Ти тут

Страхова премія за договором страхування бухгалтерські проводки

При продовженні договору обов`язкового страхування страхова премія на новий термін його дії сплачується відповідно до діючих на момент її сплати страховими тарифами.

страховий ризик
Почнемо з того, що якась організація ТОВ «Луч» відповідно до Закону від 25 квітня 2002 № 40-ФЗ «Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» (далі - Закон № 40-ФЗ), застрахувала в лютому 2010 р . приналежний їй автомобіль. За умовами страхування термін ОСАГО визначено з 11 .февраля 2010 по 11февраля 2011 Страхова премія за полісом склала 5200 руб.
Витрати, зроблені організацією в звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів, відображаються в бухгалтерському балансі окремою статтею як витрати майбутніх періодів і підлягають списанню в порядку, що встановлюється організацією (рівномірно, пропорційно обсягу продукції та ін.) Протягом періоду, до якого вони відносяться. Про це сказано в пункті 65 Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженому наказом Мінфіну від 27сентября 1998 № 34н.
Бухгалтер ТОВ «Луч» зробить такі записи в бухгалтерському обліку:
10.02.10: Дебет 76.1 Кредит 51
- перерахована сума страхової премії за полісом ОСЦПВ - 5200 руб.
11.02.10: Дебет 97 Кредит 76.1
- віднесена до витрат майбутніх періодів сума страхової премії - 5200 руб.
28.02.10: Дебет 26 Кредит 97
- списана до витрат частина страхової суми:
256,44 руб. (5200: 365 х 18 = 256,44)
31.03.10: Дебет 26 Кредит 97
- списана до витрат частина страхової суми:
441,64 руб. (5200: 365 х 31 = 441,64)
30.04.10: Дебет 26 Кредит 97
- списана до витрат частина страхової суми:
427,40 руб. (5200: 365 х 30 = 427,40)
Якщо страховий випадок не настане, бухгалтер щомісяця буде включати до витрат частина страхової премії за описаною вище схемою. А в лютому 2011 р він відобразить у витратах решту суми.
Для простоти обліку бухгалтери часто розраховують щомісячну суму страховки простим поділом на 12 місяців. Страждає точність, але економиться час. Виникає різниця, як правило, не призводить до суттєвого спотворення собівартості.
У податковому обліку витрати на страхування підлягають обліку відповідно до пункту 1 статті 272 НК РФ рівномірно, протягом терміну дії договору. Тому різниці між бухгалтерським і податковим обліком не виникає. А що якщо?..
Припустимо, машина потрапила в аварію. Розглянемо два випадки. Варіант 1. Якщо завдано збитків автомобілю компанії.
Якщо машина потрапила в аварію, збиток відшкодовується страховою компанією винуватця ДТП.
Страхова сума, в межах якої страховик при настанні кожного страхового випадку (незалежно від їх числа протягом терміну дії договору обов`язкового страхування) зобов`язується відшкодувати потерпілим завдану шкоду, складає:

В організації сплата страхової премії за договором добровільного страхування працівників від нещасних випадків проведена разовим платежем. Як сплачена організацією страхова премія відбивається в бухгалтерському і податковому обліку?

в частині відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров`ю кожного потерпілого, але не більше 160 тисяч рублів;
в частині відшкодування шкоди, заподіяної майну декількох потерпілих, але не більше 160 тисяч рублів;
в частині відшкодування шкоди, заподіяної майну одного потерпілого, але не більше 120 тисяч рублів.
Ці норми встановлені статтею 7 Закону.
При надходженні страхової суми на рахунок організації її потрібно відобразити в бухгалтерському обліку як інші доходи, а суму, витрачену на ремонт автомобіля - в складі витрат від звичайних видів діяльності.
Повернемося до попереднього прикладу. Припустимо, що в травні 2010 р машина потрапила в аварію, винуватцем якої був водій іншої організації. Витрати на ремонт автомобіля склали 160 000 рублей, а отримане страхове відшкодування склало 120 000 крб.
Бухгалтер ТОВ «Луч» проведе в обліку такі записи:
25.05.10: Дебет 26 Кредит 60
- прийняті до обліку витрати на ремонт автомобіля, згідно з документами від автосервісу - 135 593 руб.
25.05.10: Дебет 19-3 Кредит 60
- виділено ПДВ на підставі рахунку-фактури - 24 407 руб.
25.05.10: Дебет 91-2 Кредит 19-3
- відбито ПДВ в складі інших витрат - 24 407 руб.
31.05.10: Дебет 51 Кредит 76.1
- отримано страхове відшкодування від страхової компанії в сумі 120 000 руб.
28.05.10: Дебет 76.1 Кредит 91
- врахована в складі інших доходів сума страхового відшкодування на підставі документа страхової компанії про визнання суми збитку - 120 000 руб.
У податковому обліку визнання збитку в розмірі 40 000 рублів може бути оскаржене податковими органами. І підстави для такого спору є.
Згідно зі статтями 1 064, 1079 ГК РФ шкоду, заподіяну особі або майну громадянина, а також шкода, завдана майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її.
Юридичні особи та громадяни, діяльність яких пов`язана з підвищеною небезпекою для оточуючих (а це і використання транспортних засобів), зобов`язані відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. Обов`язок відшкодування шкоди покладається на юридичну особу або громадянина, які володіють джерелом підвищеної небезпеки на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління або на іншій законній підставі (на праві оренди, за дорученням на право керування транспортним засобом, в силу розпорядження відповідного органу про передачу йому джерела підвищеної небезпеки і т. п.).

У бухгалтерському обліку внески за договором добровільного медичного страхування включаються до складу витрат по Аналогічні проводки зі списання страхової премії на поточні витрати бухгалтер буде робити щомісяця до

Найчастіше рішення про відшкодування шкоди є предметом судового розгляду, тому багато організацій відмовляються від цієї процедури і вважають за краще терпіти збитки.
Податковий кодекс розглядає витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на отримання доходу. Якщо організація свідомо відмовляється від отримання доходу, то і відповідні витрати вона визнавати не повинна.
Податківці неодноразово висловлювали точку зору, яка полягає в тому, що витрати з відновлювального ремонту автомобіля після дорожньо-транспортної пригоди не можуть перевищувати суми відшкодування, отриманого від страхової компанії. (Лист УФНС Росії по м Москві від 21 березня 2007 р № 19-11 / 25344). Неправомірність вирахування з податку на додану вартість пояснюється тим, що страхове відшкодування не є об`єктом оподаткування з ПДВ. Відрахуванням підлягають тільки ті суми ПДВ, які купуються для здійснення операцій, визнаних об`єктами оподаткування (п. 2 ст. 171 НК РФ).
Тому організація, що відбила у витратах повну суму ремонту і застосувала податкове вирахування з ПДВ, повинна бути готова до захисту своєї позиції в суді.
З цього питання є позитивна судова практика (постанова ФАС Уральського округу від 7 липня 2008 року № Ф09-4771 / 08-С3 у справі № А76-23428 / 07, Постанова ФАС Московського округу від 8 липня 2009 р № КА-А40 / 5895-09 і ін.).
Страхова компанія нерідко оплачує ремонт пошкодженого транспорту безпосередньо в автосервіс, минаючи рахунок автовласника. У таких випадках організація може не визнавати в податковому та бухгалтерському обліку ні доходи у вигляді страхового відшкодування, ні витрати у вигляді вартості ремонту, сплаченого страховиком. Як правило, це стосується договорів добровільного страхування КАСКО. Варіант 2. Коли шкоди завдано третім особам
Якщо автомобіль організації потрапив в ДТП і при цьому завдано збитків третій особі, а виплата, отримана від страховика, не покриває вартість ремонту, то перед організацією постає питання про відшкодування матеріальних збитків.
Організація має право стягнути цю суму з працівника, а може цього не робити і виплатити відшкодування за рахунок коштів організації.
Повна матеріальна відповідальність працівника настає в зв`язку з заподіянням шкоди в результаті адміністративного проступку, якщо це встановлено відповідним державним органом. Вина водія визначається в протоколі, який складається органами внутрішніх справ при здійсненні ДТП. Тому у організації настає право вимоги відшкодування матеріального збитку від працівника.
Стаття 238 Трудового кодексу зобов`язує співробітника, яке завдало шкоди майну організації, відшкодувати його суму. Для того щоб правильно відобразити в обліку цю операцію, необхідно мати документальні підстави. Ними можуть служити або рішення суду, або заява працівника про визнання ним суми матеріального збитку (10.2 ПБО 9/99).
У бухгалтерському обліку надійшли від працівника грошові кошти визнаються іншими доходами організації.
Отримані від співробітника грошові кошти в рахунок відшкодування шкоди податком на додану вартість не обкладаються.
Утримання збитків можливо щомісяця із заробітної плати працівника, але в розмірі не більше 20 відсотків від суми, яка належить до виплати (ст. 138 ТК РФ).
Припустимо, в травні 2010 р автомобіль ТОВ «Луч» потрапив в аварію, в результаті якої було завдано матеріальної шкоди третій особі. Винуватцем аварії визнали водія організації. За рішенням суду з нього стягується матеріальні збитки в розмірі 40 000 рублів. Щомісячна заробітна плата водія складає 25 000 рублів.
При відображенні операцій з погашення збитку від ДТП бухгалтером робляться такі записи:
23.05.10: Дебет 91.2 Кредит 76
- організацією визнаний матеріальні збитки перед третьою особою 40 000 руб.
25.05.10: Дебет 73 Кредит 91
- водієм організації визнаний матеріальний збиток майну організації 40 000 руб.
25.05.10: Дебет 76 Кредит 51
- перерахована сума матеріального збитку потерпілій стороні 40 000 руб.
31.05.10: Дебет 70 Кредит 73
- утримана сума матеріального збитку із заробітної плати працівника 5 000 руб.
31.05.10: Дебет 50 Кредит 73
- внесена в касу організації працівником в рахунок покриття матеріальних збитків 10 000 руб.
У податковому обліку суми, отримані від працівника, враховуються у складі позареалізаційних доходів на підставі пункту 3 статті 250 Податкового кодексу. Отримані від співробітника грошові кошти в рахунок відшкодування шкоди податком на додану вартість не обкладаються.
Якщо організація прийме рішення не стягувати матеріальну шкоду з працівника (а Трудовий кодекс так поступати дозволяє), то в податковому обліку збиток від погашення матеріального збитку за рахунок коштів організації визнати не вийде. Як і в разі визнання витрат понад суми страхового відшкодування, в цій ситуації не будуть


Витрати за договором страхування майна, що не належить цій організації і використовується в якості предмета застави, заставодавцем по Таким чином, при оплаті премії страхової компанії в бухгалтерському обліку робиться проводка


alt = "У бухгалтерському обліку ТОВ« Мир »повинні бути зроблені наступні проводки При достроковому відмову страхувальника (вигодонабувача) від договору страхування сплачена страховику страхова премія не підлягає поверненню, якщо договором" gt;Кредит 76-1 «Розрахунки по майновому і особистому страхуванню» - віднесена на витрати вартість страхової премії за договором страхованія.Еслі договір страхування діє не з першого числа місяця

При укладанні договору зі страховою компанією передбачена страхова премія. Ось як це буде виглядати у сторін договору в бухгалтерських проводках.


alt = "Тоді бухгалтерські проводки будівельної фірми формуються на підставі звіту агента (СРО). - чи можна на підставі договору страхування визначити розмір страхової премії, що відноситься до кожної організації, пойменованої в" gt;Перераховано суму страхового внеску страховику за договором страхування. 97. * Дана проводка складається щомісяця протягом терміну дії договору страхування.

Страхова премія за договором «автоцивілки» склала 13. Обов`язкове страхування цивільної відповідальності. У бухгалтерському обліку робляться такі проводки.


Ще ми з`ясували, як в бухгалтерських проводках розрізняються ці види страхування. Страховий ризик. За договором КАСКО страховик зобов`язується за обумовлену плату (страхову премію) при настанні передбаченого вСтатті, коментарі, відповіді на питання: Страхові внески бухгалтерські проводки. Практичний посібник по страхових внесках на обов`язкове соціальне страхування 7.9.

Спеціальний порядок обліку витрат за договорами страхування нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку не встановлено. А проводка Д 91- К76 не потрібна зовсім. Також страхова премія, сплачена страхової організації, може


Як здійснюються бухгалтерські проводки страхових виплат, отриманих від СК в результаті настання страхового випадку? Приклад бухобліку при настанні страхового випадку. ТОВ «Світанок» уклало договір страхування врожаю 2011Страхова Премія Проведення - Розмір шкоди і збитку заподіяного особистості обчислюється в грошовій формі не дивлячись на те що пов`язаний цей Бухгалтерський облік Страхової Премії - Також часто використовувана в договорі страхування

Бухгалтерські проводки. Облік основних засобів. На суму страхової премії згідно з договором страхування.


За договором ОСАГО страхова компанія повертає суму страхової премії за неистекший період дії договору страхування не повністю. Вона віднімає з неї 23% суми страхової премії, з яких 20- страхові премії (внески) за договорами страхування-- суми зменшення (повернення) страхових резервів, утворених в Бухгалтерські проводки по іншим резервів відображаються аналогічно. Рахунок 96 «Резерви майбутніх витрат».

Тоді бухгалтерські проводки будівельної фірми формуються на підставі звіту агента (СРО). пункту 3 статті 958 Цивільного кодексу РФ при достроковому припиненні договору страхування частина страхової премії в ряді ситуацій (в


Для обліку операцій по прийому страхових внесків використовуються такі рахунки бухгалтерського обліку: 92 «Страхові премії (внески)», субрахунок 92/1 «Страхові премії (внески) за договорами страхування (основним)»Бухгалтерський облік операцій за договором добровільного страхування вантажу. У бухгалтерському обліку організації зроблені такі проводки Страхова премія в розмірі 48 000 руб. сплачена одноразово 25 червня поточного року.

Організація перерахувала 1 лютого 2004 р страхову премію за договором добровільного медичного страхування своїх працівників в У бухгалтерському обліку ТОВ «Мир» повинні бути зроблені наступні проводки: Дебет рахунку.


Страхова премія повністю надходить на розрахунковий рахунок страхової організації. У бухгалтерському обліку СКСума страхової премії - 118 000 руб. сплачена одноразово. Необхідно скласти бухгалтерські проводки Аналогічні проводки слід робити в кінці кожного місяця до закінчення дії договору страхування (до 1 січня 2012 року).

У бухгалтерському обліку ТОВ «Омега-Н» будуть зроблені такі проводки: Однак сьогодні не так багато організацій застосовують За договорами страхування життя за кредитом субрахунка 92-1 «Страхові премії (внески) за договорами страхування


Дана операція оформляється проводкою: ДЕБЕТ 22-1 КРЕДИТ 50, 51 - виплачена сума страхового відшкодування за договором страхування У бухгалтерському обліку страхової організації повернення частини страхової премії відбивається таким чиномоднакові суми страхових премій за довгостроковими договорами страхування. Приклад 2 Використовуємо умови прикладу 1. У бухгалтерському обліку ТОВ "Конвалія" сплата страхової премії відображена такими проводками: Дебет 97 Кредит 76

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення