Ти тут

Викупна ціна предмета лізингу в податковому обліку

На сьогодні склалося дві думки щодо необхідності виділення викупної ціни предмета лізингу. Відповідно до першого думку, якого дотримуються податкові органи

події
Новини
Можливості «Конструктора договорів»
огляд законопроектів
Коригуємо персоніфікований облік
Соуто: проводимо правильно, враховуємо нюанси (керівнику)
Соуто: проводимо правильно, враховуємо нюанси (юристу)
Соуто: проводимо правильно, враховуємо нюанси (бухгалтеру)
Соуто: проводимо правильно, враховуємо нюанси (кадровику)
Власною персоною
«Хороших продавців завжди складно знайти»
Що робити бухгалтеру
Лізингові платежі і викупна ціна: разом чи окремо?
Інтернет-сайт: обліковуємо правильно
Таблиця здачі звітності в червні 2014 року
Що робити юристу
У ногу з часом: зміни в законодавстві з інтелектуальної власності
"Ти мені я тобі". Особливості перекладу боргу
Що робити кадровику
Розірвання трудового договору за угодою сторін
ПО: КонсультантПлюс 1С
Перевірка ведення обліку при УСН в «1С: Бухгалтерія 8»
Відображення дивідендів у декларації з податку на прибуток
Об`єднання осередків: за і проти
Цікаві факти
Північна Корея: назад у 60-ті
Лізинговий платіж і викупна ціна
Відповідно до ст. 665 ГК РФ на підставі договору фінансової оренди (лізингу) предмет лізингу передається лізингоодержувачу за плату в тимчасове володіння і користування.
Як правило, інтерес лізингоодержувача полягає не тільки в користуванні майном, а й в його придбанні у власність. За угодою сторін предмет лізингу може бути викуплений лізингоодержувачем у лізингодавця. Дана операція здійснюється або на підставі окремо укладається між ними договору купівлі-продажу, або в рамках одного договору лізингу із зазначенням ціни викупу предмета лізингу.
Викупна ціна визначається угодою сторін відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації. Сторони договору лізингу має право визначити будь-яку викупну ціну предмета лізингу 1.
Згідно п. 1 ст. 28 Федерального закону від 29.10.1998 № 164-ФЗ «Про фінансову оренду (лізингу)» (далі - Закон про лізинг) лізинговий платіж являє собою загальну суму платежів за договором лізингу за весь термін дії договору лізингу.
У суму лізингових платежів лізингодавець включає:
відшкодування інших витрат, пов`язаних з придбанням і передачею предмета лізингу (наприклад, компенсацію плати лізингодавця за використані їм позикові кошти на придбання обладнання);
дохід лізингодавця;
додаткові послуги лізингодавця (наприклад, страхування);
амортизацію лізингового майна, якщо після закінчення терміну дії договору воно повертається лізингодавцю.

Мінімальна викупна ціна довго відповідала практиці ділового обороту. Але мінімальна викупна вартість предмета лізингу залишається ризиком для сторін лізингової угоди.

Якщо договором лізингу буде передбачено перехід права власності на предмет лізингу до лізингоодержувача, то до загальної суми лізингового платежу може бути також включена викупна ціна предмета лізингу 2. Такий договір включає елементи договору оренди та договору купівлі-продажу, що робить його змішаним 3. Повна оплата викупної ціни (після закінчення договору лізингу або до цього моменту-п. 1 ст. 19 Закону про лізинг, п. 1 ст. 624 «Викуп орендованого майна» ГК РФ) і служить підставою для переходу права власності на предмет лізингу до Лізі гополучателя.
Таким чином, на практиці можливі різні варіанти умов договору про викупну ціну:
викупна ціна вказується і сплачується окремо від лізингових платежів;
викупна ціна вказується окремо, але включається до складу лізингових платежів;
викупна ціна включена в лізингові платежі, але її сума в договорі не виділена.
Офіційна позиція
Лізингові платежі враховуються у складі інших витрат, пов`язаних з виробництвом і реалізацією, відповідно до підпункту 10 пункту 1 статті 264 НК РФ. Однак податківці наполягають, що викупна вартість і лізингові платежі - це різні речі, тому і враховувати їх слід окремо 4.
Фінансове відомство підтримує податківців. У своїх листах Мінфін РФ роз`яснює, що плата за право володіння і користування предметом лізингу (лізингові платежі) та плата за придбання предмета лізингу у власність (викупна ціна предмета лізингу) - це різні складові загальної суми договору лізингу 5. Тому лізинговий платіж може бути віднесений до інших витрат лише в тій частині, в якій він сплачується за отримання предмета лізингу у тимчасове володіння і користування. А викупна ціна предмета лізингу в складі лізингових платежів, що включаються до інших витрат відповідно до пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, для цілей оподаткування прибутку не враховується, так як є витратою на придбання майна, що амортизується 6. І навіть якщо вона складе суму менше 40 тис. Руб., Тобто викуповується об`єкт не буде включений до складу майна, що амортизується, врахувати його вартість в складі матеріальних витрат можна тільки після переходу права власності на «лізинговий об`єкт» 7.
Як слід вчинити платнику податків, яка не бажає сперечатися з податковими органами?
Якщо викупна ціна не включена в лізинговий платіж. У цьому випадку все просто - викупна ціна не повинна враховуватися в складі лізингового платежу 8.
Якщо ж викупна ціна виділена в договорі, але сплачується у складі лізингових платежів (як певний відсоток від платежу або в твердій сумі), то суми, що сплачуються в рахунок оплати викупної ціни предмета лізингу, на думку Мінфіну РФ, слід розглядати у лізингодавця і лізингоодержувача як авансові платежі 9. Аналогічну думку висловлено і в Листі ФНС Росії від 26.05.2010 № ШС-37-3 / 2514 @. Тому лізингові платежі можна включити до витрат за мінусом «викупних авансів».

У той же час фактично викупна вартість предмета лізингу входить в періодичні лізингові платежі, так як символічна ціна викупу не відповідає дійсній його вартості на момент закінчення дії договору.

А при відсутності в договорі лізингу викупної ціни вся сума лізингових платежів розглядається податковими органами як витрата, спрямований на придбання права власності на предмет лізингу, який є амортизируемим майном, включається до первісної вартості майна, що амортизується після переходу права власності на нього до лізингоодержувача 10. Іноді податківці йдуть іншим шляхом і включення викупної вартості до складу лізингових платежів розглядають як отримання майна безоплатно у лізингоодержувача . Однак такі претензії ревізорів суди вважають необгрунтованими 11.
Таким чином, якщо платник податків не готовий до суперечок з податковими органами, то викупну ціну слід визначити в договорі лізингу або в додатковій угоді сторін 12. І враховувати її відповідно до офіційними роз`ясненнями.
Для тих, хто готовий до судових розглядів ...
Зрозуміло, що лізингоодержувачу вигідно враховувати викупну вартість і лізингові платежі як єдине ціле в складі поточних витрат, пов`язаних з виробництвом і реалізацією. Тому багато платників податків, готові відстоювати свою точку зору в судовому порядку, не виділяють викупну вартість майна в договорі і всю суму лізингових платежів визнають у витратах. На сьогоднішній день існує велика кількість судових рішень, в яких судді не погодилися з думкою контролюючих органів. Суди роз`яснили, що лізингові платежі визначаються договором і є витратою того періоду, в якому вони понесені, незалежно від дати переходу права власності на предмет лізингу. Підпункт 10 п. 1 ст. 264 НК РФ не ставить право платника податків врахувати у витратах лізинговий платіж в залежність від його складових. Виділення викупної ціни і виключення її зі складу витрат, вироблене податковим органом, визнані судами неправомірними 13. Так що шанси на виграш у суді у платників податків великі.
З іншого боку, наявність роздільного обліку лізингових платежів і викупної ціни, в разі припинення змішаного договору лізингу з правом викупу, в тому числі шляхом його розірвання з ініціативи лізингодавця, дозволять лізингоодержувачу уникнути фінансових ризиків.
Лізингодавець не має права буде утримати ту частину лізингових платежів, що становить викупну вартість предмета лізингу, якщо перехід права власності на нього до лізингоодержувача не відбувся. Наведений підхід до захисту прав лізингоодержувача від необґрунтованих майнових домагань лізингодавця одноманітно застосовується в судовій практиці 14. Поверненню лізингоодержувачу підлягає частина сплаченої ним викупної вартості майна за вирахуванням вартості, що припадає на його нормальний знос (строк корисного використання за мінусом терміну, протягом якого об`єкт знаходився в користуванні), розрахованої виходячи з первісної викупної вартості об`єкта, узгодженої сторонами при укладенні договору лізингу 15. Тому, е Чи сторони не вкажуть в договорі викупну вартість або визначать її в символічному розмірі, лізингоодержувачу доведеться відстоювати свої фінансові інтереси в судовому порядку.
Символічна викупна вартість
Найчастіше в договір лізингу включають умова про викуп предмета лізингу за мінімальною вартістю. Відповідно до ст. 421 ГК РФ громадяни і юридичні особи вільні в укладенні договору. Тому, в принципі, сторони договору лізингу має право визначити викупну ціну предмета лізингу в розмірі 1 руб.
Крім того, цивільне законодавство не забороняє сторонам договору лізингу встановити в договорі будь-який розмір плати за користування предметом лізингу, а також за викуп лізингового майна, тобто розподілити загальну суму договору лізингу між поточними лізинговими платежами і платою у вигляді викупної ціни предмета лізингу на свій власний розсуд.
Однак кожен платник податків, встановлюючи розмір викупної ціни, повинен оцінити ймовірність визнання даної угоди контрольованої відповідно до норм ст. 105.14 НК РФ. Адже по контрольованим операціях існує ризик донарахування податків виходячи з рівня ринкових цін.
1. Ст. 421 ГК РФ.
2. П. 1 ст. 28 Федерального закону від 29.10.1998 № 164-ФЗ «Про фінансову оренду (лізингу)».
3. П. 3 ст. 421 ГК РФ.
4. Лист УФНС Росії по м Москві від 16.05.2012 № 16-15 / 043414 «Про порядок оподаткування лізингових операцій».
5. Див., Наприклад, Листи Мінфіну Росії від 27.04.2007 № 03-03-05 / 104, від 04.03.2008 № 03-03-06 / 1/138, від 30.03.2007 № 03-03-06 / 1 / 194.
6. П. 5 ст. 270 НК РФ
7. Лист Мінфіну РФ від 06.02.2012 № 03-03-06 / 1/71.
8. Лист УФНС по м Москві від 06.06.2007 № 20-12 / 053467.
9. Див., Наприклад, Листи Мінфіну Росії, від 15.02


Чи вигідно вказувати в договорі символічну викупну ціну Що можна стягнути з лізингодавця після розірвання договору Як розрахувати реальну викупну вартість предмета лізингу.


alt = "Суми, що сплачуються в рахунок оплати викупної ціни предмета лізингу, до переходу права власності на предмет лізингу до лізингоодержувача, на думку податкового органу" gt;Представники Мінфіну наполягають на тому, що витрати лізингоодержувача у вигляді викупної ціни предмета лізингу не зменшують базу по податку на прибуток у складі лізингового платежу

Викупна вартість предмета лізингу. Відносно викупної ціни послуги, а також її визначення зараз ведуться досить серйозні дискусії в суспільстві з лізинговими ухилом.


alt = "Таким чином, суд встановив, що викупна ціна предмета лізингу не входить до складу лізингових платежів і підлягає сплаті понад визначеного Договором розміру даних платежів." gt;У загальну суму договору лізингу може включатися також викупна ціна предмета - за умови, що в договорі передбачено перехід права власності на предмет лізингу до лізингоодержувача.

Крім того, в загальну суму договору може входити і викупна ціна предмета лізингу, якщо після закінчення договору право власності на майно переходить до лізингоотримувача *.


Дійсно, якщо в договорі викупна ціна предмета лізингу окремо не виділена і входить в загальну суму лізингових платежів, то за час дії договору вона буде списана на витрати складі таких платежів.Тому на практиці викупна ціна після закінчення терміну договору лізингу встановлюється умовної або символічною. Саме за такою вартість предмет лізингу відбивається на балансі лізингоодержувача і саме з неї формується база

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення