Ти тут

Переоцінка основних засобів оподаткування

Переоцінка основних засобів дозволяє оптимізувати оподаткування, оскільки при переоцінці основних фондів може бути досягнуто оптимальне співвідношення між податком на прибуток і податком на майно.

Введення 25 Глави НК РФ
ознаменувався повним скасуванням пільг по
цього податку. Особливо сильний удар це
завдало промисловим підприємствам, активно
користувалися пільгою по капітальних
вкладенням. Тобто для цих підприємств
податковий тягар зросла з 17,5% до 24%.
Тому норма в початковій редакції
статті 257 НК РФ, що дозволяє врахувати для
цілей оподаткування результат
переоцінки основних засобів, стала
єдиною "віддушиною" для
легального зниження податкового тягаря. І,
як траплялося не в перший раз, законодавець
"Схаменувся" лише ближче до кінця першого
півріччя 2002 року і, наплювавши на положення
статті 5 НК РФ, ввів заднім числом (з 01.01.2002) 30%
обмеження на розмір переоцінки основних
коштів. Проте, платники податків
можуть захистити свої права, що доводить
Постанова ФАС Далекосхідного округу
від 15 травня 2003 року № Ф03-А04 / 03-2 / 964, в рішенні
зазначено:
29.08.2007
Введення 25 Глави НК РФ ознаменувався повним скасуванням пільг з цього податку. Особливо сильний удар це завдало промисловим підприємствам, активно користувалися пільгою по капітальних вкладеннях. Тобто для цих підприємств податковий тягар зросла з 17,5% до 24%. Тому норма в початковій редакції статті 257 НК РФ, що дозволяє врахувати для цілей оподаткування результат переоцінки основних засобів, стала єдиною "віддушиною" для легального зниження податкового тягаря. І, як траплялося не в перший раз, законодавець "схаменувся" лише ближче до кінця першого півріччя 2002 року і, наплювавши на положення статті 5 НК РФ, ввів заднім числом (з 01.01.2002) 30% обмеження на розмір переоцінки основних засобів. Проте, платники податків можуть захистити свої права, що доводить Постанова ФАС Далекосхідного округу від 15 травня 2003 року № Ф03-А04 / 03-2 / 964, в рішенні зазначено:
"Як видно з матеріалів справи, управлінням по податках і зборах за підсумками камеральної перевірки розрахунку податку на прибуток за перше півріччя 2002 року ВАТ" Амуренерго "прийнято рішення від 05.11.2002 про притягнення платника податків до відповідальності за пунктом 1 статті 122 Податкового кодексу Російської Федерації в вигляді стягнення штрафу в сумі 1747340 крб. Цим же рішенням позивачеві донараховано 8736700 руб. податку на прибуток і 249953,62 руб. пені за несвоєчасну сплату податку.
У рішенні міститься висновок податкового органу про заниження оподатковуваного прибутку, зокрема за рахунок зайвого віднесення на собівартість продукції витрат по амортизації основних засобів, пов`язаних з їх переоцінкою станом на 01.01.2002- в порушення статті 257 Податкового кодексу Російської Федерації відновна вартість основних засобів визначена платником податків з метою оподаткування з урахуванням проведеної на 01.01.2002 переоцінки, що склало коефіцієнт 2,21, в той час як згідно з Федеральним законом від 24.07.2002 N 110-ФЗ "Про в Есень змін і доповнень у видаткову частину другу Податкового кодексу Російської Федерації і деякі інші акти законодавства Російської Федерації "дооцінка від переоцінки амортизованих основних засобів станом на 01.01.2002 та відображена в бухгалтерському обліку в 2002 році, враховується для цілей оподаткування в межах 30% від відновної вартості переоцінених основних засобів, що за розрахунком податкового органу з даного спору становить коефіцієнт 1,3.

Проведення переоцінки основних засобів носить добровільний характер. Переоцениваться можуть тільки об`єкти основних засобів, що належать організації на праві власності.

Перевіряючи на відповідність закону рішення податкового органу, суд, правильно застосувавши законодавство, прийшов до обгрунтованого висновку про те, що податкова база з податку на прибуток за 1 півріччя 2002 року розрахована позивачем відповідно до законодавства про податки і збори, що діють на момент подання ним розрахунку з податку на прибуток за вказаний період.
При вирішенні спору судом встановлено, що товариством "Амуренерго" на підставі наказу від 29.11.2001 N 542 "Про проведення переоцінки основних засобів ВАТ" Амуренерго ", виданим на виконання наказу РАО" ЄЕС Росії "від 30.10.2001 N 603" Про проведення переоцінки основних засобів дочірніх і залежних акціонерних товариств РАО "ЄЕС Росії", проведена переоцінка основних засобів. Результати переоцінки, проведеної в 2001 році, відображені в балансі підприємства за січень 2002 року.
Відповідно до пункту 15 Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6/01, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 30.03.2001 N 26н, організація має право не частіше одного разу на рік (на початок звітного року) переоцінювати об`єкти основних засобів по відновної вартості шляхом індексації чи прямого перерахунку по документально підтвердженим ринковими цінами.
Результати здійсненої переоцінки приймаються при формуванні даних бухгалтерського балансу на початок звітного року.
Таким чином, з положень зазначеного нормативного акту випливає, що переоцінка повинна проводитися не частіше одного разу на рік, до початку звітного періоду (року), дані проведеної переоцінки підлягають відображенню в січні і враховуються в бухгалтерській звітності при формуванні даних на початок звітного року.

Наступні результати переоцінки об`єктів основних засобів не будуть враховуватися в цілях оподаткування. Тому, якщо організація проводить переоцінку основних засобів

Отже, позивач, провівши переоцінку на законних підставах, правильно відбив дані по ній в бухгалтерському обліку в січні 2002 року - на початок звітного 2002 року.
Затвердження податкового органу про те, що на момент складання та подання декларації з податку на прибуток за 1 півріччя 2002 року, тобто на 29.07.2002, позивач не має права враховувати переоцінку для цілей оподаткування, не має сенсу.
При обчисленні податкової бази по податку на прибуток за 1 півріччя 2002 року платник податків правомірно керувався податковим законодавством, чинним на день складання податкової декларації за вказаний звітний період.
Згідно зі статтею 257 глави 25 Податкового кодексу Російської Федерації (вступила в силу з 01.01.2002) в редакції Федерального закону від 29.05.2002 N 57-ФЗ, вартість майна, що амортизується представляє, зокрема, відновну вартість основних засобів, придбаних (створених) до вступу в силу цієї глави, яка визначається як їх первісна вартість з урахуванням проведених переоцінок на дату набрання чинності цієї глави. Отже, при нарахуванні амортизації за такими основними засобами з метою оподаткування враховується і результат проведеної переоцінки. Дія Федерального закону N 57-ФЗ щодо статті 257 Податкового кодексу Російської Федерації в силу статті 16 цього Закону поширюється на відносини, що виникли з 01.01.2002.
Федеральним законом від 24.07.2002 N 110-ФЗ "Про внесення змін і доповнень у видаткову частину другу Податкового кодексу Російської Федерації і деякі інші акти законодавства Російської Федерації" до статті 257 Податкового кодексу Російської Федерації введені обмеження, відповідно до яких переоцінка основних засобів, проведена на 01.01.2002, приймається з метою оподаткування в розмірі, що не перевищує 30%.
Поширюючи зазначену норму на виниклі правовідносини, податковий орган вважає, що переоцінка основних засобів станом на 01.01.2002 не може перевищувати 30% або коефіцієнта 1,3, в той час як платником податків відновна вартість переоцінена з коефіцієнтом 2,21 (л. 2 рішення N 3 від 05.11.2002).
Тим часом зміни, внесені Законом України від 24.07.2002 N 110-ФЗ, вступили в законну силу 30.08.2002 і поширені на відносини, що виникли з 01.01.2002.
Оскільки на дату (29.07.2002) подання позивачем декларації за 1 півріччя 2002 року Федеральний закон N 110-ФЗ не вступив в силу, суд правильно вказав, що податковий орган необгрунтовано надав зворотну силу зазначеним Законом та справив донарахування податку на прибуток виходячи з різниці між коефіцієнтом, обчисленим з урахуванням проведеної переоцінки (2,21), і максимальним коефіцієнтом (1,3) в силу Федерального закону N 110-ФЗ.
З огляду на, що зміни поширені на відносини з 01.01.2002, відновна вартість із застосуванням коефіцієнта переоцінки 1,3 підлягає відображенню в декларації при обчисленні податку на прибуток в наступному звітному періоді. "
висновки:
Введення заднім числом обмеження на розмір переоцінки неправомірний, платник податку може врахувати для цілей обчислення податку на прибуток всю фактичну переоцінку основних засобів на 01.01.2002. Хоча в рішенні Суд посилається на застосування 30% обмеження вже в другому півріччі 2002 року, це обмеження може в вступити лише, на наш погляд, з наступного податкового періоду (стаття 5 НК РФ).
13.05.2012
Судові інстанції обґрунтовано вказали, що невжиття Урядом Російської Федерації та іншими органами виконавчої влади нормативних актів, що забезпечать можливість здійснення державної реєстрації прав на лінійно-кабельні споруди зв`язку, не повинно призводити до неможливості здійснення платником податків своїх прав, встановлених законодавством про податки і збори, а також перешкоджати економічно обґрунтованого розрахунок
05.05.2012
Формування первісної вартості об`єкта також є умовою включення об`єкта до складу основних засобів, оскільки до її формування платник податків не може враховувати об`єкт в якості основного засобу.
01.03.2012
Здійснення перевезень вантажів (гірської маси, доломітового крихти і т.д.) в кар`єрах є експлуатацією об`єктів основних засобів в контакті з агресивним середовищем, яка може послужити причиною (джерелом) ініціювання аварійної ситуації, в зв`язку з чим визнали правомірним застосування суспільством коефіцієнта 2 в щодо спірних основних засобів.
Вся судова практика по цій темі »
21.02.2013
З огляду на, що витрати на капітальні вкладення обчислені не в тому податковому періоді, в якому прийнято на бухгалтерський облік об`єкт нерухомості, суд першої інстанції правильно вказав на те, що обчислення платником податків амортизаційної премії в грудні 2009 року не має правового обґрунтування.
21.08.2012
Організація, що набуває об`єкти основних засобів, що були у вжитку, мають право визначати норму амортизації по цьому майну з урахуванням строку корисного використання, зменшеного на кількість


Переоцінка основних засобів організації дозволяє: -пріблізіть балансову вартість наявного майна компанії до ринкової вартості--оптімізіровать оподаткування, так як за рахунок даної переоцінки основних фондів компанії


alt = "Крім того, переоцінка основних засобів не враховується при визначенні відновної вартості майна, що амортизується для цілей оподаткування з податку на прібиль11 березня 2013" gt;кожного об`єкта основних засобів метод переоцінки може обиратися самостійно. переоцінки основних засобів. Податок на нерухомість розраховується за формулою

2) суми переоцінок об`єктів основних засобів, проведених в наступних звітних (податкових) періодах, не визнаються доходом (витратою), що враховується для цілей оподаткування


alt = "Оподаткування: види і ставки податків, податковий календар, податковий кодекс, податкові калькулятори. Збільшено первісну вартість об`єктів основних засобів. Матеріали по переоцінці, Бухгалтерська довідка-розрахунок." gt;Відносно переоцінки основних засобів уточнено, що організація має право не частіше одного разу на рік переоцінювати повністю або частково Для цілей оподаткування визначається середньорічна вартість майна предпріятія.15 жовтня 2003

Оцінка автомобіля в Москві при переоцінці основних засобів, (оподаткування). Щоб привести вартість майна до ринкового рівня, регулярно проводиться переоцінка основних засобів.


Переоцінка основних засобів на 1 січня 2002 приймається з метою оподаткування в розмірі, що не перевищує 30% від відновної вартості відповідних основних засобівОрганізація реалізує об`єкт основних засобів, раніше піддався переоцінці. При продажу об`єкта основних засобів на сторону сума його дооцінки з метою оподаткування прибутку не враховується - сказано в Листі Мінфіну Росії від

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення