Ти тут

Показники аналізу чистого прибутку

Аналіз чистого прибутку Чистий прибуток є одним з найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати діяльності організації.

Гороскоп на 2015 рік
Гороскоп на місяць
Гороскоп на тиждень
Діловий гороскоп
Фінансовий гороскоп
Гороскоп здоров`я
любовний гороскоп
Гороскоп на поточний рік народження ЄДІ 2015 Рейтинг 2015 Цікаві тести Загадки Гороскопи Головна »Бухгалтеру» Чистий прибуток Чистий прибуток
З цієї статті Ви дізнаєтесь:
Увага!
Якщо Вам сподобався
наш сайт,
то ви можете додати його в закладку вашого браузера.
1. Чистий прибуток
2. Формула чистого прибутку
3. Розрахунок чистого прибутку
4. Розподіл чистого прибутку
5. Рентабельність чистого прибутку
6. Використання чистого прибутку
7. Чистий прибуток податки
8. Аналіз чистого прибутку
9. Формування чистого прибутку
10. Чистий прибуток дивіденди
11. Чистий прибуток проводки
12. Збільшення чистого прибутку
13. Приклад чистого прибутку
14. Витрачаємо чистий прибуток Чистий прибуток
Чистий прибуток це:
1) частину валового доходу, яка залишається в розпорядженні підприємства після формування фонду оплати праці та сплати податків, відрахувань, обов`язкових платежів до бюджету, в вищестоящі організації і банки. Чистий прибуток використовується для стимулювання колективу і розширення виробництва;
2) сума прибутку та податку з обороту. Чистий прибуток є основним джерелом формування доходів бюджету і грошових накопичень підприємства.
В умовах ринкової економіки сучасні підприємства, а точніше їх керівники повинні мати масу знань і умінь, щоб «залишитися на плаву». Незнання основних правил і законів ведення бізнесу призводить до плачевних результатів, причому настає це дуже швидко. У статті нижче буде зроблена спроба розібратися з таким поняттям як чистий прибуток - найважливішим фактором, який впливає на рентабельність будь-якого підприємства і аналіз якого дає можливість зрозуміти чи варто вести і розвивати бізнес далі або слід пошукати інші можливості заробітку.
В теорії чистий прибуток є частиною балансового прибутку кожного підприємства, яка залишається в розпорядженні власників або акціонерів після того, як будуть сплачені всі податки, збори, відрахування та виконані інші зобов`язання перед бюджетом. У більшості випадків чистий прибуток використовують для того, щоб збільшити оборотні кошти підприємства, сформувати фонди і резерви, а також здійснити реінвестування у виробництво.
Безумовно, існує залежність обсягу чистого прибутку від обсягу валового прибутку, а також величини податків. Крім того, саме на основі обсягу наявної чистого прибутку, проводиться розрахунок дивідендів акціонерам компанії.

це аналіз структури формування фінансових результатів в порівнянні з попереднім періодом, він допомагає розібратися в тому, які показники зробили найбільш істотний вплив на чистий прибуток.

Показники чистого прибутку для кожного підприємства є дуже важливими. Чистий прибуток можна вважати підсумком діяльності підприємства, за період в якому цей прибуток була продемонстрована. Показник чистого прибутку явно демонструють суму коштів, отриманих підприємством після оплати всіх податкових зборів, виплати зарплати, а також здійснення інших платежів, що носять обов`язковий характер.
Зрозуміло, що збільшення чистого прибутку означає, що компанія попрацювала в певний період добре і навпаки зниження її показників, а тим більше їх догляд в «мінус» означає, що слід приймати певні заходи щодо запобігання банкрутству. Саме тому важливо знати, як визначається чистий прибуток.
Формула чистого прибутку
1. Визначаємо розмір валового доходу - загальної виручки від реалізації товарів або послуг, а також чистого доходу - загальної виручки від реалізації товарів або послуг за вирахуванням вартості повернутих товарів (послуг) та наданих знижок покупцям.
2. Розраховуємо сукупні витрати на виготовлення товарів і послуг, що включаються в собівартість продукції.
3. Розраховуємо показник валового прибутку підприємства, який являє собою різницю між чистим доходом від продажу і собівартістю реалізованих товарів (послуг).
Т. е., Валовий прибуток = Чистий дохід - Собівартість продукції.
4. Визначаємо показник чистого прибутку.
Чистий прибуток = Валовий прибуток - Податки, штрафи, пені, відсотки по кредитах - Операційні витрати.
До операційних витрат належать витрати на пошук партнерів, укладання угоди, витрати на підвищення кваліфікації працівників, витрати, зумовлені форс-мажорними ситуаціями.
Показник чистого прибутку якраз і відображає кінцевий результат діяльності фірми, показує, наскільки вигідно здійснення даного роду діяльності. Чистий прибуток використовується підприємцями для збільшення оборотних коштів, формування різних фондів і резервів, а також для реінвестицій у виробництво. Обсяг чистого прибутку безпосередньо залежить від розміру валового прибутку, а також від величини податкових платежів. Якщо компанія представляє собою акціонерне товариство, дивіденди акціонерам компанії розраховуються, як раз виходячи з величини чистого прибутку.
Розрахунок чистого прибутку
1. Розрахунок чистого прибутку не така вже й складне завдання. Спочатку потрібно визначитися з тимчасовим періодом, за який будуть розраховуватися.
2. Крім тимчасового періоду, який розраховує чистий прибуток особі потрібно формула, по якій будуть проведені всі розрахунки.

Чистий прибуток є підсумковим показником діяльності підприємства на кінець звітного періоду. Аналіз чистого прибутку дозволяє визначити динаміку і характер зміни ефективності діяльності підприємства.

3. Чистий прибуток (ПП) підприємства може бути визначена, якщо відомі показники, представлені валовим прибутком (ВП), фінансовим прибутком (ФП), сумою податків (СН), виплачених за період, інший операційним прибутком (ОП).
4. Для розрахунку чистого прибутку найчастіше застосовують наступну просту формулу
ПП = ФП + ВП + ОП - СН
1. Розрахунок чистого прибутку вимагає даних, що містяться у фінансовій звітності.
2. Визначення валового прибутку, вимагає даних представлених виручкою за визначається період і собівартістю продукції. Щоб отримати валовий прибуток з першого показника потрібно відняти другий.
3. Операційну прибуток визначають як різницю інших операційних доходів і витрат за період. Фінансова прибуток розраховується шляхом вирахування з фінансових доходів витрат, що входять в дану категорію.
4. Після обчислення всіх необхідних показників, можна визначити і чистий прибуток. У тому випадку, якщо чистий прибуток демонструє показник зі знаком «-», можна констатувати, що підприємство спрацювало в збиток.
Чистий прибуток може бути використана підприємством в будь-яких цілях. Найчастіше, за рішенням керівництва чистий прибуток спрямовують на оплату витрат, понесених підприємством в поточний момент часу. Досить часто чистий прибуток накопичується або використовується в благодійних цілях.
Більшість людей вважають, що чистий прибуток може бути у будь-якої організації. Але насправді це не зовсім так. Існує не так багато напрямків в бізнесі, які можуть забезпечити будь-яку чистий прибуток. Навіть видобуток золота в загальному понятті не дає чистий дохід - а що, здавалося б, не може принести дохід, якщо не видобуток постійно зростаючого в ціні металу?
Незважаючи на те, що людей, які отримують хороший відсоток чистого прибутку дуже мало, вони приносять більше користі, ніж підприємці, які працюють в збиток.
Британські економісти підрахували, що нормальна чистий прибуток в середньому в бізнесі дорівнює 14%. Ті підприємства, які отримують менше, вже вважаються збитковими. Саме тому велику роль в бізнесі відіграє розрахунок чистого прибутку.
Для того щоб провести такий розрахунок, необхідно визначитися з періодом, за який і будуть проводитися вами розрахунки, а також з формулою, за якою ви будете розраховувати показник чистого прибутку. Як правило, формула для підрахунку традиційна, проте ви можете скористатися нею тільки в тому випадку, якщо вам відомі такі показники вашого бізнесу, як валовий прибуток, фінансовий прибуток, сума виплачених за період податків, інша операційний прибуток. У разі якщо всі ці показники вам доступні сьогодні, формулу чистого прибутку можна вивести наступним чином.
Чистий прибуток дорівнює всім видам прибутку (валовий, фінансової, інший інший) з вирахуванням податків.
Розподіл чистого прибутку
Розподіл прибутку товариства між учасниками товариства регламентується ст.ст. 28, 29 Федерального закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю» № 14-ФЗ (далі - Закон № 14-ФЗ).
Періодичність розподілу прибутку товариства встановлюється п. 1 ст. 28 Закону № 14-ФЗ, згідно з цим пунктом суспільство має право щоквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про розподіл свого чистого прибутку між учасниками товариства. Рішення про визначення частини прибутку товариства, що розподіляється між учасниками товариства, приймається загальними зборами учасників товариства.
Порядок розподілу прибутку встановлений п. 2 ст. 28 Закону № 14-ФЗ, згідно з яким частина прибутку товариства, призначена для розподілу між його учасниками, розподіляється пропорційно (згідно процентному співвідношенню часток) до їхніх часток у статутному капіталі товариства. При цьому Статутом товариства може бути встановлений інший порядок розподілу прибутку між учасниками товариства, наприклад в конкретних сумах.
Статтею 29 Закону № 14-ФЗ встановлено перелік випадків, в яких суспільство не має права приймати рішення про розподіл свого прибутку між учасниками товариства, і в яких суспільство не має права виплачувати учасникам товариства прибуток, рішення про розподіл якої між учасниками товариства прийнято.
Законодавством РФ не встановлено, будь-якого переліку цілей, на які може бути розподілена чистий прибуток суспільства, тому збори учасників товариства мають право прийняти рішення про розподіл чистого прибутку товариства на будь-які цілі, що не суперечать законодавству РФ. Можна виділити наступні найбільш типові цілі, на які розподіляється чистий прибуток:
- виплата дивідендів;
- створення фондів (інвестиційних фондів, фондів накопичення, фондів споживання, соціальних фондів та ін.);
- відрахування в резервний капітал;
- збільшення статутного капіталу (в разі, якщо в Статуті така можливість передбачена);
- та ін.
ВИСНОВОК: Суспільство має право розподіляти чистий прибуток щоквартально, раз на півроку або раз на рік на будь-які цілі, що не суперечать законодавству РФ. При цьому розподіл прибутку може відбуватися як в процентному співвідношенні, так і в конкретних сумах.
Далі розглянемо порядок направлення чистого прибутку і подальшого вдоско


Головний абсолютний показник ефективності діяльності комерційного банку - чистий прибуток. Дослідження абсолютної величини чистого прибутку необхідно доповнити коефіцієнтним аналізом.


alt = "Контрольні завдання Завдання 1. Використовуючи дані таблиці, проведіть аналіз зміни складових чистого прибутку в динаміці. Розрахуйте відносні показники, що характеризують якість прибутку організації." gt;Експерта можуть цікавити ефективності використання оборотних коштів, основних активів, власного капіталу і т.д. Виходячи їх цілей аналізу, формуються компоненти показника: величина прибутку (чиста, операційна

Приклад горизонтального аналізу чистого прибутку наведено нижче. Горизонтальний і вертикальний аналіз використання чистого прибутку (умовні дані) Звіт Аналогічний Відхилення Показники ний період попе абсо відноси період дущего


alt = "Аналіз показників чистого прибутку. Моніторинг фінансової діяльності дає можливість об`єктивно визначити ефективність бізнесу компаніі.25 серпня 2014" gt;Різні види операційних та інших доходів і витрат розглядаються як фактори, що впливають на показники прибутку (збитку). Кінцева мета аналізу полягає в тому, щоб пояснити причини зміни і якість чистого прибутку

Абсолютні показники дозволяють проаналізувати динаміку різних показників прибутку за ряд років. Аналіз рентабельності чистого прибутку. Чистий прибуток (збиток) є кінцевим фінансовим результатом, враховується


Мета аналізу прибутку - визначити реальну величину чистого прибутку Виручка. Показники рентабельності продажів дозволяють оцінити ефективність вкладень коштів у різні види діяльності і структуру прибутку організації.Показники операційного аналізу. Чистий прибуток: Виручка від реалізації. Якщо попередні два коефіцієнта характеризували ефективність окремих сторін діяльності підприємства в частині забезпечення прибутковості, то даний

При проведенні оцінки та аналізу показників, що характеризують процес формування та динаміки прибутку підприємства, використовують дані Чистий прибуток зростає швидше, ніж прибуток від реалізації і бухгалтерський прибуток.


Чистий прибуток - це найважливіший показник ефективності та результативності діяльності господарства. В ході проведення аналізу отримані наступні результати: - при збільшенні виручки від реалізації товарної продукції на одиницюКоефіцієнт обчислюється як відношення чистого прибутку за вирахуванням дивідендів по Відправним пунктом для аналізу ефективності роботи підприємства може служити Розрахунок показника рентабельності чистих активів аналогічний розрахунку

Завдання аналізу розподілу прибутку залежить від того, є аналіз зовнішніх або внутрішніх. Всі ці показники можуть розраховуватися на основі прибутку від діяльності підприємства, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку.


Проведення аналізу показників прибутку будемо виробляти відповідно до методики Савицької Г.В. - чистий прибуток і ін. Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства.Завдання аналізу фінансових результатів діяльності. Показники прибутку. У кількісному вираженні вона являє собою різницю чистої виручки (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку та інших відрахувань з

У процесі аналізу прораховуються виручка і собівартість в порівнянних цінах, тобто в цінах минулого (або базисного) періоду. При аналізі використання чистого прибутку доцільно розраховувати такі показники: коефіцієнт


Показники прибутків і збитків (фінансові результати). Показники активів і пасивів. При аналізі фінансових результатів діяльності підприємства повинні бути оцінені чиста виручка, прибуток або збиток, отримані підприємством вПоняття і основні методи аналізу показників прибутку підприємства. Формування чистого прибутку звітного періоду відображає звіт про прибутки і збитки, представлений в таблиці.

Аналіз прибутку і рентабельності. Прибуток господарюючого суб`єкта - узагальнюючий показник Загальний показник рентабельності показує, в якому ступені дохід (виручка) забезпечує отримання чистого прибутку.


Підручник: Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. 10.5. аналіз якості прибутку. вплив обліку витрат на Досить важливим при оцінці якості прибутку є показник динаміки чистої рентабельності продажівСеред показників для аналізу господарської діяльності підприємства виділяють Таким чином, EBITDA очищає показник прибутку від коливань негрошових статей витрат, нівелює вплив на показник чистого прибутку систем

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення