Ти тут

Звід російського законодавства

У розвитку права слід зазначити унікальну систематизацію законодавства - створення Повного зібрання законів і Зводу законів Російської

Звід законів Російської імперії Свод` Законов` Россiйской Імперiі
Видання 1849 року Загальна інформація Мова:
російська Укладач:
М. М. Сперанський і інші співробітники Другого відділення Місце видання:
Санкт-Петербург Рік видання:
Тисячу вісімсот тридцять дві (1-е видання) Тираж:
1200 прим. (1-е видання) Носій:
15 томів (до 1892 року)
16 томів (з 1892 року) Склад книги:
законодавство Російської імперії Електронна версія в Вікіджерела
Звід законів Російської імперії на Вікісховища
Звід законів Російської імперії (рус. Дореф. Свод` Законов` Россiйской Імперiі) - офіційне видання розташованих в тематичному порядку чинних законодавчих актів Російської імперії, підготовлене Другим відділенням під керівництвом М. М. Сперанського на початку миколаївської епохи і перевидавалися повністю або частково аж до Жовтневої революції . Складалося з п`ятнадцяти томів, що включали в тому числі основні закони, законодавство про губернських установах, державних фінансах, правах стану, акти в сфері адміністративного права, цивільні і кримінальні закони, а також покажчики, допоміжні матеріали і інший довідковий апарат-крім окремих видань томів Зводу законів виходили також продовження до Зводу. У 1892 році в Звід був доданий шістнадцятий тому, в який були виділені закони про судочинство.
Прийнятий в результаті предпринимавшихся ще з початку XVIII століття спроб російської верховної влади по систематизації законодавства, Звід законів знаменував собою новий етап в історії розвитку вітчизняного права, змінивши безліч нормативних актів, розкиданих в різних джерелах і часто невідомих правоприменителю, на упорядковане зібрання законів, доступне всім державним органам і підданим імперії, і ставши тим самим важливим засобом забезпечення законності. Будучи видатним досягненням радянської правової думки першої половини XIX століття, вперше узагальнив і сформулював багато юридичні поняття, сприяв становленню правової системи Росії і справив значний вплив на розвиток юриспруденції. Разом з тим укладачі Зводу не мали можливості вносити принципові зміни в інкорпоріруемие в нього закони, в результаті чого Зводу були притаманні громіздкість, неповнота, архаїчність і суперечливість ряду правових норм та інші недоліки дореволюційного законодавства.
зміст
1 Спроби систематизації російського законодавства в XVIII столітті
1.1 Петровські комісії
1.2 Комісії 1728-1761 років
1.3 Покладена комісія Катерини II

Звід законів Російської імперії - офіційні збори розташованих в тематичному порядку чинних законодавчих актів Російської імперії, підготовлене Другим відділенням під керівництвом М. М. Сперанського у першій

2 Діяльність Комісії складання законів в кінці XVIII - першій чверті XIX століття
2.1 Комісія складання законів при Павлі I
2.2 Комісія складання законів при Олександрі I
3 Створення Зводу законів Російської імперії
3.1 Плани робіт по систематизації законодавства після воцаріння Миколи I
3.2 Створення Другого відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії
3.3 Повне зібрання законів Російської імперії
3.4 Складання Зводу законів
3.5 Ревізія Зводу законів
4 Введення в дію Зводу законів Російської імперії
5 Загальна характеристика Зводу законів Російської імперії
5.1 Система і зміст Зводу законів
5.2 Значення Зводу законів
5.3 Недоліки Зводу законів
6 Продовження і подальші видання Зводу законів Російської імперії при Миколі I і Олександра II
6.1 Продовження видання 1832 року
6.2 Видання 1842 року
6.3 Видання 1857 року
6.4 Неповне видання 1876 року
7 Звід законів Російської імперії в останній третині XIX - початку XX століть
7.1 Освіта кодифікаційних відділу при Державній раді. Видання Зводу 1885-1893 років
7.2 Освіта Відділення Зводу законів Державної канцелярії
7.3 Діяльність Відділення Зводу законів. Зведене Продовження 1906 року
7.4 Кофікаційні установи і Звід законів після 1906 року
8 Примітки
9 Література
10 Посилання
Спроби систематизації російського законодавства в XVIII столітті [ред | правити вікі-текст] Петровські комісії [ред | правити вікі-текст]
В Вікіджерела є повний текст доповіді Юстиц-колегії з резолюцією Петра I від 9 травня 1718 року
До початку XVIII століття в Росії вже діяв систематизований кодекс феодального права - Соборне укладення 1649 року, цілком відповідало потребам свого століття. Однак петровські реформи супроводжувалися різкою в порівнянні з XVII століттям активізацією законодавчої діяльності. Зокрема, в середньому протягом першої чверті XVIII століття в рік приймалося близько 160 царських указів. Настільки інтенсивне законотворчість сприяло посилення хаосу в російській правовій системі, що згубно позначалося на підтримці режиму законності. У цих умовах Петро I прийняв рішення про створення зводу Соборного укладення з законодавчим матеріалом, виданим в 1649-1700 роках
[1]
[2].
Указом Петра I від 18 лютого 1700 року була заснована спеціальна комісія - Палата про Уложенні, на яку покладався обов`язок скласти юридичний збірник з матеріалу Соборного укладення та прийнятих після нього законів - Новоуложенную книгу. Дьякам різних наказів пропонувалося доставити в цю комісію списки з текстами іменних указів, Новоуказние статей і боярських вироків, виданих в 1649-1700 роках. У число членів Палати про Уложенні увійшли бояри, окольничі, думні дворяни, стольники і дяки - всього 71 чоловік. Крім того, до неї було прикомандирований для ведення письмового діловодства кілька піддячих з наказів. Головою Палати, по всій видимості, був князь І. Б. Троекуров. Указ від 18 лютого 1700 наказував «сидіти в Своїх государевих палатах Боярам у Укладення, і з Укладеної книги 157 році, і з Іменних указів і з Новоуказние статей, які про Їх государських і про всяких земських ділах відбулися після укладення, зробити знову, знісши Покладання і нові статті, які відбулися понад Укладення ». Засідання Палати про Уложенні відкрилися 27 лютого 1700 року. До середини травня 1700 року всі необхідні для складання нового зводу документи були отримані, і до липня 1701 Палата завершила роботу по складанню Новоуложенной книги. Був складений навіть проект царського маніфесту про введення даної книги в дію, однак він не був прийнятий Петром в зв`язку зі значними недоліками Новоуложенной книги, полягав у пропуску багатьох указів і Новоуказние статей. У серпні 1701 Палата про Уложенні відновила роботу і засідала до 14 листопада 1703 року. Новоуложенная книга була доповнена новими статтями, а й цей її варіант не отримав схвалення з боку монарха

М.М. Сперанський вибудував концепцію систематизації російського законодавства, в якій Звід законів займав центральне місце.

[3]
[4].
15 червня 1714 Петро I видав указ, яким наказав «суддям всю працю робити і вершити всі по Уложенію- а по Новоуказние пунктам і сепаратні указам аж ніяк не робити, хіба тих справ, про які в Уложенні анітрохи не згадано: а учинені на те не в пременися, але на додаток Уложення, новоуказние пункти ». Застосовувати при вирішенні судових справ ці «новоуказние пункти» цар наказував, однак, тільки до тих пір, поки Соборне укладення не буде виправлена. Прийняті ж після видання Уложення укази, які суперечать йому, Петро I наказав скасувати. Сенату було наказано розглянути укази, що доповнюють Укладення, «обрати пристойну до істини і вчинити на кожну справу один указ». Для виконання цього царського розпорядження Сенат утворив спеціальну комісію під головуванням сенатора В. А. Апухтіна. Протягом трьох років комісія збирала новоуказние статті, не суперечили Соборному укладенню, і розподіляла їх за затвердженим Сенатом плану. 16 вересня 1717 ц.р. матеріали роботи сенатської комісії були передані в Канцелярію земських справ і Помісний наказ до доручення скласти з них так зване Зведене укладення. До 1718 року було складено десять глав проекту, однак подальша робота була зупинена: Петро прийшов до ідеї створення нового уложення на основі іноземного законодавства
[5]
[6].
9 травня 1718 року ознайомившись із доповіддю Юстіц-колегії про пристрій в Росії судових установ по шведському зразку, Петро I наклав на нього резолюцію про переведення на російську мову шведського Уложення Крістофера
ru sv і про «чиненні» зводу російських законів зі шведськими. Указом від 9 грудня 1719 Петро призначив десятимісячне термін для складання кодексу, в якому російські закони повинні були поєднуватися з законами шведськими, Естляндськой і ліфляндського. Незважаючи на жорсткі терміни, тільки 8 серпня 1720 Сенат видав свій указ про заснування комісії для виконання государева доручення. До кінця царювання Петра комісії вдалося виробити лише чотири книги, присвячених переважно судоустрою та судочинства. У 1725 році імператор помер, і в 1727 році комісія припинила існування. Таким чином, всі спроби Петра I створити новий звід російських законів виявилися невдалими. В значній мірі невдачі робіт петровських комісій були зумовлені їх застарілою методикою, яка не підходила для систематизації законодавства в умовах істотного зростання обсягу законодавчого матеріалу та інтенсивної нормотворчої діяльності
[7]
[8]. Комісії 1728-1761 років [ред | правити вікі-текст]
Проекти кримінального уложення 1754-1766 років
Протягом другої чверті XVIII століття російська влада продовжувала спроби систематизації чинного законодавства. 14 червня 1728 Сенат на виконання припису Верховного таємного ради видав указ про утворення комісії для твори зведеного Уложення. До її складу повинні були увійти по п`ять чоловік «з офіцерів і з дворян добрих і знаючих людей з кожної губернії, крім Ліфляндії, Естляндії і Сибіру». Делегати повинні були бути обрані місцевим дворянством і прибути в Москву на 1 вересня 1728 року. Однак в призначений день ніхто не пріехал- лише до кінця вересня до місця засідань комісії стало кілька людей. Сенат слав в губернські канцелярії веління про негайне виконання указу, але у відповідь отримував від місцевого начальства лише пояснення причин неможливості такого виконання. 23 листопада 1728 в Сенаті був складений список прибулих до Москви для роботи в комісії: таких виявилося 24 людини, 16 делегат


Систематизація і кодифікація російського законодавства в першій половині XIX ст. Основні інститути цивільного права за Зводу законів Російської


8. Государю імператору належить почин з усіх предметів законодавства. Їм же визначається напрям міжнародної політики Російської держави.Звід законів показував стан законодавства на певний момент В цій роздачі буде викладатися тільки звід законів Російської імперії.

одного склепіння часто спричиняла за собою зміну і в інших, з ним суміжних »2. Незважаючи на те, що історичний виклад російського законодавства не було


На думку М.М. Сперанського, фундаментом систематизації законодавства повинен був стати Звід законів Російської імперії.Загальне керівництво систематизацією законодавства і підготовкою Зводу Законів Створення Зводу законів Російської імперії і його структура.

Звід законів Російської імперії (рус. Дореф. Свод` Законов` Россiйской Імперiі) - офіційне видання розташованих в тематичному порядку чинних законодавчих актів Російської імперії


Звід законів Російської імперії, що охоплює всі чинне законодавство на день його видання в 1826 рТреба вибрати зі Зводу законів Російської Імперії найважливіші положення про козацтво в цілому і про Терському козацькому війську.

Імперiі / Звід законів Російської Імперії Видавництво: Товариство видання тодішнього законодавство Російської імперії.


і судових структур був підготовлений «Звід законів Російської імперії». Законодавство стало доступним для вивчення і критики. Це, в свою чергуСистематизація російського законодавства в першій половині XIX ст. | Зобов`язальне право за Зводу законів Російської імперії 1832 р

Завдання 3. Систематизація російського законодавства в першій половині XIX століття. Охарактеризуйте Звід законів Російської імперії 1832 р


Глава 1. Загальна характеристика Зводу законів Російської Імперії. 1. Передумови до складання Зводу. 1.1. Необхідність систематизації законодавства5. Систематизація цивільного законодавства Російської імперії в 1826-1832 рр. проходила в рамках підготовки Зводу законів

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення