Ти тут

Порядок проведення переоцінки основних засобів

Проведення переоцінки основних засобів носить добровільний характер. Переоцениваться можуть тільки об`єкти основних засобів

Переоцінка основних засобів
пошук
email
реклама Бухгалтерський облік Основні засоби Нематеріальні активи Розрахунки з персоналом Грошові кошти Запаси, товари, готова продукція Витрати на виробництво Фінансові вкладення Капітал і резерви Фінансові результати Бухгалтерська звітність Податковий облік ПДВ Акцизи ПДФО Страхові внески Податок на прибуток Збори Водний податок Державне мито ПВКК ЕСХН УСНО ЕНВД Патентна система оподаткування (New!) Транспортний податок податок на гральний бізнес податок на майно організацій Земельний податок МСФЗ Основи МСФЗ трансформація я звітності Консолідація Словник МСФЗ Організація обліку Податкові декларації Первинні документи Облікова політика План рахунків ПБО Довідники Інвентаризація Відповідальність Виробничий календар Персоніфікований облік Підтвердження виду діяльності в ФСС Історія бухобліку Електронний документообіг Інформація Добірка статей Бізнес-освіта Зареєстровані компанії Прес-релізи Реклама на сайті Наши банери
Основні засоби Облік | документи |
Переоцінка основних засобів
Переоцінка - уточнення відновної вартості основних засобів з метою приведення до сучасного рівня ринкових цін.
Навіщо це потрібно: організація рік тому купила верстат за 100 000 руб, за рік нарахована амортизація - 5 000 рублів, таким чином залишкова вартість 95 000 рублей повинна бути відображена в балансі по рядку Основні засоби. Але! У минулому році фірмою-виробником було випущено в світ нове покоління верстатів, тому куплений рік тому верстат автоматично застарів і на ринку його можна продати тільки за 80 000 рублей. За допомогою процедури переоцінки верстат буде вчений на балансі за ринковою вартістю - 80 000 рублів, що дозволить дотриматися принципів повноти та достовірності при складанні фінансових звітів.

Порядок здійснення та відображення в бухгалтерському обліку результатів переоцінки ОС визначено

На практиці переоцінка основних засобів може бути використана:
для визначення реальної ринкової вартості основного засобу;
залучення інвестицій (наприклад, для визначення заставної вартості при отриманні кредиту та ін.);
при планованому збільшенні статутного капіталу (яке може знадобитися, наприклад, для залучення коштів шляхом випуску цінних паперів);
з метою фінансового аналізу для уточнення формування собівартості продукції та її ціни.
Проведення переоцінки об`єктів основних засобів є правом, а не обов`язком організацій. Проведення переоцінки основних засобів носить добровільний характер. Переоцениваться можуть тільки об`єкти основних засобів, що належать організації на праві власності.
Переоцінку основних засобів і нематеріальних активів слід проводити не частіше ніж один раз на рік на кінець звітного року. Якщо організація прийняла рішення про переоцінку основних засобів або нематеріальних активів, що входять в однорідну групу, то в подальшому ці об`єкти повинні переоцінюватися регулярно (Наказ № 186н від 24.12 2010р).
Переоцінка проводиться шляхом перерахунку первісної вартості або поточної (відновлювальної) вартості, якщо даний об`єкт переоцінювався раніше, і суми амортизації, нарахованої за весь час використання об`єкта.
Рішення про проведення (непроведення) переоцінки закріплюється в наказі про облікову політику організації. У наказі потрібно відобразити:
які об`єкти підлягають переоцінці: всі основні засоби або окремі групи однорідних об`єктів основних засобів;
методику відображення переоцінки на рахунках бухгалтерського обліку,
осіб, відповідальних за проведення переоцінки.
Якщо організація одного разу вирішила провести переоцінку, то в подальшому регулярне проведення переоцінки стає обов`язковим.

Крім того, для оцінки ОС компанія має право залучати і незалежних оцінювачів. Конкретний порядок переоцінки даного майна закріплюють в якості елемента

Результатом переоцінки є уцінка (відновна вартість менше залишкової) або дооцінка (відновна вартість більше залишкової) вартості. Після переоцінки відновну вартість приймають за початкову вартість.
Результати переоцінки не включаються до цих бухгалтерської звітності попереднього звітного року, а приймаються при формуванні даних бухгалтерського балансу на початок звітного року. Відображення переоцінки на рахунках бухгалтерського обліку: № Зміст операції Дебет Кредит 1. дооцінки: Сума дооцінки об`єкта основних засобів зараховується в додатковий капітал організації. Сума дооцінки об`єкта основних засобів, що дорівнює сумі уцінки його, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена на фінансовий результат в якості інших витрат, зараховується в фінансовий результат в якості інших доходів. 1.1. Збільшено первісну вартість основних засобів 01 83 / 91.1 1.2. Збільшена нарахована амортизація основних засобів 83 / 91.2 02 3. УЦЕНКА: Сума уцінки об`єкта основних засобів відноситься на фінансовий результат в якості інших витрат. Сума уцінки об`єкта основних засобів стосується зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього об`єкта, проведеної в попередні звітні періоди. Перевищення суми уцінки об`єкта над сумою дооцінки його, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні періоди, відноситься на фінансовий результат в якості інших витрат. 3.1. Зменшено первісну вартість основних засобів 83 / 91.2 01 3.2. Зменшено нарахована амортизація основних засобів 02 83 / 91.1
Вибуття об`єкта основних засобів організація відображає розгорнуто в складі інших доходів і витрат.
При вибутті об`єкта основних засобів сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації в нерозподілений прибуток організації.
З метою податкового обліку при проведенні організацією переоцінки (уцінки) вартості об`єктів основних засобів, позитивна (негативна) сума такої переоцінки не зізнається доходом (витратою), що враховується для цілей оподаткування і не приймається при визначенні відновної вартості майна, що амортизується і при нарахуванні амортизації, враховуються для цілей оподаткування.
Іншими словами, результати переоцінки не впливають на податкову базу по податку на прибуток, але впливають з податку на майно.
Це призводить до виникнення різниці між сумою амортизації, що нараховується в бухгалтерському обліку та сумою амортизації в податковому обліку. Різниця між сумами амортизації утворює постійну різницю, яка призводить до виникнення постійного податкового активу (ПНА) (п. 7 ПБУ 18/02).
| Поняття, класифікація | Оцінка основних засобів | Надходження і введення в експлуатацію | переоцінка | амортизація | Ремонт, реконструкція, модернізація | Вибуття (списання) | Оренда, лізинг | оподаткування | інвентаризація |
На правах реклами:
авторизація
E-mail
пароль
Увійти
зареєструватися
Забули пароль?
Новини
5.01.2014
C новим 2015м! 24.12.2014
Як вибрати електронну підпис? 24.12.2014
ІП без працівників: страхові внески - 2015 Всі новини
Опитування
Як Вам допомагає інформація на нашому сайті? Допомагає в навчанні (здавати іспити, писати курсові, дипломи тощо.) Допомагає в роботі (правильно вести облік, вважати податки тощо.) Скачую форми документів і декларацій допомагає викладати бухоблік, податки, мсфо Ніяк не допомагає голосувати Результати опитування
всі опитування

Надходження ОС, визначення початкової вартості. Переоцінка вартості основних засобів.


alt = "Переоцінка валютних" Положення про порядок ведення бухгалтерського обліку валютних ОС питання оподаткування, пов`язані з переоцінкою ОС - Бухгалтерський облік. "gt;Вихідними даними для переоцінки ОС є (п. 46 Методичних вказівок) Порядок відображення результатів переоцінки в обліку визначено п. 48 Методичних

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення