Ти тут

Аналіз пасивів стаття 158

Аналіз активів і пасивів балансу дозволяє простежити динаміку їх стану в аналізованому періоді. Аналіз структури і динаміки статей балансу показує

перейти до повного списку дипломних проектів
Посилання на скачування файлу в форматі .doc знаходиться в кінці сторінки 2.3. Аналіз структури пасиву балансу.
Відомості, які наводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов`язане за них підприємство.
Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені. За ступенем приналежності використовуваний капітал підрозділяється на власний і позиковий. За тривалістю використання розрізняють капітал довгостроковий (перманентний) і короткостроковий (рис.2.2)
Рис 2.2 Схема структури пасиву балансу.
Необхідність у власному капіталі обумовлена вимогами самофінансування підприємства. Він є основою самостійності і незалежності підприємства. Однак потрібно враховувати, що фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідно для нього, особливо в тих випадках, коли виробництво має сезонний характер. Тоді в окремі періоди будуть накопичуватися великі кошти на рахунках в банках, а в інші періоди їх буде бракувати. У той же час якщо кошти підприємства створені в основному за рахунок короткострокових зобов`язань, то його фінансовий стан буде нестійким, тому що з капіталами короткострокового використання необхідна постійна оперативна робота, спрямована на контроль за своєчасним їх поверненням і на залучення в оборот на нетривалий час інших капіталів. Отже, від того, наскільки оптимально співвідношення власного і позикового капіталу багато в чому залежить фінансове становище підприємства. Вироблення правильної фінансової стратегії допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності. У зв`язку з цим важливими показниками, які характеризують ринкову стійкість підприємства, є:

При аналізі структури пасиву балансу необхідно враховувати, що при певних умовах такі статті пасиву балансу, як доходи майбутніх періодів

коефіцієнт фінансової автономності (незалежності) або питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу;
коефіцієнт фінансової залежності (частка позикового капіталу);
плече фінансового важеля або коефіцієнт фінансового ризику (відношення позикового капіталу до власного).
З даних таблиці 2.3 видно, що за звітний рік частка власного капіталу знизилася на 0.4%, тому що темпи приросту позикового капіталу виявилися вищими за темпи приросту власного капіталу.
Таблиця 2.3
Структура пасивів (зобов`язань підприємства)
Збільшилася на 2% плече фінансового важеля. Це свідчить про те, що підвищилася залежність підприємства від зовнішніх інвесторів, а його ринкова стійкість незначно знизилася, в той час як в 1997 році, навпаки, намітилося сприятливе зменшення такої залежності (-16%). При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позикового капіталу, з`ясувати причини зміни окремих його складових і дати оцінку цим змінам за звітний період. Для аналізу даних пасиву балансу складається таблиця 2.4. Як видно з таблиці 2.4, пасивна частина балансу в звітному році збільшилася за рахунок зростання позикових коштів на 66592 тис.руб. (1.8%). Залучення позикових коштів в оборот підприємства є нормальним явищем. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються.
Таблиця 2.4

Аналіз пасивів проводиться за групами статей балансу боржника і складається з аналізу капіталу, резервів, довгострокових і короткострокових зобов`язань.

Власні і позикові кошти.
В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що врешті-решт призводить до виплати штрафів і погіршення фінансового становища.
Отже, розумні розміри залучення позикового капіталу здатні поліпшити фінансовий стан, а чрезмерние- погіршити його. Кредиторська заборгованість в звітному році збільшилася на 193 409 тис. Руб. або на 18.6%, хоча в порівнянні з попереднім роком відбулося її зменшення на 9.5%. Тому, в процесі аналізу необхідно вивчити склад, причини, давність виникнення кредиторської заборгованості. Детально це питання буде розглянуто в п. Питома вага власних коштів досить значний в структурі балансу: на початок звітного року він становить 45.6% - до кінця року відбулося незначне зменшення їх частки до 45,2%. Причиною такого зниження з`явився зростання кредиторської заборгованості з 1039515 до 1232924 тис. Руб. або в 1.18 рази і як наслідок збільшення її в валюті балансу на 2.6%. Дану спрямованість збільшення позикових коштів навіть при не зменшується вартості власних коштів, потрібно назвати негативною. Таким чином, аналіз структури власних і позикових коштів необхідний для оцінки раціональності формування джерел фінансування діяльності підприємства та його ринкової стійкості. Цей момент важливий, по-перше, для зовнішніх споживачів інформації (наприклад, банків та інших постачальників ресурсів) при вивченні ступеня фінансового ризику і, по-друге, для самого підприємства при визначенні перспективного варіанта організації фінансів і вироблення фінансової стратегії.
За результатами поверхневого аналізу пасиву балансу розглянутого підприємства слід сказати зробити попередній висновок про незадовільну роботу і зростанні "хворих" статей в 1998 році в той час як в 1997 році намітилося деяке поліпшення структури пасивів (збільшення частки власних коштів підприємства). У зв`язку з цим є необхідність дати оцінку платоспроможності і кредитоспроможності підприємства, що виробляється на основі ліквідності балансу.
скачати безкоштовно Аналіз фінансового стану підприємства
Зміст дипломної роботи
АНОТАЦІЯ ВСТУП 1. ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 1.1. Цілі і методи фінансового аналізу 1.2. Структура фінансового аналізу 1.3. Інформаційна база фінансового аналізу 1.4. Основні підходи до фінансового аналізу 1.4.1. Експрес-аналіз фінансового стану 1.4.2. Деталізований аналіз фінансового стану 2. Аналіз фінансового стану 2.1. Попередній огляд балансу 2.2. Аналіз активів підприємства 2.3. Аналіз структури пасиву балансу. 2.4 Оцінка ліквідності балансу 2.5. Характеристика майна підприємства 2.6. Характеристика джерел коштів підприємства 2.6.1.Аналіз власних коштів Олександрівського РУС 2.6.2. Аналіз власних оборотних коштів 2.6.3. Аналіз позикових коштів Олександрівського РУС 2.7. Оцінка фінансової стійкості Олександрівського РУС 2.8. Оцінка платоспроможності підприємства 2.9.Сістема критеріїв і оцінка незадовільною структури балансу неплатоспроможних підприємств. Аналіз і оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності. 3. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 3.1.Аналіз формування та розподілу прибутку 3.2.Аналіз рентабельності 3.3. Оцінка ефективності використання власного і позикового капіталу. Ефект фінансового важеля 3.4.Оценка виробничо-фінансового левериджу 3.5.Оценка запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства Висновок

Процедура проведення аналізу передбачає трансформацію статей активу балансу Для проведення угруповання статей пасиву вибирають інший критерій


Проведення вертикального аналізу полягає в розрахунку окремих статей в Аналіз пасиву банку слід починати з аналізу структури власного капіталу.Аналіз зміни статей і структури пасиву балансу показує: 1. Яка загальна величина капіталу, яким володіє компанія і як змінюється його величина.

Такий аналіз статей активу і пасиву представлений відповідно в табл. 3 і 4. Безпосередньо з аналітичного балансу можна отримати ряд найважливіших


Корисні статті. При аналізі пасивів банку використовується порівняння розрахункових характеристик з їх прогнозованими показаннями.Статті пасиву балансу групуються за ступенем погашення зобов`язань. Аналіз складу і структури пасиву балансу дозволяє встановити види, структуру і

Статті пасиву балансу групуються за ступенем погашення зобов`язань. Аналіз структури пасивів підприємства онлайн.


Аналіз пасивів зазвичай проводиться на основі даних бухгалтерського балансу. Виявляються динаміка окремих статей пасивів.Стаття. Проводять аналіз пасивів банків для визначення їх місця в структурі державних і недержавних установ.

аналіз безпосередньо за балансом без попереднього зміни складу балансових статей Довгострокові пасиви - це статті балансу, що належать до II


1.2 Значення, завдання і джерела економічної інформації для аналізу статей пасиву балансу підприємства 5.Головні завдання аналізу пасивів підприємства: • аналіз обсягу і динаміки капіталу підприємства Статті кредиторської заборгованості.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення