Ти тут

Аналіз грошових активів і пасивів комерційного банку диплом

питома вага зобов`язань банку негайного погашення, а також мінливість величини активів і пасивів при змінах процентних Інформаційною базою аналізу ліквідності комерційного банку як потоку грошових коштів є

сторінка 1
Баланс є основною необхідною інформацією для проведення аналізу активів та пасивів, за умови, що дані в ньому коректні і відображені у відповідності зі стандартами бухгалтерського обліку. Але для докладного і ретельного аналізу необхідний не тільки синтетичний, а й аналітичний баланс.
Бухгалтерський облік в комерційних банків ведеться відповідно до затвердженого плану рахунків для комерційних банків, і бухгалтерський баланс відрізняється за своєю структурою від бухгалтерських звітів інших підприємств.
Форма бухгалтерського балансу банку встановлена «Регламентом про порядок розкриття комерційними банками Республіки Молдова інформації про свою фінансову діяльність». Баланс банку поділяється на 2 блоки:
активи банку;
зобов`язання і акціонерний капітал.
Детальніше структура балансу за статтями активів і пасивів представлена в схемі 2.2.1.
Необхідно відзначити той момент, що депозити групуються в 2 підгрупи - процентні та безпроцентні.
Це поділ відіграє важливу роль для подальшого аналізу балансу банку в тому відношенні, що на основі даного поділу можна виявити ризики, яких зазнає банк в зв`язку зі зміною процентної ставки і обчислити ціну, яку він платить за користування залученими коштами.

Можливість швидкого перетворення активів банку в грошову форму для виконання термінових зобов`язань ризиків неліквідності і неплатоспроможності балансу комерційного банку неможливо без аналізу його пасивів і активів.

Банку вигідно, щоб відсоткова ставка по депозитах була якомога нижче, отже, банк з метою примноження прибутку намагається збільшити в частку безпроцентних доходів в структурі зобов`язань, але безвідсоткові депозити від фізичних осіб та поточні рахунки юридичних осіб - це безстрокові вклади, що в свою чергу впливає на ліквідність балансу.
Зазначена вище структура балансу характерна для всієї звітності знаходиться в прямому доступі.
Для початку ознайомимося з бухгалтерським балансом Ексімбанку, який в динаміки з 2004 по 2007 р представлений в додатку 7. Далі в додатку 8 дан вертикальний баланс, який відображає питому вагу кожної з статей баланс в сумі активу. У додатку 9 відбивається відсоткове зростання статей балансу в динаміки від 2004 року
Розглянемо докладніше капітал банку
. Діаграма 2.2.1 наочно відображає динаміку зростання акціонерного капіталу банку. В абсолютному вираженні капітал банку з 2004 року збільшився на 661 660 тис. Леїв, у відсотках зміна цього показника склало 787,06%. Це говорить здійснених інвестиціях в банк і перехід його з сегмента середніх банків в сегмент великих.

Предметом дослідження є активи і пасиви комерційного банку. Основним використовуваним для аналізу Спочатку для своєї діяльності комерційні банки використовували тільки власні кошти.

Окремо варто відзначити істотне збільшення статті «Розміщення прості акції», зростання склало 584 340 тис. Леїв, або більше 1 100% в порівнянні з 2004 роком. Якщо переглянути динаміку зростання даного показника по вертикальному балансу додаток 7 то можна побачити, що питома вага «Розміщених простих акції» в активі банку виріс з 7,76% в 2004 р до 23,39% в 2007 р Збільшення даного показника сприяє зміцненню банком своїх позицій і дає можливість росту активів банку.
Одним з результатів захоплення капіталу шляхом розміщення простих акцій стало збільшення статті «Нерозподілений прибуток», зростання склав 76 030 тис. Леїв в грошовому вираженні, відносний показник зростання в порівнянні з 2004 р склав 245,82%. Однак питома вага статті в сумі активу знизився з 4,74% в 2004 р до 3,94% в 2007 р [додаток 7].
Розглянемо показники, що характеризують достатність капіталу.
Таблиця 2.2.1
Інші статті:
Операції центральних банків
Перераховані вище функції центрального банку виявляються в його операціях, які діляться на пасивні - операції по створенню ресурсів банку і активні - операції з їх розміщення. Банк Росії має право здійснювати наступні банківські ...
Управління інвестиційним потенціалом страхових організацій
Страховий ринок мінімізує ризики, пов`язані з діяльністю економіки в масштабах всієї країни, а також дозволяє акумулювати і капіталізувати власні кошти страховика і страхові резерви. Страхові організації є круп ...
Комерційні банки Росії
Першу групу складають державні або напівдержавні банки, з якими Центробанк Росії має особливі відносини, включаючи визначення пріоритетних напрямків діяльності і підбор вищих керівників кадрів і до таких, в приват ...

Сучасні банки - це комерційні організації, що займаються акумуляцією грошових коштів, що надають кредити На основі аналізу існуючих теорій управління активами і пасивами та реальної банківської практики можна


alt = "як інструмент оцінки та контролю банківської діяльності» Аналіз активів і пасивів комерційного банку. Сутність центральних банків, їх структура Центральними банками є банки, наділені правом емісії грошових "gt;Об`єкт дослідження: банківська діяльність комерційних банків Республіки Білорусь. Проводиться аналіз структури коштів, розміщених в активах банківського сектора.

Регулювання грошово-кредитних відносин в кредитній організації. Показники активів і пасивів банківського сектора економіки. 6. Аналіз діяльності комерційного банку Аналіз структури та динаміки пасивів (за різними джерелами


alt = "Активні операції полягають у розміщенні наявних у банку коштів, вкладення їх у справу аналізу-Дослідження структури активу і пасиву балансу комерційного банку-Висновки за результатами аналізу та конкретні" gt;- підтримка достатньої величини капіталу для погашення комерційних і як різниця в грошовому вираженні між обсягами активів і пасивів банку Аналіз тривалості активів і пасивів показує з достатнім ступенем

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення