення синтетичного і аналітичного обліку господарської діяльності підприємства і формування всіх необхідних

2.2. Лабораторна робота № 2
1С: Підприємство 8.0, КОНФІГУРАЦІЯ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
Мета лабораторної роботи:
1. Освоїти господарські операції в комп`ютерній бухгалтерії, використовуючи 1С: Підприємство 8.0, конфігурація «Бухгалтерський облік».
2. Навчитися формувати регламентовані звіти в 1С: Підприємстві 8.0, конфігурація «Бухгалтерський облік».
ПОРЯДОК І МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ
1. Заповніть відомості про організацію
1.1. Відкрийте список організацій. Для цього в меню «Підприємство» виберіть пункт «Організації». У списку вже міститься одна організація з назвою «Наша організація».
1.2. Відкрийте форму для введення основних відомостей про свою організацію. Для цього клацніть двічі по рядку «Наша організація» (або натисніть кнопку або виберіть меню «Дії» - «Змінити» в командній панелі форми списку).
1.3. У вікні, заповніть основні відомості про організацію так, як показано на малюнку:
1.4. Введіть юридичну адресу організації. Для цього в цьому ж вікні перейдіть на закладку «Контактна інформація». Відкрийте спеціальне діалогове вікно і заповніть в ньому юридичну адресу організації так, як показано на малюнку:
1.5. Натисніть кнопку «ОК» в діалоговому вікні «Адреса».
1.6. Натисніть кнопку «ОК» у формі «Організації» для збереження відомостей про організацію і закриття форми.
2. Заповніть параметри облікової політики бухгалтерського обліку
2.1. Для введення параметрів облікової політики організації з бухгалтерського обліку виберіть в меню «Підприємство» пункт «Облікова політика», а в ньому підпункт «Облікова політика (бухгалтерський облік)». Для додавання нового запису про облікову політику натисніть кнопку (або клавішу «Insert» або виберіть меню «Дії» - «Додати»). У вікні, заповніть параметри облікової політики бухгалтерського обліку так, як показано на малюнку:
Примітка. В поле «Період» вказується дата, починаючи з якої застосовується дана облікова політика. Якщо облікова політика організації зміниться, необхідно ввести новий запис в регістр відомостей «Облікова політика (бухгалтерський облік)», вказавши нову дату, з якої вона застосовується.
2.2. Натисніть кнопку «ОК» для збереження відомостей про облікову політику бухгалтерського обліку та закриття форми «Облікова політика (бухгалтерський облік)».
3. Заповніть параметри облікової політики податкового обліку
3.1. Для введення параметрів облікової політики організації по податковому обліку виберіть в меню «Підприємство» пункт «Облікова політика», а в ньому підпункт «Облікова політика (податковий облік)». Для додавання нового запису про облікову політику натисніть кнопку (або клавішу «Insert» або виберіть меню «Дії» - «Додати»). У вікні, заповніть параметри облікової політики податкового обліку так, як показано на малюнку:

Призначення програми Модуль «Журнал операцій» призначений для ведення синтетичного і аналітичного обліку господарської діяльності підприємства і формування всіх необхідних регістрів бухгалтерського обліку.

Примітка. В поле «Період» вказується дата, починаючи з якої застосовується дана облікова політика. Якщо облікова політика організації зміниться, необхідно ввести новий запис в регістр відомостей «Облікова політика (податковий облік)» і встановити в поле «Період» дату, з якої діє новий порядок податкового обліку.
3.2. У відкритій формі «Облікова політика (податковий облік)» перейдіть на закладку «ПДВ». Переконайтеся, що значення реквізитів на закладці «ПДВ» заповнені так, як показано на малюнку:
3.3. У відкритій формі «Облікова політика (податковий облік)» перейдіть на закладку «Податок на прибуток». Переконайтеся, що значення реквізитів на закладці «Податок на прибуток» »заповнені так, як показано на малюнку:
3.4. Натисніть кнопку «ОК» для збереження відомостей про облікову політику податкового обліку та закриття форми «Облікова політика (податковий облік)».
Примітка. Якщо в організації застосовується спрощена система оподаткування (ССО), на закладці «Основна» форми «Облікова політика (податковий облік)» потрібно встановити прапорець «Застосовується спрощена система оподаткування (ССО)». У цьому випадку на формі буде відображатися закладка «ССО», на якій можна вибрати об`єкт оподаткування, вказати дату переходу на ССО і т. Д.
4. Налаштування параметрів обліку
4.1. Для початку роботи в програмі необхідно налаштувати параметри аналітичного обліку. Для цього виберіть в меню «Підприємство» пункт «Налаштування параметрів обліку».
4.2. У формі «Налаштування параметрів обліку» перейдіть на закладку «Аналітичний облік МПЗ». Встановіть прапорці «Вести складський облік» для бухгалтерського і податкового обліку так, як показано на малюнку:
4.3. Натисніть кнопку "ОК" в нижній частині форми настройки параметрів обліку.
Примітка. За замовчуванням у програмі не встановлені зазначені в формі настройки параметри аналітичного обліку МПЗ. Якщо в програмі передбачається вести облік матеріально-виробничих запасів, наприклад, в розрізі складів, то на закладці «Аналітичний облік МПЗ» потрібно встановити прапорець «Вести складський облік». При виконанні такого налаштування на рахунку 10 «Матеріали», 41 «Товари» та інші рахунки, що передбачають аналітичний облік по субконто «Номенклатура», буде додано субконто «Склади».
Субконто програмі «1С: Бухгалтерія 8.0» - це об`єкт аналітичного обліку ( «Номенклатура», «Склади», «Контрагенти» і т.д.). Під виглядом субконто розуміється безліч однотипних об`єктів аналітичного обліку, з якого вибирається об`єкт (наприклад, довідник «Номенклатура»).

Журнал господарських операцій Документування господарських операцій Особливості бухгалтерського обліку, формування звітності і Порядок відображення в бухгалтерському обліку орендних операцій в орендаря Облік касових операцій

5. Перегляд планів рахунків бухгалтерського і податкового обліку «1С: Бухгалтерія 8.0» містить план рахунків бухгалтерського обліку та спеціальний план рахунків податкового обліку (по податку на прибуток). Плани рахунків в програмі заповнені зумовленими рахунками і субрахунками, регламентованими законодавством. Користувач не може видаляти зумовлені рахунку, але може додавати нові рахунки і субрахунка в плани рахунків.
План рахунків бухгалтерського обліку (меню «Підприємство» - «Плани рахунків» - «План рахунків бухгалтерського обліку») План рахунків бухгалтерського обліку відповідає Наказу Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 № 94н. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і відображення у податковій звітності.
План рахунків податкового обліку (меню «Підприємство» - «Плани рахунків» - «План рахунків податкового обліку (по податку на прибуток)»)
План рахунків податкового обліку (по податку на прибуток) не передбачений нормативними документами і є частиною методики ведення обліку в «1С: Бухгалтерія 8.0». Він служить для того, щоб господарські операції відображалися в податковому обліку відповідно до глави 25 Податкового кодексу РФ. Крім того, даний план рахунків використовується для обліку постійних і тимчасових різниць з метою виконання положень ПБО 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток».
6. Заповнення відомостей про ділових партнерів організації
6.1. Відкрийте список контрагентів організації. Для цього виберіть в меню «Основна діяльність» пункт «Контрагенти».
Примітка. Як контрагентів організації можуть виступати юридичні особи, індивідуальні підприємці і приватні особи. Список контрагентів загальний для всіх організацій, облік господарської діяльності яких ведеться в інформаційній базі.
6.2. У списку «Контрагенти» створіть групи контрагентів «Постачальники» і «Покупці». Щоб додати групу «Постачальники» натисніть кнопку в командній панелі форми списку (або виберіть меню «Дії» - «Нова група»). Введіть найменування групи «Постачальники» так, як показано на малюнку.
6.3. Натисніть кнопку «ОК» у формі «Група Контрагенти».
6.4. Додайте в список контрагентів групу «Покупці» аналогічно тому, як була додана група «Постачальники». Тепер в списку контрагентів створені дві групи «Покупці» і «Постачальники», в які потрібно додати контрагентів - ділових партнерів вашої організації.
6.5. Додайте до групи «Постачальники» нового контрагента ТОВ «Старт». Для цього клацніть двічі по рядку з назвою групи і натисніть в командній панелі форми списку кнопку (або клавішу «Insert» або виберіть меню «Дії» - «Додати»). У вікні на закладці «Загальні» заповніть основні відомості про контрагента так, як показано на малюнку:
6.6. Натисніть кнопку «Записати» в правому нижньому куті форми «Контрагенти».
6.7. Перейдіть на закладку «Рахунки і договори» в формі «Контрагенти». Для кожного контрагента потрібно заповнити відомості, як мінімум, про один договорі, так як саме в договорі встановлюються умови співпраці з діловим партнером. У списку договорів вже присутній один договір з найменуванням «Основний договір» і видом договору «з покупцем».
6.8. Відкрийте форму «Договір контрагента» для зміни відомостей про договір з контрагентом. Для цього клацніть двічі по рядку з назвою договору «Основний договір» (або натисніть кнопку або виберіть меню «Дії» - «Змінити»). У формі «Договір контрагента» заповніть значення так, як показано на малюнку:
6.9. Натисніть кнопку «ОК» у формі «Договір контрагента» для збереження відомостей про договір в інформаційній базі і закриття форми.
6.10. Натисніть кнопку «ОК» у формі «Контрагенти» для збереження відомостей про контрагента «Старт» в інформаційній базі і закриття форми.
6.11. В аналогічному порядку додайте в групу «Покупці» контрагента ТОВ «Рекорд» і заповніть відомості про нього так, як показано на малюнку:
7. Заповнення відомостей про товари і послуги, що купуються і реалізованих організацією
7.1. Відкрийте список номенклатури організації. Для цього в меню «Основна діяльність» виберіть пункт »Товари (матеріали, продукція, послуги)», а в ньому - підпункт «Номенклатура».
Примітка. Номенклатура (стосовно «1С: Бухгалтерія 8.0») - це запаси товарно-матеріальних цінностей (матеріали, товари, готова продукція), устаткування щодо встановлення (що враховується на рахунку 07), а також послуги (списуються на рахунки обліку витрат).
7.2. При первинному автоматичному заповненні інформаційної бази в довіднику «Номенклатура» створюються основні групи номенклатури: «Матеріали», «Товари», «Напівфабрикати» і т. Д.), В які зручно додавати нові елементи (номенклатурні позиції). Нові групи і нові елементи в довіднику «Номенклатура» створюються так само, як в довіднику «Контрагенти» (див. Розділ «Заповнення відомостей про ділових п


Записати в журнал господарських операцій та на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції по формуванню фінансових результатів від звичайних і інших видів діяльності.


alt = "Рада 1: Як скласти журнал господарських операцій. Журнал операцій необхідний для ведення обліку господарської діяльності підприємства і формування регістрів бухгалтерського обліку." gt;Незалежно від виду і способу формування, все без винятку господарські операції містяться в журналі операцій, який є зручним інструментом для їх перегляду, редагування і виведення на друк.

Наше видавництво в інтернеті: Опублікувати статтю в журналі. Аналіз стану господарської діяльності підприємства, як бази формування стратегії розвитку.


alt = "Перевірка проводок в журналах. · Дії над документами. Дані про господарські операції підприємства в Найпотужнішим засобом введення бухгалтерських операцій є автоматичне формування їх документами." gt;Журнал господарських операцій - основний документ у податковому обліку. Запис в ньому ведеться у хронологічній послідовності. Облік витрат на формування резервів по сумнівних боргах.

Реєстрація господарських операцій в журналах (Операцій, проводок, документів). Контроль правильності введення. Формування регістрів оперативного аналітичного обліку.


4.4. Способи введення даних і формування записів про господарські операції. Таким чином, по даній господарській операції повинні бути відображені в журналі обліку господарських операцій три проводки з розрахунком сум по кожній зОстанні потім реєструються в Журналах господарських операцій. створення архівів і формування їх структури-2.

Перша - формування даних про господарську діяльність компанії, її майно. Саме тому «Журнал господарських операцій» вкрай важливий. Отже, розрізняють чотири основних види операцій.


КАСА І БАНК Формування і друк первинних документів з можливістю одночасного відображення у вигляді проводок в журналі обліку господарських операцій.Журнал операцій (1, 2, 3, 4 і т. Д.) Складається щомісячно по установі один загальний або в розрізі джерел фінансування: окремо по субсидії на муніципальне завдання, по приносить дохід діяльності

Поняття «Операція». Операцією вважається будь-яка господарську дію Ручне введення операції. Крім автоматичного формування операції Закладка не визначена.): Наявність в журналі операцій додаткових граф дає


4. Формування звітності підприємства. 4.1 Складання розрахунково-платіжної відомості. 4.2 Нарахування ЄСП і внесків на обов`язкове пенсійне страхування. 4.3 Складання журналу господарських операцій за квартал.Зміст Введення 4 1. Розробка облікової політики підприємства 5 2. Моделювання господарських операцій за звітний період і формування журналу господарських операцій ТОВ «Тріора» 13. 3

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення