Ти тут

Корпоративна карта бухгалтерський облік по розрахунковому рахунку в бюджеті

Підставою для складання розрахункових та інших документів для відображення сум операцій, що здійснюються з використанням платіжних карт, у бухгалтерському обліку є що видається банком реєстру платежів, або електронний журнал.

РОЗРАХУНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТ
Останнім часом все більш широке застосування набувають корпоративні картки. Розглянемо, що являє собою корпоративна карта, чи потрібно повідомляти про відкриття спеціального карткового рахунку в податкову інспекцію, як відобразити в обліку операції, пов`язані з розрахунками по карті.
Види корпоративних карт і їх призначення. Корпоративна карта - це іменний платіжний засіб, призначений для оплати співробітниками товарів або послуг, а також для отримання готівки в банкоматах і банках. За допомогою корпоративної картки вони можуть отримувати готівкові кошти, оплачувати витрати, пов`язані з господарською діяльністю, в тому числі з оплатою витрат на відрядження та представницьких витрат, на території РФ, отримувати готівкові гроші в іноземній валюті за межами території Росії, а також здійснювати оплату витрат на відрядження та представницьких витрат в іноземній валюті за межами території нашої країни.
Корпоративна банківська пластикова карта, так само як і будь-яка інша банківська карта, відкривається на конкретну фізичну особу. Її особливість полягає в тому, що ця особа повинна бути співробітником організації, які уклали договір на випуск такої карти. Ще одна відмінність корпоративних карт від інших - працівник отримує повний доступ до одного з рахунків юридичної особи, тобто розпоряджається коштами організації.
Щоб оформити корпоративну карту, організації потрібно укласти договір про випуск і обслуговування корпоративних карт з банком. До договору необхідно додати такі документи:
- список співробітників, які будуть користуватися картами (підписується керівником і головним бухгалтером). Підписи власників карток повинні бути завірені печаткою юридичної особи;
- копії паспортів співробітників, на імена яких випускаються карти (підписуються керівником і скріплюються печаткою юридичної особи);
- договори про використання банківських карт встановленої банком форми, заповнені і підписані особисто співробітниками.
Корпоративна банківська карта видається безпосередньо держателю, зазначеному клієнтом - юридичною особою - в заяві про видачу банківської карти, або представнику клієнта, що діє на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства.
Юридичні особи можуть відкривати на своїх співробітників наступні види корпоративних карт:
- розрахункову карту. Її власник може здійснювати операції в межах встановленої банком суми грошових коштів. Дані розрахунки здійснюються за рахунок грошей компанії, що знаходяться на її банківському рахунку-

розглянути синтетичний і аналітичний облік операцій по розрахунковому та спеціальному рахунках і вивчити перевірку і бухгалтерську обробку банківських Банк під розрахунково-корпоративну карту депонує частину коштів покупця.

- кредитну карту. Її власник може здійснювати операції за рахунок коштів, наданих банком в установленому ліміті відповідно до умов кредитного договору.
Для здійснення обліку та контролю над рухом корпоративних карт доцільно розробити положення про порядок їх використання і регістр, в якому будуть відображені такі дані: номери карт, П.І.Б. власників, дати передачі та повернення карт. Факт видачі і повернення корпоративної картки буде підтверджений співробітником, її отримав, і тим, хто веде облік даних карт.
Не варто забувати і про відповідальність працівника. При розробці положення про порядок використання корпоративних карт її слід встановити в наступних випадках:
- за неподання документів, що підтверджують цільове використання коштів;
- за несвоєчасне повідомлення про втрату або розкрадання корпоративної банківської карти з метою блокування операцій по ній.
Порядок здійснення розрахунків по операціях, що здійснюються з використанням платіжних карт, встановлений Положенням про емісію банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт, затвердженим Банком Росії 24.12.2004 N 266-П (далі - Положення N 266-П).
Правила здійснення розрахунків за товари за допомогою кредитних карт визначені в п. 2.2.5 Методичних рекомендацій з обліку й оформлення операцій прийому, зберігання та відпуску товарів в організаціях торгівлі, затверджених Листом Роскомторга від 10.07.1996 N 1-794 / 32-5.
Підставою для складання розрахункових та інших документів для відображення сум операцій, що здійснюються з використанням платіжних карт, у бухгалтерському обліку є виписка банку.
Банк списує гроші з карткового розрахункового рахунку підприємства в міру того, як проводяться розрахунки за операціями власників. Незалежно від того, розрахувався працівник за допомогою карти або зняв готівку через банкомат, списання грошей з карткового рахунку завжди відбивається проводкою по дебету рахунку 71 "Розрахунки з підзвітними особами" і кредиту рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках".
У магазинах, готелях та інших місцях розрахунку співробітник організації повинен отримати документи, що підтверджують витрати, зроблені ним по карті. Такими документами вважаються рахунки за проживання в готелі, квитки на проїзд, квитанції, чеки, накладні і т.д. До них повинні бути додані оригінали сліпів, квитанції електронних терміналів і банкоматів (п. 3.3 Положення N 266-П).
Документи, що підтверджують зроблені по карті витрати, співробітник організації представляє в бухгалтерію підприємства разом з авансовим звітом. Якщо він цього не зробив, а виписка банку свідчить про те, що з карткового рахунку вироблено зняття готівки, бухгалтер організації відображає заборгованість працівника організації в такий спосіб:

За розрахункової корпоративною карткою клієнт може розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку Теми курсових робіт Бухгалтерський облік Бухгалтерський облік виробничих запасів, формування собівартості

Д-т рах. 73 К-т рах. 55 - відображено списання готівки з спеціального карткового рахунку, не підтверджене первинними документами.
При отриманні авансового звіту здійснені витрати (пов`язані з виробничою діяльністю організації) відображаються в загальному порядку. Якщо ж зроблені працівником організації витрати не пов`язані з виробничою діяльністю, то він зобов`язаний їх відшкодувати.
Відшкодування працівником зазначених сум може бути вироблено двома способами: працівник організації вносить готівкові кошти в касу організації, або організація суму збитку утримує із заробітної плати працівника. Бухгалтер оформить в цьому випадку такі проводки:
Д-т рах. 50 К-т рах. 73 - внесення працівником готівкових коштів для відшкодування витрат;
Д-т рах. 70 К-т рах. 73 - утримання із заробітної плати працівника грошової суми, витраченої за корпоративною карткою в особистих цілях.
Розглянемо приклади розрахунків з використанням корпоративних карток.
Приклад 1. Торгова організація при направленні працівника у відрядження видала йому кредитну корпоративну банківську карту. Розрахунки з використанням карти здійснюються організацією за рахунок кредитних коштів, наданих банком. Працівник зняв готівкові грошові кошти 15 жовтня в розмірі 10 000 руб. Сума витрат працівника на офіційний обід при проведенні переговорів з контрагентом про укладення контракту склала 5500 руб. (Сума податку на додану вартість (ПДВ) в рахунку не вказана). Працівник повернувся з відрядження 20 жовтня, в цей же день відзвітував і вніс невикористану суму в касу організації. На наступний день організація погасила заборгованість перед банком. Згідно з умовами договору, укладеного з банком, відсотки на суму кредиту не нараховувалися.
Відобразимо вироблені операції в бухгалтерському обліку:
- 15 жовтня:
Д-т рах. 55 "Спеціальні рахунки в банках" К-т рах. 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" - 10 000 руб. - зараховані кошти на кредитну карту;
Д-т рах. 71 "Розрахунки з підзвітними особами" К-т рах. 55 "Спеціальні рахунки в банках" - 10 000 руб. - працівником зняті готівкові кошти з кредитної картки;
- 20 жовтня. У бухгалтерському обліку представницькі витрати визнаються витратами по звичайних видах діяльності і враховуються у складі комерційних витрат на дату затвердження керівником організації авансового звіту, представленого працівником (п. П. 5, 7 Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" ПБУ 10/99, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 N 33н):
Д-т рах. 44 "Витрати на продаж" К-т рах. 71 "Розрахунки з підзвітними особами" - 5500 руб. - Відображено суму витрат на представницькі цілі;
Д-т рах. 50-1 "Каса організації" К-т рах. 71 "Розрахунки з підзвітними особами" - 4500 руб. - внесена в касу працівником невикористана сума;
- 21 жовтня:
Д-т рах. 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" К-т рах. 51 "Розрахункові рахунки" - 10 000 руб. - погашена заборгованість перед банком.
Приклад 2. Організація видала працівникові корпоративну банківську (розрахункову) карту і перерахувала на неї кошти в сумі 24 000 руб. Заставна вартість карти становить 1000 руб. Працівник зняв готівкові грошові кошти в сумі 17 000 руб., А також справив господарські витрати з використанням банківської карти. Потім представив авансовий звіт з підтверджуючими документами і здав карту.
Згідно з авансовим звітом витрачено 22 000 руб., В тому числі:
- на придбання канцелярських товарів і паперу - 6000 руб. (Без ПДВ) - розрахунок зроблений з використанням банківської картки;
- погашена заборгованість перед постачальником в сумі 16 000 руб. - розрахунок зроблений готівкою.
Невикористані готівку в сумі 1000 руб. внесені працівником в касу організації. Відповідно до виписки банку по даній карті комісія банку склала 30 руб., Залишок грошових коштів - 970 руб.
Відобразимо вироблені операції в бухгалтерському обліку:
Д-т рах. 71-1 "Розрахунки з підзвітними особами за виданими грошовими документами" К-т рах. 50-3 "Грошові документи" - 1000 руб. - видана корпоративна карта працівнику (акт про прийом-передачу карти);
Д-т рах. 55 "Спеціальні рахунки в банках" К-т рах. 51 "Розрахункові рахунки" - 24 000 руб. - перераховані грошові кошти на корпоративну карту;
Д-т рах. 71-2 "Розрахунки з підзвітними особами за виданими коштами на господарські витрати" К-т рах. 55 "Спеціальні рахунки в банках" - 17 000 руб. - отримання готівкових грошових коштів підзвітною особою;
Д-т рах. 71-2 "Розрахунки з підзвітними особами за виданими коштами на господарські витрати" К-т рах. 55 "Спеціальні рахунки в банках" - 6000 руб. - здійснення покупки;
Д-т рах. 10 "Матеріали" К-т рах. 71-2 "Розрахунки з підзвітними особами за виданими коштами


1) розрахункові корпоративні карти дозволяють представникам організації розпоряджатися грошовими коштами Бухгалтерський облік. Для відображення операцій за спеціальними картковими рахунками в бухгалтерському обліку може


alt = "Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку - Бухгалтерський облік і аудит. - кредитна корпоративна карта. За розрахункової корпоративною карткою клієнт може розпоряджатися грошовими кошти, що знаходяться на рахунку юридичної особи, в" gt;· Розрахункова корпоративна карта - банківська карта, використання якої дозволяє держателю У бухгалтерському обліку курсові різниці відносяться на фінансові результати і відображаються за рахунком 91 «Інші доходи і витрати»

З метою бухгалтерського обліку витрати на оплату комісійних за придбання корпоративних пластикових карт і їх використання є такими ж витратами відповідного звітного Надходження грошей на розрахунковий рахунок. 311. 333 / карт.


Бабаєв Ю.А. Бухгалтерський облік Облік операцій по розрахункових та інших рахунках в банках. При відображенні видачі під звіт працівникові корпоративної пластикової картки на рахунках бухгалтерського обліку робиться такий записБухгалтерський облік та оподаткування. Методологія бухгалтерського обліку. Однак є корпоративні карти у деяких банків, прив`язані прямо до розрахункового рахунку.

Спеціальний картковий рахунок (СКР) - самостійний рахунок компанії в банку, окремий від її розрахункового рахунку. Бухгалтерський облік усіх операцій за цим рахунком з застосуванням корпоративних карток необхідно вести на синтетичному счете26 січня 2015


Кому довелося працювати з бізнес рахунком і корпоративними картами - відгукніться !!!! Які тут потрібні бухгалтерські проводки?!?Бухгалтерський облік за корпоративною карткою. Розплачуватися картою - просто, проводити по бухгалтерії - ще простіше! Якщо дата операції в чеку відрізняється від дати операції у виписці по розрахунковому рахунку, для оформлення розриву операції в

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення