Ти тут

Відношення чистого прибутку до середньої вартості активів

Чиста рентабельність власного капіталу Чиста рентабельність власного капіталу - відношення чистого прибутку підприємства до середньої величини власного капіталу.

Як і навіщо визначається рентабельність фірми
З таким поняттям, як рентабельність підприємства стикається кожен, хто звертається до інвесторам або кредиторам. Тому знати, що це таке, як її розрахувати, на що вона впливає потрібно кожному, хто веде свій бізнес. Визначення поняття рентабельності
Рентабельність є відносним фінансовим показником, що характеризує ефективність економічної діяльності підприємства. Визначається вона як відношення прибутків до суми активів в грошовому вираженні і вимірюється у відсотках. Рентабельність демонструє наскільки ефективно організація користується своїми активами, тобто засобами основними і оборотними, у своїй діяльності. Можна сформулювати інакше: рентабельність демонструє скільки конкретно прибутку було отримано на грошову одиницю, витрачену в процесі діяльності (в Росії визначається на кожен рубль), т. Е. Показує віддачу від використання активів. Як розраховується рентабельність
Рентабельність залежить від цілого ряду різних факторів серед яких зазвичай називають: вартість активів, структуру активів, залученість ресурсів виробництва в діяльність, джерела оборотних коштів, сума витрат за період та інше. Для визначення існує базова формула: відношення прибутку за конкретний розрахунковий період до суми середніх значень вартості будь-яких активів або потоків прибуток створюють. Існує рентабельність капіталу власного, рентабельність персоналу, рентабельність націнки або рентабельність продукції. Залежно від виду розраховується рентабельності змінюється формула. В общем-то скласти формулу для конкретного виду рентабельності можна виходячи з назви - в будь-якому випадку діленим буде виступати чистий прибуток, ну а в дільнику буде значення потрібного активу.

Чиста рентабельність активів визначається як відношення отриманого чистого прибутку за окремо взятий період до середньої величини вартості активів.

Рентабельність реалізованої продукції (відношення прибутку від реалізації до повної собівартості): ROM = (прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / Собівартість) 100%.
Рентабельність продажів (відношення операційного прибутку компанії до її виручці): ROS = EBIT / SALES = операційний прибуток / Виручка 100%.
Рентабельність активів (відношення чистого прибутку до середнього за період розміру сумарних активів): ROA = Чистий прибуток / Активи 100%.

Наводжу ряд показників рентабельності та їх розрахунок. 1рентабельность активів дорівнює відношенню прибутку до оподаткування на середню балансову величину активів 2рентабельность власного капіталу дорівнює відношенню чистого прибутку до

Рентабельність інвестованого, перманентного капіталу (відношення чистого операційного прибутку до середнього за період власним і довгостроковим позиковим капіталом): ROIC = EBIT 100%.
Найбільш часто для цілей надання інформації інвесторам або кредиторам рентабельність знаходиться як відношення бухгалтерської (балансової) прибутку до середнього значення суми оборотних коштів.
Бухгалтерська прибуток - це прибуток за підсумками звітного періоду до оподаткування (або виплати податку на прибуток). Відображається за рахунком 99 форми №2. Її також можна розрахувати, якщо з виручки відняти собівартість, управлінські та комерційні витрати і додати суму прибутку від іншої позареалізаційної діяльності. На управлінські відносять витрати, пов`язані з організацією змісту фірми, не пов`язані безпосередньо з виробничим процесом. Комерційні витрати - це витрати на збут, які включають вартість відвантаження, тари і т. Д.
Для визначення усередненої вартості активів потрібно підсумувати активи, які значаться на початку і в кінці місяця, і розділити навпіл. У бухгалтерському балансі можна знайти вартість основних засобів на рахунку 01. Оборотні активи в грошовому вираженні можна знайти також в звітності форми №1.
Сьогодні, в умовах ринкової конкуренції та економіки, саме рентабельність відображає найбільш важливі результати діяльності фірми, ефективність її роботи і вкладень, так як вся комерційна діяльність зав`язана саме на отримання прибутку. Рентабельність інакше називають нормою прибутку. Дані про середню рентабельності великих фірм в різних галузях щорічно публікуються Міністерством торгівлі, і на підставі норми прибутку потенційні інвестори можуть зробити висновки про міцність положення фірми і її фінансовий стан, про її становищі на ринку. Оцінка фірми, виходячи з її норми прибутку, показує, чи варто вкладатися в розвиток фірми, купувати її цінні папери, давати їй кредит і багато іншого.
проект AltaEmpresa.ru
Тут можна отримати вичерпну інформацію про важливі події зі світу фінансів, економіки та інших сфер, необхідних для людей, початківців свою справу. AltaEmpresa - джерело серйозної інформації, гідний довіри. Наша мета - інформаційна підтримка підприємців, які мають власну справу, фірму або компанію, молодих бізнесменів, а також працівників бюджетної сфери. AltaEmpresa.ru
© 2012-2015. Всі права захищені.
Копіювання статей допускається тільки з зазначенням прямий індексується пошуковими машинами Yandex і Google гіперпосилання на сторінку з оригінальним текстом без редиректу.

визначається відношенням чистого прибутку до середньої величини основних засобів та інших необоротних активів Коефіцієнт рентабельності _ - це відношення чистого прибутку до середньорічної вартості власного капіталу


alt = "Даний показник розраховується як відношення виручки-нетто від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої величини активів. - коефіцієнт чистого прибутку - це відношення чистого прибутку до загальної суми продажів організації." gt;Рентабельність активів - відношення чистого прибутку, отриманого за період до середньої величини активів підприємства за період. Рентабельність обороту - відношення прибуток до валової виручки.

Рентабельність чистого прибутку (NPM) - демонструє частку чистого прибутку в обсязі продажів. Розрахунок проводиться для річного періоду з використанням середнього значення відповідних статей активів і пасивів.


alt = "Показує ефективність використання власного капітала.5 = відношення чистого прибутку до середньої вартості власного капіталу. R6 = відношення валового прибутку до суми виручки від продажів." gt;рентабельність продажів по чистому прибутку (чистий прибуток на карбованець виручки від продажів (англ. Відношення чистого прибутку (у річному вираженні) до середньої величини власного капіталу.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення