Ти тут

Рентабельність і собівартість одиниці продукції

Рентабельність одиниці продукції має велике значення і визначається відношенням різниці між відпускною ціною і собівартістю до собівартості одного виробу

(4)
де Ц - ціна одиниці продукції-С - собівартість одиниці продукції.
Рентабельність виробництва (загальна) показує відношення загальної суми прибутку до середньорічної вартості основних і нормованих оборотних коштів (величину прибутку в розрахунку на 1 руб. Виробничих фондів):
(5)
де П - сума прибутку-ОСср - середньорічна вартість основних засобів-ОбСср - середні за рік залишки оборотних коштів.
Цей показник характеризує ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства, відображаючи при якій величині використаного капіталу отримана дана маса прибутку.
За допомогою рентабельності продукції оцінюють ефективність виробництва окремих видів виробів, а рентабельність виробництва, або загальна, балансова рентабельність, служить показником ефективності роботи підприємства (галузі) в цілому.
Підвищенню рівня рентабельності сприяють збільшення маси прибутку, зниження собівартості продукції, поліпшення використання виробничих фондів. Показники рентабельності використовують при оцінці фінансового стану підприємства.
Таблиця 1
Рентабельність ВАТ «Перший хлібозавод»

Для обчислення рентабельності одиниці продукції необхідно розділити прибуток, отриманий від реалізації певного типу продукції на її собівартість.

2006
2007
2008
2009
2010
Загальна рентабельність,%
9,01
13,24
17,18
9,19
5,49
Як ми бачимо по таблиці на заводі відбувається зниження рентабельності за два останніх роки. Варто зазначити що це пов`язано перш за все з різким зростанням рівня собівартості виробленої продукції.
.3 Аналіз фінансових показників ВАТ «Перший хлібозавод»
Найбільш часто використовуваними показниками в контексті управління фінансовими ресурсами є коефіцієнти рентабельності всіх активів підприємства, рентабельності реалізації, рентабельності власного капіталу. Розрахунок цих коефіцієнтів, а так само деяких інших показників рентабельності наведено в додатку Г.
Коефіцієнт рентабельності продажів
розраховується за допомогою розподілу балансового прибутку на обсяг реалізованої продукції. У 2007 році на підприємстві ВАТ «Перший хлібозавод» цей показник становив 3,3% і знизився в 2008 році до 0,6%. У 2009 році рентабельність продажів має негативну величину, через відсутність прибутку. Зменшення цього показника на ВАТ «Перший хлібозавод» свідчить про зростання витрат на виробництво продукції при постійних цінах, тобто про зниження попиту на продукцію підприємства.

як розрахувати собівартість одиниці продукції, якщо відомо: рентабельність до собівартості, обсяг реалізованої продукц. продукції по повній собівартості і скільки Реалізовано товару.

Рентабельність всього капіталу прибутку розраховується діленням прибутку від реалізації на середньорічний підсумок балансу. Він показує, скільки грошових одиниць треба підприємству для отримання однієї грошової одиниці прибутку, незалежно від джерел залучення цих коштів. На підприємстві ВАТ «Перший хлібозавод» цей показник знизився з 13,8% на початку аналізованого періоду до 1,7% - в кінці. Це так само свідчить про падаючому попиті на продукцію фірми і про перенакоплении активів.
Коефіцієнт рентабельності основних засобів та інших необоротних активів відображає ефективність їх використання, вимірювану величиною прибутку, що припадає на одиницю вартості коштів. На підприємстві ВАТ «Перший хлібозавод» в 2007 році цей показник становив 17,6% і зменшився до 2,6% в 2009 році. Отже, ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів так само знижується.
Коефіцієнт рентабельності власного
капіталу показує ефективність використання власного капіталу підприємства. Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна грошова одиниця, вкладена власниками компанії. На підприємстві ВАТ «Перший хлібозавод» цей показник на початку досліджуваного періоду становив 17,3% і знизився до 2,6% до кінця періоду. Це говорить про зниження ефективності використання власного капіталу підприємства ВАТ «Перший хлібозавод». Рентабельність перманентного капіталу показує ефективність всього капіталу підприємства, який може бути інвестований у виробництво. Так як у підприємства ВАТ «Перший хлібозавод» не було довгострокових запозичень у всьому досліджуваному періоді величина цього показника дорівнює величині власного капіталу підприємства. Таким чином, проведений аналіз свідчить про погіршення фінансового стану підприємства і зниження ефективності використання його фінансових ресурсів. Це виражається в низькому рівні показників рентабельності підприємства, а так само зниження фінансової стійкості і ділової активності.

Собівартість розраховується виходячи з тих витрат, які понесло підприємство в процесі виробництва одиниці продукції, а вартість включає не тільки цю суму, але і обгрунтований відсоток рентабельності


alt = "2.3. Динаміка собівартості і рентабельності виробництва продукції Собівартість одиниці продукції (калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну" gt;Калькуляція собівартості одиниці продукції. Непрямі витрати будемо розподіляти пропорційно прямим витратам. Розрахунок прибутку і рентабельності.

Основні етапи калькулювання собівартості одиниці продукції. № етапу. Рентабельність продукції формується як відношення прибутку до собівартості.


alt = "Тема 6. Собівартість продукції, ціна, прибуток і рентабельність. Мета заняття: вивчення формування собівартості та Цехові витрати (ЦР) в собівартість одиниці продукції включаються також пропорційно сумі основної заробітної" gt;1.3 Розрахунок собівартості за статтями калькуляції. 1.4 Методи віднесення непрямих витрат на одиницю продукції. .5 Аналіз структури і рентабельності собівартості одиниці продукції.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення