Ти тут

Бухгалтерська звітність як джерело аналізу фінансового стану підприємства

У традиційному розумінні фінансовий аналіз - це метод оцінки і прогнозування фінансового стану організації на основі його бухгалтерської звітності.

Головна сторінка Останні долучення Випадкова публікація
Запитати на ВікіКак
КАТЕГОРІЇ:
Архітектура- (3434) Астрономія- (809) Біологія- (7483) Біотехнологіі- (1 457) Військове справа-(14632) Високі технології-(1363) Географія- (913) геологія (1 438) Держава (451) Демографія- ( 1065) Будинок-(47672) Журналістика та ЗМІ- (912) Ізобретательство- (14524) Іноземні язикі- (4268) Інформатіка- (17799) Искусство- (+1338) історія-(13644) Компьютери- (11121) косметика-(55) Кулінарія- (373) Культура-(8427) Лінгвістіка- (374) Література- (1642) Маркетинг-(23702) Математіка- (16968) Машіностроеніе- (1700) медицина-(12668) менеджмент-(24684) механіка (15423) Науковеденіе- (506) Освіта- (11852) Охорона праці-(3308) Педагогіка- (5571) П оліграфія- (+1312) Політика (7869) Право- (5454) Пріборостроеніе- (1369) програмування-(2801) Виробництво-(97182) промисловість-(8706) психологія (18388) Релігія-(3217) зв`язок- (10668) Сільське господарство-(299) Соціологія- (6455) Спорт-(42831) Будівництво- (4793) торгівля-(5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) фізика- (3942) Філософія-(17015) Фінанси- (26596 ) Хімія- (22929) Екологія- (12095) економіка- (9961) Електроніка- (8441) Електротехніка- (4623) Енергетіка- (12629) Юріспруденція- (1492) Ядерна техніка-(1748)
Фінансова звітність як інформаційна база аналізу фінансового стану організації
Дата додавання: 2014-01-15- переглядів: 142- лекція була корисна: 1 студентам (у) - не корисна: 1 студентам (у).
Опублікований матеріал порушує авторські права? повідомте нам ... Читайте також:
ERP- cистема фінансово орієнтована інформаційна
I. Агрегатні стани речовини
I. Теоретичні основи організації логопедичних занять.
III. Міжнародні організації з охорони навколишнього середовища.
III. Методичне обгрунтування та рекомендації щодо організації роботи по формуванню фізіологічесій і мовного дихання у дошкільнят з мовною патологією.
III. Організація вахти на містку. Загальні принципи організації вахти
III. Цілі організації.
IV. Вимоги до організації приймання лікарських препаратів в аптечних організаціях
LR (k) -аналізатор означає, що
PEST-аналіз тенденцій, що мають істотне значення для стратегії організації
PR як елемент формування іміджу організації

Ковальов Л. Експрес-аналіз фінансового стану організації за даними річного бухгалтерського звіту. Аналіз фінансового стану організації базується на даних бухгалтерської звітності

PR як елемент формування іміджу організації
Ефективність управління в будь-якій організації значною мірою залежить від його інформаційного забезпечення. Фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менеджменту і аудиту. Практично всі користувачі фінансових звітів організацій використовують методи і результати фінансового аналізу для прийняття рішень по оптимізації своїх інтересів. В умовах переходу до ринкової економіки відома формула «час - гроші» доповнюється аналогічною формулою: «Інформація - гроші». Стосовно до фінансового аналізу вона набуває пряме значення, так як від якості використовуваної інформації при прийнятті управлінських рішень в значній мірі залежать обсяг витрат фінансових ресурсів, рівень прибутку, ринкова вартість підприємства, альтернативність вибору інвестиційних проектів і фінансових інструментів та інші показники, що формують рівень добробуту власників підприємства і темпи його економічного розвитку. Чим більший розмір капіталу використовується підприємством, ніж більш диверсифікована його господарська діяльність, тим вище стає роль якісної інформації, необхідної для прийняття фінансових рішень, спрямованих на підвищення ефективності цієї діяльності.
Інформаційна система для фінансового аналізу являє собою процес цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних управлінських рішень по всіх аспектах фінансової діяльності підприємства.
Значна роль фінансової інформації в підготовці і прийнятті ефективних управлінських рішень пред`являє відповідно високі вимоги до її якості при формуванні цієї інформації.
Перелічимо основні вимога до інформації:
1. Значимість, яка визначає, наскільки залучена інформація впливає на результати прийнятих фінансових рішень, в першу чергу в процесі формування фінансової стратегії підприємства, розробки цілеспрямованої політики по окремим аспектам фінансової діяльності, підготовки поточних і оперативних фінансових планів.
2. Повнота, яка характеризує завершеність кола інформаційних показників, необхідних для проведення аналізу, планування і прийняття оперативних управлінських рішень по всіх аспектах фінансової діяльності підприємства.

Бухгалтерська звітність в аналізі фінансового стану організації та оцінці ймовірності його банкрутства. 4) визначення основних напрямів удосконалення аналізу фінансового стану підприємства.

3. Достовірність, яка визначає, наскільки формована інформація адекватно відображає реальний стан і результати фінансової діяльності, правдиво характеризує зовнішню фінансову середу, нейтральна по відношенню до всіх категорій потенційних користувачів і перевіряються.
4. Своєчасність, яка характеризує відповідність формованої інформації потреби в ній по періоду її використання.
5. Зрозумілість, яка визначається простотою її побудови, відповідністю певним стандартам пред`явлення і доступністю розуміння (а відповідно і адекватного її тлумачення) тими категоріями користувачів, для яких вона призначається.
6. Релевантність, або вибірковість, яка визначає досить високий ступінь використовуваного формованої інформації в процесі управління фінансовою діяльністю підприємства. «Інформаційне переповнення» ускладнює процес відбору необхідних інформативних даних для підготовки конкретних управлінських рішень, призводить: до формування мало істотних альтернативних проектів цих рішень, здорожує процес інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства.
7. Порівнянність, яка визначає можливість порівняльної оцінки вартості окремих активів і результатів діяльності підприємства в часі, можливість проведення порівняльного аналізу підприємства з аналогічними господарюючими суб`єктами і т. П.
8. Ефективність, яка стосовно до формування інформаційної системи означає, що витрати на залучення певних інформативних показників не повинні перевищувати ефект, отриманий в результаті їх використання при підготовці до реалізації відповідних управлінських рішень.
Основною інформаційною базою і джерелом фінансової інформації для діагностики стану організації служить бухгалтерська звітність. Звітність підприємства в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, що пов`язує підприємство з суспільством і діловими партнерами - користувачами інформації про діяльність підприємства.
Бухгалтерська звітність являє собою систему показників, що відображають майнове і фінансове становище організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.
Мінімальний обсяг бухгалтерської звітності визначено Федеральним законом від 21 листопада 1996 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» і Положенням по бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБО 4/99) і іншими положеннями з бухгалтерського обліку. До складу проміжної (місячної та квартальної) та річної бухгалтерської звітності для всіх організацій обов`язково входять бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки. Річну бухгалтерську звітність формують:
бухгалтерський баланс на 01.01 ... року (форма № 1);
звіт про прибутки і збитки за ... рік (форма № 2);
звіт про зміни капіталу за ... рік (форма № 3);
звіт про рух грошових коштів за ... рік (форма № 4);
додаток до бухгалтерського балансу за ... рік (форма № 5);
звіт про цільове використання отриманих коштів за ... рік (форма № 6);
пояснювальна записка;
спеціалізовані форми, встановлювані міністерствами і відомствами РФ, і підсумкове аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона пройшла процедуру аудиту.
Якщо організація приймає рішення представляти проміжну звітність в більш об`ємному вигляді для зацікавлених користувачів, їй дається право формувати її на рівні складу річної бухгалтерської звітності.
Згідно з цим положенням бухгалтерська звітність складається з утворюючих єдине ціле взаємозалежних статей бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати і пояснень до них. Бухгалтерська звітність повинна бути достовірною, повною, відкритою для ознайомлення користувачів.
Окремі принципи та порядок складання форм бухгалтерської звітності конкретизуються в офіційних щорічних вказівках щодо заповнення річних і квартальних форм.
Нам важлива ваша думка! Чи був корисний опублікований матеріал? Так | Немає Принципи антикризового фінансового управління організацією | Причини погіршення фінансового стану організації Чи не знайшли потрібну інформацію?
Скористайтеся пошуком по google:

Аналіз фінансового стану підприємства переслідує декілька цілей У загальному випадку річна бухгалтерська звітність комерційних організацій (крім страхових і кредитних) включає


alt = "1.4 Основні положення аналізу фінансового стану підприємства на основі даних форм бухгалтерської (фінансової) звітності 6. розкриття теоретичних аспектів аудиту форм бухгалтерської (фінансової) звітності, зокрема" gt;Бухгалтерська звітність організації, як інформаційна база фінансового аналізу. Аналіз фінансово-економічного стану організації, починається з вивчення бухгалтерського балансу, його Баланс підприємства складається з двох частин.

Класифікація фінансового стану організації за зведеними критеріям оцінки бухгалтерської звітності. 2. Звіт про прибутки і збитки. Оцінка обсягів реалізації та прибутку підприємства. Аналіз рівня і динаміки фінансових


Роль бухгалтерського балансу. Звіт про прибутки і збитки, про зміни капіталу, про рух грошових коштів. Значення бухгалтерської звітності при проведенні аналізу фінансового стану підприємства. реферат [38,0 K], добавленаРеферат: Фінансова звітність і аналіз фінансового стану підприємства. 1.1 Поняття, склад і користувачі фінансової звітності Бухгалтерська (фінансова) звітність - єдина система даних про майнове і фінансове

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення