Ти тут

Зробити запис в журнал господарські операції

При цьому вона повинна бути досить детальною для обгрунтування змісту відповідних статей бухгалтерського балансу. Книга (журнал) обліку господарських операцій відкривається записами сум залишків на початок року

З грудня 2014 року всі роздрібні продавці алкоголю повинні заповнювати журнал обліку обсягу продажів. Оскільки форма журналу нова, у багатьох виникли питання про порядок її заповнення. У зв`язку з цим РАР роз`яснила найбільш поширені питання. Ігнорувати їх не варто, оскільки штрафи за порушення порядку ведення журналу досить високі: для організацій штраф становить від 150 до 200 тис. Рублів (лист від 01.09.14 № 17141/03). Ввідна інформація
Наказом Росалкогольрегулювання від 23.05.14 № 153 затверджено форму журналу обліку обсягу роздрібного продажу алкогольної і спиртовмісної продукції і порядок його заповнення (далі - Порядок).
Журнал має бути наповнений за місцем здійснення діяльності (п. 2 Порядку):
організацією по кожному її відокремленому підрозділу, зазначеному в ліцензії на роздрібний продаж алкогольної продукції;
організаціями або ІП на кожному торговому об`єкті, який здійснює роздрібний продаж пива і напоїв, виготовлених на основі пива;
організаціями, що здійснюють роздрібний продаж спиртовмісної нехарчової продукції з вмістом етилового спирту понад 25 відсотків обсягу готової продукції.
Журнал можна вести в електронному вигляді або на папері. Дані, зазначені в журналі, повинні зберігатися в організаціях або у ІП на кожному торговому об`єкті (п.п.3, 7 Порядку). Коли починати вести журнал
Наказ від 23.05.14 № 153 вступає в силу «після закінчення чотирьох місяців після дня його офіційного опублікування». Він був опублікований в Російській газеті № 181 від 13.08.14. Чотири місяці слід вважати з наступного дня після опублікування, тобто з 14 серпня. Вони закінчаться о 24 годині 14 грудня 2014 року. Значить, журнал треба вести з 0 години 15 грудня 2014 року.

Господарські операції за даними первинних документів відображаються в журналі господарських операцій. В журналі зазначають зміст операції, номер документа, на підставі якого зроблено запис

Однак чиновники називають іншу дату набрання наказом чинності - 14 грудня 2014 року. Такий висновок зроблено в пункті 1 коментованого Листа. Тому щоб уникнути суперечок з перевіряючими з РАР почати ведення журналу краще з 14 грудня. Коли вносити записи
Формою журналу передбачено два основні розділи для записів:
«Надходження» (в ньому вказуються, зокрема, вид продукції, реквізити постачальника, дані з товарно-транспортної накладної).
«Витрата» (відображаються продана продукція, бій, недостача і т д.).
Пунктом 4 Порядку передбачено, що журнал заповнюється в міру здійснення господарських операцій. Для кожної господарської операції створюється новий запис.
У пункті 2 коментованого листа роз`яснено, що журнал слід заповнювати за даними бухгалтерського обліку. Тобто запис робиться в той момент, коли у компанії відбулися операції по приходу або витраті алкоголю. При цьому обов`язкова умова - оформлення первинних облікових документів по кожній операції. Цього вимагає пункт 1 статті 9 Федерального закону від 06.12.11 № 402-ФЗ «Про бухгалтерський облік». Переміщення алкоголю між відокремленими підрозділами
Журнал слід заповнювати за місцем здійснення діяльності компанії, в тому числі при переміщенні алкогольної продукції між її відокремленими підрозділами (п. 2 Порядку).
Господарські операції, які здійснюються при переміщенні алкогольної продукції між відокремленими підрозділами організації і в результаті яких у відокремленому підрозділі утворилося надходження або витрачання алкогольної продукції, слід показувати в розділах «Надходження» і «Витрата» журналу відповідно (пункт 6 Листи). Тобто виходить, що кожне відокремлений підрозділ має зробити запис в журналі. При цьому про якісь особливості заповнення журналу в подібних ситуаціях чиновники промовчали. Що розуміти під звітним періодом

Після закінчення записів в реєстраційному журналі необхідно підрахувати підсумок за всіма господарськими операціями для звірки його з підсумком в оборотній відомості за синтетичними рахунками.

У розділі «Надходження» є графа 10 «Разом надійшло за звітний період», а в розділі «Витрата» графа 15 «Разом витрата за звітний період». Однак в Порядку не йдеться про те, що саме слід розуміти під звітним періодом з метою заповнення журналу. У коментованому листі роз`яснюється, що інформація, зафіксована в журналі, використовується організаціями та ВП при заповненні алкогольних декларацій. З огляду на, що декларації подаються щокварталу, то і підведення підсумків по надійшла і витраченої продукції (тобто заповнення граф 10 та 15) здійснюється за кожен квартал. Заповнювати їх слід в декалітрах (п. 4 Листа). Ведення журналу в кафе і ресторанах
При наданні послуг громадського харчування кафе і ресторани можуть продавати алкогольну продукцію частинами (порціями). Алкоголь продається не цілими пляшками, а розливається, наприклад, по келихах.
При цьому одиницею виміру при заповненні журналу вважається саме одиниця споживчої тари продукції. Тому інформація про реалізацію алкоголю підлягає внесенню в журнал після списання даної одиниці з залишків в організації (п. 3 Листи). Простіше кажучи, коли алкоголь витрачається по частинах, то в журналі потрібно робити запис в той момент, коли пляшка буде повністю витрачена. Заповнення графи 11 «Зміст запису»
У графі 11 розділу «Витрати» вказуються, в тому числі (п. 11 Порядку):
продана продукція;
втрати продукції при транспортуванні, бій продукції і інші втрати;
недостача продукції, виявлена при проведенні інвентаризації;
арештована продукція, вилучена з обігу, конфіскована продукція за рішенням суду.
Роз`яснено, що в графу 11 слід вносити значення, що дозволяють встановити зміст господарської операції (п. 5 Листи). Іншими словами, із запису має бути зрозуміло, в зв`язку з чим стався витрата. Ймовірно, там слід писати щось на зразок «продаж», «недостача» і т п. Точні терміни, які слід вносити в цю графу, не встановлені. Відповідальність за порушення порядку ведення
Окремо порушено питання про відповідальність за порушення порядку ведення журналу, а саме - названа норма, на підставі якої перевіряючі будуть штрафувати порушників. У пункті 7 Листи сказано: відповідно до статті 14.19 КоАП РФ порушення порядку обліку етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції при їх виробництві або обігу тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від 10 до 15 тис. Рублів-на юридичних осіб - від 150 до 200 тис. рублів. При цьому контролюючі органи (зокрема, органи Росалкогольрегулювання) має право притягати порушників до відповідальності в позасудовому порядку (ст. 23.50 КоАП РФ).
Відзначимо, що законодавство не встановлює обов`язку з подання журналу обліку в контролюючі органи. Однак це не означає, що журнал не може бути перевірений фахівцями РАР в рамках контрольних заходів.

Як заповнювати журнал реєстрації господарських операцій - заповнити журнал господарських операцій, внести запис в журнал господарських операцій, записи в журналі господарських операцій.


alt = "Під час запису господарських операцій на рахунку їх групують за економічно однорідними ознаками. Більшість журналів-ордерів включають в себе вкладиші, що дозволяє спростити і зробити більш зручними підрахунок і записи." gt;Питання 3 - Сутність подвійного запису. Техніка записів господарських операцій на рахунках. 4) всі господарські операції обов`язково реєструються в журналі реєстрації господарських операцій в хронологічному порядку

Реєстрація господарської операції в журналі в хронологічному порядку Журнал Обліку Господарських операцій- це Журнал Обліку Щоб переконатися в арифметичній правильності зроблених записів, складається пробний баланс.


І непідготовленій людині зробити це буде складно. Господарські операції фіксуються за допомогою подвійного запису в Книзі (журналі) обліку фактів господарського життя.Операції в журналі господарських операцій відображаються послідовно. До відбиваним операцій належать: нарахування, отримання, перерахування, оприбуткування, оплата і списання майна, коштів Вид госп. операції.

У журналі господарських операцій при вводі типової операції створюється нова господарська операція. Для занесення нової господарської операції вручну відкрийте пункт меню «Операції / Журнал».


Для кожної господарської операції створюється новий запис. Тобто виходить, що кожне відокремлений підрозділ має зробити запис в журналі.Заповнення журналу господарських операцій, відображення кореспонденції рахунків. Починайте з журналу: в ньому буде кілька колонок, а кількість рядків буде дорівнює кількості госп. операцій.

- Аналіз господарської операції для відображення на рахунках бухгалтерського обліку. - Запис інформації про операції в журналі. Зробіть запис, що відображає операцію обміну аналогічних активів, вироблену компанією.


боку, деякий факт господарської діяльності, що фіксується у вигляді запису в журналі операцій, а з іншого боку зробити за допомогою натискання мишею на відповідну піктограму або через меню «Операції - Журнал операцій».Змінений обліковий документ вступить чинності 14 грудня 2014 року. Чиновники пояснили, що за кожною господарською операцією з алкоголем в журналі слід робити окремий запис.

а) запис господарської операції на бухгалтерському рахунку 2. У журналі реєстрації господарських операцій (табл.3.3) складіть і запишіть бухгалтерські проводки, визначивши відсутні суми.


Відображення кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку за всіма господарськими операціями, метод подвійного запису. 5) Зробіть рознесення бухгалтерських проводок на схеми рахунків. 6) Підрахуйте і запишіть в журнал підсумок, а на схеми рахунків - обороти2. Заповнити журнал госп. операцій, відзначити тип операції та скласти кореспонденцію рахунків. 4. Зробити рознесення сум господарських операцій по рахунках, підрахувати обороти за період, сальдо кінцеве.

Записи в журнали - ордера здійснюються на підставі даних з перевірених і підсумків, але до внесення їх в Головну книгу, виправлення повинно бути зроблено після рядка і повноти відображення господарських операцій дані журналів - ордерів


Приклад журналу господарських операцій організації за січень наведено в табл. 7.1. Таблиця 7.1. Недоліками можна вважати багаторазовість записи однієї і тієї ж суми в різних регістрах, що призводить до ускладнення роботи і збільшенняПро що операції. Хоч питання читайте після того як написали.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення