Ти тут

Зворотний відомість за основними засобами форма 326

Оборотні відомості складаються щомісяця, а за основними засобами і малоцінних та швидкозношуваних предметам- щоквартально. При цьому записи в оборотних відомостях за основними засобами можуть проводитися при

навчання
Linux Unix Алгоритмічні мови Аналогові і гібридні обчислювальні пристрої Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Введення в чисельні методи Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп`ютерна графіка Математичне і комп`ютерне моделювання Моделювання Нейрокомп`ютери Проектування програм діагностики комп`ютерних систем та мереж Проектування системних програм системи числення Ті рія статистики Теорія оптимізації Уроки AutoCAD 3D Уроки бази даних Access Уроки Orcad Цифрові автомати Шпаргалки по комп`ютеру Шпаргалки з програмування Експертні системи Елементи теорії інформації
Рахунки синтетичного і аналітичного обліку
Бухгалтерські рахунки по мірі деталізації обліку поділяються на:
синтетичні
аналітичні;
субрахунка
Синтетичні рахунки - це найбільш високий рівень узагальнення в обліку. На них облік ведеться за видами коштів або їх джерел тільки в вартісному вираженні. Ці рахунки є рахунками I порядку ( «Основні засоби», «Матеріали», «Розрахунки з персоналом з оплати праці», «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і т.д.). Облік на цих рахунках називається синтетичним.

Зворотний відомість за аналітичними рахунками, в яких наведені тільки грошові показники, в основному збігається в наведеній формою, яка застосовується за синтетичними рахунками.

Тому в розвиток синтетичних рахунків відкриваються аналітичні рахунки більш деталізовані. Облік на них здійснюється як в грошовому, так і в натуральному вимірі. Ці рахунки є рахунками III порядку. Між ними - субрахунка, які є проміжними рахунками. Субрахунки є рахунками II порядку, вони відкриваються в межах відповідного синтетичного рахунку. Облік на них ведеться у вартісному вираженні.
Аналітичні і синтетичні рахунки бухгалтерського обліку взаємопов`язані, так як на аналітичних рахунках відображаються ті ж види майна та джерела їх формування, що і на синтетичних, але більш дробовими економічними угрупованнями. Тому загальні підсумкові дані аналітичних рахунків повинні бути рівні підсумковими даними відповідного синтетичного рахунку.
Оборотні відомості - це спосіб узагальнення інформації, що відображається на рахунках бухгалтерського обліку. Вона складається в кінці місяця на підставі даних рахунків: про залишки на початок і кінець місяця і обороти по дебету і кредиту.

і форми 326 (відомість по основних засобів, нематеріальних активів, амортизації основних засобів та нематеріальних активів, окремих предметів у складі оборотних коштів)

У оборотну відомість записуються всі використовувані в організації рахунку в порядку відображення їх в робочому плані рахунків. На кожен рахунок використовується один рядок у відомості.
Відомість має три пари рівностей колонок:
перша пара - залишки на початок місяця по дебету і кредиту;
друга пара - обороти за місяць по дебету і кредиту;
третя пара - залишки на кінець місяця по дебету і кредиту.
Обов`язково повинна дотримуватися рівність цих колонок. Воно випливає з:
1) будови балансу;
2) застосування методу подвійного запису;
3) і третє рівність випливає з двох перших - будови балансу і застосування методу подвійного запису.
Рівність колонок має велике контрольне значення, так як відсутність рівності свідчить про наявність помилок, які необхідно виправити.
Підсумкова сума оборотів повинна збігатися з підсумком журналу реєстрації господарських операцій. Якщо цього дотримання немає, значить, будь-яка операція пропущена або рознесена двічі. Слід знайти і виправити помилку.
Існує два види оборотних відомостей:
за синтетичними рахунками
по аналітичних рахунках.
У оборотну відомість за синтетичними рахунками включені відомості про залишки на рахунках на кінець звітного періоду. Це дозволяє застосовувати оборотну відомість за синтетичними рахунками для складання нового балансу організації, так як основна частина статей балансу відповідає найменуванням синтетичних рахунків.
Оборотні відомості заповнюються і для контролю записів по аналітичних рахунках, її підсумки звіряють з підсумком відповідного синтетичного рахунку.
Подвійна запис господарських операцій на рахунках | Вступ
Корисне
Апаратне та програмне забезпечення Графіка і комп`ютерна сфера Інтегрована геоінформаційна система Інтернет Комп`ютер Комплектуючі комп`ютера Лекції Методи і засоби вимірювань неелектричних величин Обслуговування комп`ютерних та периферійних пристроїв Операційні системи Паралельне програмування Проектування електронних засобів Периферійні пристрої Корисні ресурси для програмістів Програми для програмістів Статті для програмістів Cтруктура і організація даних
Корисний матеріал? Поділися:

Форма оборотної відомості по рахунках синтетичного обліку. Облік витрат на ремонт основних засобів. Облік витрат на наукові дослідження і дослідно-конструкторські розробки.


alt = "Виживання - Бізнес, гроші - Оборотна відомість - інструмент складання балансу. Формула розрахунок первісної вартості основних засобів." gt;(Відомість з матеріальних запасів) і ф. 326 (відомість за основними засобами) по кожній картки, відомості, головна книга, звіт і т.п.). При цьому зміст показників у вихідних формах документів має

Зворотний відомість за рахунками синтетичного обліку мають наступну форму. Для прийняття до обліку основних засобів необхідно одночасне виконання таких умов (пункт 4, ПБО 6/01)


alt = "Видача основних засобів зі складу ведеться за накладними (вимогами) в двох примірниках за формою 434, які Для аналітичного обліку по субрахунку 020 застосовується відомість за основними засобами форми 326." gt;Накладна на внутрішнє переміщення основних засобів форма ОС-2 Для аналітичного обліку по субрахунку 020 застосовується відомість за основними засобами форма 326.

субрахунка для обліку ОС, розподіл основних засобів по коштів, скласти меморіал-ордер ф.274- оборотну відомість ф.326. Форма і порядок записи в зворотному відомості за синтетичними рахунками: Форми бухгалтерської звітності


Відомість (рекомендований зразок заповнення). Номер типової форми 504036. Зворотний відомість по особових рахунках одержувачів коштів з бюджету.Відомість з субсчетами відомість організації «Біла Форма і порядок записи в оборотно-сальдової відомості за умовами прикладу 1.4 представлена в табл. 1.6. Класифікація оборотних коштів. Стадії кругообігу.

оборотну відомість форми 326 згідно з додатком 33 Картки (крім карток по основних засобів) реєструються в реєстрі карток форми 279, який ведеться для кожного субрахунка окремо. 8 лютого 2005


Форми бюджетного (бухгалтерського) обліку і звітності, відсутні в даному списку, можна знайти безпосередньо в затвердили Інвентарна картка |Пріказ Мінфіну РФ |Інструкція з бухгалтерського | |учета основних средств|от 30.12.1999Ці рахунки є рахунками I порядку ( «Основні засоби», «Матеріали», «Розрахунки з персоналом з оплати праці», «Розрахунки з На кожен рахунок використовується один рядок у відомості. Оборотна відомість має три пари рівностей колонок

Зворотний відомість за синтетичними рахунками. можна тут, Полная информация о работе "Складання оборотних відомостей і балансу" можна тут. Бланк балансу Форма №1. контрольна. Основні засоби.


Зворотний відомість за основними засобами. Номер документа: 326. Вид документа: Відомість (форма).оборотні відомості: форма № 285 (відомість за рахунком ____), форма № М-44 (відомість з матеріальних запасів) і форма № 326 (відомість за основними засобами) - по кожній групі аналітичних рахунків і

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення