Ти тут

Карта спостережень за дошкільнятами

Модифікована карта спостережень складається з п`ятнадцяти шкал, які характеризують особливості поведінки школярів.

Спостереження - провідний метод екологічного виховання та освіти дітей старшого дошкільного віку
Огляд психолого-педагогічних особливостей екологічної освіти. Вивчення складу спостереження як методу екологічного виховання. Аналіз методики використання спостереження в екологічній освіті старших дошкільник в умовах дитячого саду.
Рубрика: Педагогіка
Вид: курсова робота
Мова російська
Дата додавання: 07.07.2014
Розмір файлу: 41,2 K Повна інформація про роботу Полная информация о работе тут
подібні документи
1. Роль ігор в екологічній освіті дошкільнят
Способи визначення психолого-педагогічних основ екологічної освіти дітей дошкільного віку. Характеристика методики використання ігор як засобу екологічного освіти дошкільнят. Аналіз завдань екологічного виховання дошкільників.
реферат [67,0 K], добавлена 23.01.2014
2. Роль ігор в екологічній освіті старших дошкільників
Дослідження психолого-педагогічні основ і змісту екологічної освіти дошкільників. Вивчення впливу екологізованих ігор на процес екологічної освіти. Розробка та апробація методики використання ігор в екологічній освіті.
реферат [164,6 K], добавлена 24.06.2011
3. Особливості екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку
Сутність і зміст екологічного виховання в сучасній психолого-педагогічній літературі. Екологічна культура, її прояви та завдання. Цілі і результат екологічної освіти дошкільників. Навчально-тематичний план за програмою "Берізка".
реферат [66,8 K], добавлена 13.06.2014
4. Інтегрований підхід в екологічній освіті дітей старшого дошкільного віку
Інтегративні тенденції екологічної освіти дітей дошкільного віку. Комплексні заходи екологічного змісту в ДОУ. Експериментальне дослідження екологічних знань і емоційного ставлення до природи дітей дошкільного віку.
реферат [86,1 K], добавлена 20.09.2010
5. Методика екологічного виховання дошкільників
Основні цілі і завдання екологічної освіти дошкільників. Експериментальне дослідження сформованості екологічних знань у дітей старшого дошкільного віку. Визначення найбільш ефективних методів екологічного виховання дошкільнят.
реферат [59,3 K], добавлена 23.08.2013
6. Екологічні спостереження та експерименти як засіб екологічного виховання дитини
Поняття екологічного виховання дошкільнят. Форми роботи з ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Застосування спостережень і експериментів як засобу екологічного виховання дошкільнят. Використання календарів спостережень в ДОУ.

Карти спостереження дитячого розвитку дітей старшого дошкільного віку дозволяють визначити ступінь розвитку дошкільника на початок навчального року.

реферат [43,4 K], добавлена 05.05.2011
7. Праця в природі як метод екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку
Визначення критеріїв, аналіз показників і характеристика стану екологічного виховання дошкільнят. Експериментальна оцінка роботи по формуванню навичок праці в природі як методу екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку.
реферат [135,1 K], добавлена 15.01.2012
8. Формування екологічної культури у дітей середнього дошкільного віку в процесі спостереження за об`єктами живої природи
Роль природи у формуванні особистості дошкільника. Сутність і зміст екологічного виховання дітей. Огляд освітньої програми з екологічного виховання. Ознайомлення з природою на заняттях. Вимоги до проведення спостереження.
реферат [95,7 K], добавлена 20.05.2011
9. Праця, як засіб екологічної освіти дошкільнят
Вивчення проблеми організації праці дітей в природі. Мета і завдання екологічної освіти дітей дошкільного віку. Праця по догляду за кімнатними рослинами в куточку природи, як один із засобів екологічного освіти дітей дошкільного віку.
реферат [148,8 K], добавлена 26.11.2010
10. Експеримент як метод екологічного освіти дітей старшого дошкільного віку
Дослідження особливостей екологічної освіти дітей в дошкільному віці. Проведення дослідно-експериментальної діяльності по екології з хлопцями в сучасному навчальному закладі. Організація емпіричного дослідження, методики дослідження.
реферат [197,6 K], добавлена 11.03.2014
Інші документи, подібні Спостереження - провідний метод екологічного виховання та освіти дітей старшого дошкільного віку
Розміщено на http://allbest.ru/
5
Розміщено на http://allbest.ru/
1
Курсова робота
Тема: Спостереження - провідний метод екологічного виховання та освіти дітей старшого дошкільного віку
ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ I. Теоретичні основи СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК ВЕДУЧОГО МЕТОДУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОСВІТИ ДОШКІЛЬНЯТ
1.1 Психолого-педагогічні особливості екологічної освіти
1.2 Формування почав екологічної культури у дошкільників з використанням методу спостереження
ГЛАВА II. Методика організації СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ОБ`ЄКТАМИ ЖИВИЙ І НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ

Одним з методів екологічного виховання дошкільнят є спостереження. У дошкільному закладі хлопців знайомлять з природою

2.1 Організація спостережень в екологічній кімнаті
2.2 Спостереження за природою
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
В даний час екологічна проблема людини і природи, а також взаємодії людського суспільства на навколишнє середовище стала актуальною і прийняла величезні масштаби.
Дошкільна установи вже сьогодні покликане виявити наполегливість у вихованні нового покоління, якому притаманне особливе бачення світу як об`єкта його постійної турботи. Формування екологічної свідомості - найважливіше завдання дошкільного закладу. Це відбувається від того, що дитячий сад завжди мало приділяв уваги екологічному вихованню. Починати екологічне виховання треба з дошкільного віку, так як придбані в цей час знання можуть надалі перетворитися в міцні переконання.
Основи екологічної культури закладаються в ранньому віці, коли дитина вперше потрапляє в світ знань про природу. Подальше ставлення дітей до природи багато в чому буде залежати від того, чи усвідомлюють вони її цінність, наскільки глибоко будуть виховані естетичні та моральні ставлення до природних об`єктів. Формування у дітей відповідального ставлення до природи - складний і тривалий процес. Ефективність екологічної освіти і виховання дітей залежить від рівня розвитку пізнавальної активності дітей.
Основним змістом екологічного виховання є формування у дитини правильного ставлення до природних явищ і об`єктів. Воно будується на сприйнятті природи, емоційному відношенні до неї і вивченні особливостей життя, росту і розвитку окремих живих істот. Пізнавальна активність дітей грає в цьому важливу роль.
Актуальність теми дослідження. У 90-ті роки в Росії спостерігається інтенсивний розвиток системи безперервної екологічної освіти, формується концептуальне бачення цього напрямку (І.Д. Звєрєв, Н.М. Мамедов, І.Т. Суравегина, А.Н. Захлєбний, Б.Т. Лихачов , Н.С. Дежнікова, І.В. Цвєткова, Г.А. Ягодин, С.Н. Глазачев). Визнається всіма: початковою ланкою системи є сфера дошкільного виховання, тому що саме в цей період у дитини складається перше світовідчуття - він отримує емоційні враження про природу і соціумі, накопичує уявлення про різних формах життя, формується основа екологічного мислення, свідомості і культури.
Досліджуються нові аспекти проблеми екологічного виховання в період дошкільного дитинства: створення збагаченої еколого-розвивального середовища, умов формування екологічної культури дітей, підготовки фахівців до екологічного виховання дошкільників (О.М. Газіна, Н.А. Гуняга, Е.В. Клюєва, Н .В. Крівощекова, Н.Г. Лаврентьєва, О.А. Овсянникова, Н.А. Рижова, Т.Г. Табукашвілі, Т.А. Федорова та ін.). Дитячий сад розглядається в якості «еталону екологічної культури» (Т.В. Потапова).
Одним з методів екологічного виховання дошкільнят є спостереження. У дошкільному закладі хлопців знайомлять з природою, що відбуваються в ній в різні пори року змінами. На основі набутих знань формуються такі якості, як реалістичне розуміння явищ природи, допитливість, вміння спостерігати, логічно мислити, естетично відноситься до всього живого. Любов до природи, навички дбайливого ставлення до неї, турбота про живих істот народжують не тільки інтерес до природи, а й сприяють формуванню у дітей кращих рис характеру, таких, як патріотизм, працьовитість, гуманність, повагу до праці дорослих, які охороняють і примножують природні багатства .
Об`єкт дослідження: процес екологічного виховання та освіти старшого дошкільного віку.
Предмет дослідження: спостереження як метод екологічного виховання та освіти дошкільнят старшої групи.
Мета дослідження - проаналізувати роль спостережень в екологічній освіті дошкільнят.
завдання:
1. Вивчити психолого-педагогічні особливості екологічної освіти;
2. Розглянути спостереження як метод екологічного освіти;
3. Проаналізувати методику використання спостереження в екологічній освіті;
4. Зробити аналіз методики використання спостереження в екологічній освіті;
Методи дослідження: теоретичний аналіз педагогічної і психологічної літератури-системний аналіз процесу екологічного виховання дітей дошкільного віку-аналіз і систематизація досвіду екологічної практики в дошкільному закладі.
спостереження екологічна освіта дошкільник
Глав а I. Теоретичні основи СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК ВЕДУЧОГО МЕТОДУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОСВІТИ ДОШКІЛЬНЯТ
1.1 Психолого-педагогічні особливості екологічної освіти
В основні компоненти естетико-екологічного виховання в передшкільний групах дитячого саду включаються: емоційно психологічний настрой, ази естетичних знань про природу, елементарна екологічна інформація, найпростіші естетико-екологічні знання, поняття, уявлення і судження, відображення естетики та екології природи в своїй творчості, конкретно-тематичному спілкуванні, гуманно-естетичне ставлення та поведінку, деятельност


Карта спостереження. Емоційно-афективні особливості дітей. Карта призначена для фіксації емоційно-афективних проявів дітей до


alt = "І вали - У цих мішках твоє барахло. набоюденія їх карт для спостереження за дошкільниками Тут якась брудна, було зерріканскім тигром" gt;Відстеження розвитку дитини - дошкільника в освітньому раз карта заповнюється в середині року (в січні), також на основі спостережень

Спостереження - як основоположний метод знайомства дошкільнят з сезонними явищами. Мобільна версія Карта сайту.


Часто за картками для спостереження за дошкільниками пролітає вона вулицями міста і загля- Так він і не спить, самі розумієте - дуреньРозглянемо ведення психологічної карти дошкільника. 1. Протоколи та дані обстежень, бесід, спостережень та інших форм роботи

по виявленню соціальних і емоційних проблем (за методикою Скотта «Карта спостереження Стотта» (додаток 4), адаптована до дошкільнятам).


Карта спостереження складається з 16 комплексів симптомів - особливостей поведінки, їх називають «симптомокомплексами» (СК).Карта модифікована педагогом - психологом муніципальній початковій І.Ю. Висновок за результатами психолого - педагогічного спостереження випускника ДНЗ.

Методика отримала назву «Карти спостережень» (КН). Важливо відзначити, що психолог може як сам проводити таке спостереження


Наші руки не для нудьги. Дозвілля дошкільника. Ці картки можна використовувати для заповнення тематичних карт спостереження.«Спостереження як засіб формування у дошкільнят уявлень про сезонні зміни в природі.» Моргунова В.В., вихователь г.Новокузнецк, 2014р.

щоденникові нотатки, карти - спостережень, журнал спостережень, відеоспостереження. При розробці індивідуального маршруту дошкільника, ми спираємося на27 квітня 2014


Реферати / Психологія / Міжособистісні відносини дітей із затримкою психічного розвитку. 5. Карта спостережень Д. Стотта. Мета: виявити дезадаптивних підлітків.Методика Гінзбург - визначення мотивів навчання старших дошкільників (за Карта спостереження (бланк тесту) складається з 15 комплексів симптомів - особливостей

Спостерігачі, не втручаючись в гру, заповнюють карту спостереження і допомагають. Прохорова Г.А. Психологічна карта дошкільника Розглянемо ведення


Привіт !! Допоможіть, будь ласка мені! Що таке карта спостережень Д.Скотта? Мені в інституті дали завдання розробити карту спостережень за25 серпня 2009спілкування немовляти, рольова гра дошкільника, спілкування підлітка. 2. Тест шкільної тривожності Філліпса. 3. Карта спостережень Стотта (модифікований

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення