Ти тут

Бухгалтерська проводка утримання за невідпрацьовані дні відпустки

Якщо працівник звільняється до закінчення робочого року, в рахунок якого він вже одержав щорічну оплачувану відпустку, організація-роботодавець має право провести утримання із заробітної плати працівника за невідпрацьовані дні

Автоматизація обліку
1С: Підприємство 8
1С: Підприємство 7.7
приклади впровадження
1С: ІТС
Бухгалтерський облік і звітність
Загальні питання організації обліку
Облікова політика організації
Облік майна і зобов`язань
Документальне оформлення операцій
Бухгалтерська звітність
Облік в державних (муніципальних) установах
Грошовий обіг і розрахунки
безготівкові розрахунки
готівкові розрахунки
застосування ККТ
оподаткування
податкове адміністрування
Федеральні податки і збори
Регіональні податки і збори
місцеві податки
Спеціальні податкові режими
скасовані податки
Договори і розрахунки з працівниками
договори
кадрове оформлення
Розрахунки з працівниками
Правове регулювання діяльності
Безоплатне користування. Позика. дарування
держреєстрація
Договору з посередниками
Договірна відповідальність, зобов`язання
Документальне оформлення
Позики, кредити
Захист прав споживачів
Купівля-продаж, поставка
Ліцензування, сертифікація, СРО
Надання послуг
Відносини з держорганами. відповідальність
Відносини з засновниками, корпоративні питання
підрядні роботи
Врегулювання суперечок, звернення до суду
Оренда
Захист персональних даних
Страхові внески
База для нарахування внесків
звітність
Перевірки і відповідальність
Тарифи страхових внесків
Сплата страхових внесків
Митні платежі
екологічні платежі
статистична звітність
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
Фінансовий аналіз
Цікава бухгалтерія
Баланс в професії і в житті
Довідкова інформація
Час відпусток залишилося вже позаду, але проблеми, з ними пов`язані, можуть виникнути і пізніше - наприклад, якщо працівник, який звільняється відгуляв відпустку "авансом". У цьому випадку роботодавець має право стягнути суму за невідпрацьовані дні відпустки. Проблема в тому, що чинним законодавством (податковим і трудовим) дане питання регулюється далеко не в повній мірі. У зв`язку з цим в даний час існують прямо протилежні точки зору і на порядок стягнення утримуваних сум, і на пов`язані з цим питання оподаткування. Розбирається в проблемі Л.П. Фомічова, аудитор, член Палати податкових консультантів РФ ([email protected]), а методисти фірми "1С" розповідають, як відобразити відповідні операції в "1С: Підприємство".
Надання чергової відпустки авансом
Право роботодавця на утримання боргу за невідпрацьований відпустку

1. Стягнення в судовому порядку суми заборгованості з працівника, який використав відпустку авансом, якщо наймач фактично при розрахунку не зміг провести утримання за невідпрацьовані дні відпустки внаслідок недостатності сум

Оподаткування утриманих за невідпрацьований відпустку сум
Бухгалтерський облік утримань за невідпрацьовані дні відпустки
Облік в "1С: Підприємство" утримань за невідпрацьований відпустку
Відносини найманого працівника і роботодавця регулюються Трудовим кодексом РФ. Право на використання відпустки за перший рік роботи виникає у працівника після закінчення шести місяців його безперервної роботи в даній організації.
Відпустка за другий і наступні роки роботи може надаватися в будь-який час робочого року відповідно до черговості надання щорічних оплачуваних відпусток, встановленої в даній організації (ст. 122 ТК РФ). Детальніше про надання відпусток і їх оформленні читайте тут. Відпускні працівникові слід розраховувати за загальними правилами, встановленими в статті 139 ТК РФ. Не зупиняючись детально на правилах розрахунку середнього заробітку для оплати відпустки, відзначимо лише, що відповідно до нової редакції ТК РФ з 6 жовтня 2006 року встановлюється новий порядок його розрахунку. Розрахунковий період становитиме 12 календарних місяців, що передують відпустці (зараз три), а середньомісячна кількість робочих днів - 29,4 (зараз 29,6). 12 календарних місяців (ст. 139 ТК РФ), що передують періоду розрахунку відпустки будуть братися перед 1 числом місяця виходу у відпустку.
Детальніше про зміни в трудовому законодавстві читайте тут.
Отже, працівник може отримати відпустка не за фактично відпрацьований час, а "авансом". І частина виплачених йому відпускних буде авансом за майбутню роботу в організації. Надання чергової відпустки авансом
Відносини найманого працівника і роботодавця регулюються Трудовим кодексом РФ. Право на використання відпустки за перший рік роботи виникає у працівника після закінчення шести місяців його безперервної роботи в даній організації.
Відпустка за другий і наступні роки роботи може надаватися в будь-який час робочого року відповідно до черговості надання щорічних оплачуваних відпусток, встановленої в даній організації (ст. 122 ТК РФ). Детальніше про надання відпусток і їх оформленні читайте тут. Відпускні працівникові слід розраховувати за загальними правилами, встановленими в статті 139 ТК РФ. Не зупиняючись детально на правилах розрахунку середнього заробітку для оплати відпустки, відзначимо лише, що відповідно до нової редакції ТК РФ з 6 жовтня 2006 року встановлюється новий порядок його розрахунку. Розрахунковий період становитиме 12 календарних місяців, що передують відпустці (зараз три), а середньомісячна кількість робочих днів - 29,4 (зараз 29,6). 12 календарних місяців (ст. 139 ТК РФ), що передують періоду розрахунку відпустки будуть братися перед 1 числом місяця виходу у відпустку.

утриманні відпускних з належної йому суми в повному обсязі. в наказі вкажіть: Відділу бухгалтерського обліку провести утримання із заробітної плати працівника суму відпускних за невідпрацьовані дні отпуска.Основаніем буде

Детальніше про зміни в трудовому законодавстві читайте тут.
Отже, працівник може отримати відпустка не за фактично відпрацьований час, а "авансом". І частина виплачених йому відпускних буде авансом за майбутню роботу в організації. Право роботодавця на утримання боргу за невідпрацьований відпустку
При припиненні трудового договору з працівником працедавець зобов`язаний в день його звільнення виплатити працівникові всі належні йому суми, в т. Ч. За всі невикористані відпустки (ст. 140 і 127 ТК РФ).
У той же час при наявності заборгованості працівника перед роботодавцем останній має право утримати, по-перше, суми, на утримання яких працівник дав згоду, по-друге, суми, утримання яких можливо без згоди працівника, тобто на підставі "букви закону". Якщо працівник звільняється до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав щорічну оплачувану відпустку "авансом", роботодавець має право утримати з його заробітної плати суму за невідпрацьовані дні відпустки, за винятком певних випадків (ст. 137 ТК РФ).
Утримання за ці дні не виробляються в разі, якщо працівник звільняється з низки підстав, передбачених ТК РФ.
Метою утримання сум відпускних саме із зарплати працівника є погашення його заборгованості роботодавцю, бо ці суми працівником не зароблені. Вони були видані працівнику з умовою їх подальшого відпрацювання, однак працівник ця умова не виконав. Оскільки він, отримавши незароблені гроші, як би безпідставно збагатився, а видав їх роботодавець зазнав збитків.
Загальних положень статті 138 ТК РФ обмежуються утримання з метою надання працівникові гарантованих засобів до існування. У ній йдеться про неприпустимість перевищення 20-відсоткового розміру утримань при кожній виплаті зарплати. Це правило пошириться тільки на зарплату, і під це обмеження не підпадуть інші виплати, не пов`язані з винагородою за працю і супутніми йому нарахуваннями компенсаційного і стимулюючого характеру.
Передбачені цією нормою обмеження при утримання за невідпрацьований відпустку, на думку автора, не повинні застосовуватися. Законодавець, як випливає з абзацу 5 частини 2 статті 137 ТК РФ, не обмежує роботодавця будь-яким відсотковим лімітом, а однозначно вказує на допустимість утримання боргу в розмірі всіх невідпрацьованих днів. Тобто діє спеціальна норма абзацу 5 частини 2 статті 137 ТК РФ, а не загальна (ст. 138 ТК РФ).
Але останнє слово, звичайно, залишається за судами Можливо, з даного питання буде випущено офіційне роз`яснення компетентного органу держави.
Погашення боргу працівника, який звільняється перед роботодавцем можливо з усіх виплат, крім коштів, з яких не виробляється утримання згідно з нормами ТК РФ чи інших законів. До таких виплат відносяться різні допомоги по соціальному страхуванню, суми відшкодування заподіяної працівникові шкоди та інші цільові виплати, не пов`язані безпосередньо з кількістю, якістю та умовами праці працівника.
У разі спору про розміри сум, належних працівникові при звільненні, роботодавець зобов`язаний у день звільнення виплатити не заперечує працівником суму (ч. 2 ст. 140 ТК РФ). Зіставлення тексту абзацу 5 частини 2 статті 137 ТК РФ і частини 3 статті 137 ТК РФ не дає можливості прийняти рішення про можливі терміни утримання. Тому на практиці в частині утримань за відпустку положення частини 3 статті 137 ТК РФ не діють.
У той же час можливі випадки, коли утримання невідпрацьованих відпускних з працівника теоретично допустимо, але практично нездійсненно - наприклад, коли у працівника немає належних до виплати сум або їх недостатньо. Ось з цього місця думки фахівців діаметрально розходяться. Одні запевняють, що стягнення переплачених працівникові сум через суд в таких випадках неприпустимо. На підтвердження своєї правоти прихильники даної точки зору посилаються на абзац 3 статті 2 Правил про чергові й додаткові відпустки, затверджених НКТ СРСР 30.04.1930 (далі по тексту - Правила про відпустки). У ньому сказано, що "якщо наймач, маючи право на утримання, фактично при розрахунку не зміг зробити його зовсім або частково (наприклад, через брак сум, належних при розрахунку), то подальше стягнення (через суд) не проводиться".
Дане положення наказом Міністерства охорони здоров`я України від 03.03.2005 № 190 було визнано нечинним на території РФ. Однак сам наказ був повернутий без розгляду Мін`юстом Росії (див. Лист Мін`юсту Росії від 31.03.2005 № 01/2337-ВЯ). Тому наказ не був опублікований в "Російській газеті". А на підставі пункту 10 Указу Президента РФ від 23.05.1996 № 763 документ в цьому випадку вважається актом, що не набрав чинності. На жаль, Мінздоровсоцрозвитку Росії або Мінпраці Росії не спромоглися дати офіційне роз`яснення по настільки неоднозначно розуміється нормі трудового законодавства.
Втім, посилання на Правила про відпустки в даному випадку є неправомірною, тому що вони застосовуються в частині, що не суперечить ТК РФ (ч. 1 ст. 423


З організації звільняється співробітник, якому раніше авансом була надана відпустка. Чи вправі роботодавець провести утримання за невідпрацьовані дні відпустки?


alt = "У бухгалтерському обліку будуть зроблені проводки Виходить, відпустка була надана йому авансом. У такому випадку роботодавець має право провести утримання за невідпрацьовані дні відпустки із заробітної плати, начісляемой20 травня 2015» gt;Який шаблон проводки вказати для утримання за невідпрацьовані дні відпустки? якщо я проставляється дт. 44 - кт. 70 суму червоним в регламентованому обліку

Наказ наймача про утримання із заробітної плати працівника за невідпрацьовані використані дні відпустки (Зразок заповнення). Товариство з обмеженою відповідальністю "Ключ".


alt = "Зменшують чи утримання за невідпрацьовані дні відпустки податкову базу по ЄСП, ПДФО та податку на прибуток? Відповідь: Зменшують. У ст. 210 Податкового кодексу мова йде про інші утримання." gt;2.1. Підстави припинення трудового договору, при яких утримання за використаний авансом відпустку неможливо gt; gt; gt ;. 2.2. Оформлення наказу про утримання за невідпрацьовані дні відпустки при звільненні працівника gt; gt; gt ;.

Так питання це і про що? проводки по удеранію відпустки? а при чому тоді вся інша казка? дт 26 кт 70 сторно зайво нараховані відпускні плюс 73 кт 70 ця ж сума з плюсом- при видачі розрахункових: дт 70 кт 73


alt = "Тому в бухгалтерському обліку утримання за невідпрацьовані дні відпустки відображаються сторнуванням суми відпускних (лист Мінфіну Росії від 20.10.04 № 07-05-13 / 10)." gt;3 грудня 2014 Співробітник йшов у відпустку авансом. (Проводки відпускних Дт 25 Кт70). Потім він звільняється. Віднімаємо утримання за невідпрацьовані дні відпустки при звільненні.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення