Ти тут

Аналіз чистого прибутку на примирення

Чистий прибуток є таким показником ефективності діяльності фірми, який з одного боку відчуває на собі вплив найбільшого числа факторів в порівнянні з іншими видами прибутку

Книги з мікроекономіки
Фінансовий аналіз
Аналіз господарської діяльності підприємства
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Глава 22 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 22.5. Аналіз розподілу чистого прибутку
Порядок і методика аналізу розподілу чистого прибутку. Фактори, що визначають розмір відрахувань прибутку до фондів підприємства. Методика розрахунку їх впливу.
Чистий прибуток розподіляється відповідно до Статуту підприємства. За рахунок чистого прибутку виплачуються дивіденди акціонерам підприємства, створюються фонди накопичення, споживання, резервний фонд, частина прибутку спрямовується на поповнення власного оборотного капіталу, в реноваційних фонд і на інші цілі.
У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану по використанню чистого прибутку, для чого фактичні дані про використання прибутку в усіх напрямках порівнюються з даними плану і з`ясовуються причини відхилення віддана за кожним напрямом використання прибутку (табл. 22.7). Наведені дані свідчать про те, що на аналізованому підприємстві на виплату дивідендів використано 20% прибутку, в фонд накопичення - 42, в фонд споживання -28 і в резервний фонд - 10%.

Аналіз формування чистого прибутку. Чистий прибуток - це частина прибутку до оподаткування, що залишається в розпорядженні комерційної організації після нарахування поточного податку на прибуток

Аналіз формування фондів повинен показати, наскільки і за рахунок яких чинників змінилася їх величина.
Основними факторами, що визначають розмір відрахувань у фонди накопичення і споживання, можуть бути зміни суми чистого прибутку (ПП) і коефіцієнта відрахувань прибутку у відповідні фонди (До i). Сума відрахувань прибутку до фондів підприємства дорівнює їх добутку: Ф i = ПП х К i. Для розрахунку їх впливу можна використовувати один із прийомів детермінованого факторного аналізу (табл. 22.8).
Потім треба розрахувати вплив факторів зміни чистого прибутку на розмір відрахувань у фонди підприємства. Для цього приріст чистого прибутку за рахунок кожного фактора множимо на плановий коефіцієнт відрахувань до відповідного фонду:
Дані табл. 22.9 показують причини збільшення суми відрахувань до фондів підприємства і дивідендних виплат, що дозволяє зробити певні висновки і розробити заходи, спрямовані на збільшення суми прибутку, а відповідно і фондів підприємства. У нашому прикладі приріст відрахувань до фондів підприємства викликаний зміною структури реалізованої продукції, підвищенням відпускних цін, доходами по позареалізаційних операціях. Негативний вплив такі чинники, як підвищення собівартості продукції, в тому числі за рахунок зростання ресурсоємності продукції, економічні санкції за приховування прибутку, заниження податків і несвоєчасне внесення їх до бюджету, а також понадпланові відрахування прибутку до благодійних фондів.

Методи проведення аналізу чистого прибутку. Аналіз формування чистого прибутку може бути проведений за допомогою таких методів: - горизонтальний аналіз, з використанням якого відстежується кожен звітний період в порівнянні

У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку частки прибутку, яка йде на виплату дивідендів власникам акцій підприємства, самофінансування підприємства (реінвестований прибуток), фонд соціальної сфери, матеріальне стимулювання працівників, і таких показників, як сума самофінансування і сума капітальних вкладень на одного працівника, сума зарплати і виплат на одного працівника. Причому вивчати дані показники треба в тісному зв`язку з рівнем рентабельності, сумою прибутку на одного працівника, на один карбованець основних виробничих фондів. Якщо ці показники вище, ніж на інших підприємствах або вище нормативних для даної галузі виробництва, то існують перспективи для розвитку підприємства.
Важливим завданням аналізу є вивчення питань використання засобів фондів накопичення і споживання. Кошти цих фондів мають цільове призначення і витрачаються відповідно до затверджених кошторисів.
Фонд накопичення використовується в основному для фінансування витрат на розширення виробництва, його технічне переозброєння, впровадження нових технологій і т.д.
... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 196 | Аналіз формування чистого прибутку - Аналіз господарської діяльності підприємства 198 | Аналіз дивідендної політики підприємства - Аналіз господарської діяльності підприємства
KІC - Комп`ютерні Інформаційні Системи Бюджетування План виробництва Собівартість Фінансовий аналіз КІС: Бюджетування

Факторний аналіз чистого прибутку нерозподіленого прибутку звітного року. Аналіз комерційної активності (на прикладі конкретної фірми).


alt = "При внутрішньому аналізі основним завданням є пошук резервів використання чистого прибутку. ПРИКЛАД. Розрахувати фактори формування рентабельності реалізованої продукції використовуючи наступну вихідну" gt;У статті викладено детальний приклад факторного аналізу прибутку від продажів підприємства. Крім того, факторний аналіз прибутку від продажів є обґрунтуванням для прийняття управлінських рішень.

Аналіз на прикладі «) Операційний прибуток відображає ефективність виробництва або іншого виду основної Чим більше підприємство може генерувати чистого прибутку на кінець звітного періоду, тим вище її рентабельність.


alt = "2 Аналіз діяльності підприємства на прикладі конкретного підприємства стр. - провести аналіз формування та розподілу чистого прибутку ТОВ« Армада »" gt;У ньому описуються напрямки витрачання коштів і обгрунтовуються суми по кожному напрямку. Факторний аналіз чистої (нерозподіленого) прибутку. ПП = БП - НП або.

Наприклад, відношення чистого прибутку до обсягу реалізації показує, скільки в середньому чистого прибутку припадає на кожну Аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) - Розглянемо на прикладі фірми ЗАТ «РС»


2.3 Аналіз використання прибутку .... ......... 17. 3. Складання бюджету по прибутку на прикладі кафе Даний коефіцієнт показує величину чистого прибутку, що припадає на кожен рубль власного капіталу.Методика детермінованого факторного аналізу фінансових результатів на прикладі ТОВ Зростання інших витрат і зниження інших доходів викликав зниження чистого прибутку на 522 т.р. і 362 т.р. відповідно.

Аналіз фінансових показників діяльності підприємства на прикладі МКП "Битовік". - капіталізована прибуток - це частина чистого прибутку, що спрямовується на фінансування приросту активів


Метою даної роботи є розкриття сутності прибутку та шляхів її підвищення на прикладі діяльності ВАТТак, на ТОВ «Сфера» з чистого прибутку утворюються фонди: накопичення, споживання, соціальної сфери. Розглянемо на прикладі ТОВ «Сфера» аналіз розподілу і використання прибутку.

на тему: «Облік розрахунків з податку на прибуток, нерозподіленого прибутку і аналіз прибутку і рентабельності на прикладі підприємства Шарканского райпо». 2.3.1 Аналіз складу, структури і динаміки чистого прибутку 42.


Аналіз складу і динаміки балансового, валового і чистого прибутку підприємства ТОВ ДОК №1. Факторний аналіз прибутку Аналіз прибутку організації (на прикладі ВАТ Омутское Шелаболіхінского району).Оцінка вартості чистих активів організації 1.3. Аналіз фінансової стійкості організації 1.3.1. 3. Рентабельність продажів по чистому прибутку (величина чистого прибутку в кожному рублі виручки).

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення