Ти тут

Рентабельність продукції це відношення чистого прибутку до повної собівартості

З чистого прибутку здійснюються виплати штрафів при недотриманні підприємством екологічних вимог Наприклад, рентабельність реалізації (обороту) визначається відношенням прибутку від реалізації продукції до виручки

Рентабельність - відносний показник економічної ефективності. Рентабельність підприємства комплексно відображає ступінь ефективності використання матеріальних, трудових і грошових і ін. Ресурсів. Коефіцієнт рентабельності розраховується як відношення прибутку до активів або потокам, її формує.
У загальному сенсі рентабельність продукції має на увазі, що виробництво і реалізація даного продукту приносить підприємству прибуток. Нерентабельне виробництво - це виробництво, що не приносить прибутку. Негативна рентабельність - це збиткова діяльність. Рівень рентабельності визначається за допомогою відносних показників - коефіцієнтів. Показники рентабельності можна умовно розділити на дві групи (два види): рентабельність продажів і рентабельність активів.
Рентабельність продажів
Рентабельність продажів - коефіцієнт рентабельності, який показує частку прибутку в кожному зароблений карбованець. Зазвичай розраховується як відношення чистого прибутку (прибутку після оподаткування) за певний період до вираженого в грошових коштах обсягом продажів за той же період. Формула рентабельності:
Рентабельність продажів = Чистий прибуток / Виручка

Рентабельність реалізації продукції - відношення чистого прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації в цілому. Ця величина показує, скільки прибутку дає кожен рубль вартості реалізованої продукції.

Рентабельність продажів є індикатором цінової політики компанії та її здатності контролювати витрати. Відмінності в конкурентних стратегіях і продуктових лінійках викликають значну різноманітність значень рентабельності продажів в різних компаніях. Часто використовується для оцінки операційної ефективності компаній.
Крім наведеного вище розрахунку (рентабельність продажів за валовим прибутку-англ .: Gross Margin, Sales margin, Operating Margin), існують і інші варіації розрахунку показника рентабельності продажів, але для розрахунку всіх їх використовуються тільки дані про прибутки (збитки) організації (т. е. дані форми №2 "Звіт про фінансові результати", не зачіпаючи даних Балансу). наприклад:
рентабельність продажів по EBIT (величина прибутку від продажів до сплати відсотків і податків в кожному рублі виручки).
рентабельність продажів по чистому прибутку (чистий прибуток на карбованець виручки від продажів (англ .: Profit Margin, Net Profit Margin).
прибуток від продажів на рубль, вкладений у виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).
рентабельність активів
На відміну від показників рентабельності продажів, рентабельність активів вважається як відношення прибутку до середньої вартості активів підприємства. Тобто показник з форми №2 "Звіт про фінансові результати" ділиться на середнє значення показника з форми №1 "Бухгалтерський баланс". Рентабельність активів, як і рентабельність власного капіталу, можна розглядати в якості одного з показників рентабельності інвестицій.

Рентабельність всієї товарної продукції визначається відношенням прибутку в розрахунку на товарний випуск до собівартості товарної продукції. Чистий прибуток краще використовувати для розрахунку рентабельності власного капіталу.

Рентабельність активів (англ. Return on assets, ROA) - відносний показник ефективності діяльності, частка від ділення чистого прибутку, отриманого за період, на загальну величину активів організації за період. Один з фінансових коефіцієнтів, входить до групи коефіцієнтів рентабельності. Показує здатність активів компанії породжувати прибуток.
Рентабельність активів - індикатор прибутковості та ефективності діяльності компанії, очищений від впливу обсягу позикових коштів. Застосовується для порівняння підприємств однієї галузі і обчислюється за формулою:
Ra = P / A
де:
Ra - рентабельність активів;
P - прибуток за період;
A - середня величина активів за період.
Крім того, поширення набули такі показники ефективності використання окремих видів активів (капіталу):
Рентабельність власного капіталу (ROE)
Відношення чистого прибутку (у річному вираженні) до середньої величини власного капіталу.
Рентабельність інвестованого капіталу (ROCE)
Відношення прибутку до сплати відсотків і податків (EBIT) (у річному вираженні) до власного капіталу і довгострокових зобов`язань.
Рентабельність виробничих фондів
Відношення прибутку від продажів (у річному вираженні) до середньої вартості основних засобів і матеріально-виробничих фондів
Рентабельність власного капіталу (англ. Return on equity, ROE) - відносний показник ефективності діяльності, частка від ділення чистого прибутку, отриманого за період, на власний капітал організації. Показує віддачу на інвестиції акціонерів в дане підприємство.
Потрібний рівень рентабельності досягається за допомогою організаційно-технічних і економічних заходів. Підвищити рентабельність - значить отримати більший фінансовий результат при менших витратах. Поріг рентабельності - це точка, яка відокремлює прибуткове виробництво від збиткового, точка, в якій доходи підприємства покриваю його змінні і умовно-постійні витрати.

Рентабельність продукції являє собою відношення прибутку до собівартості. Рентабельність капіталу - це відношення величини чистого прибутку до загального обсягу авансованих коштів (власних чи залучених


alt = "Рентабельність чистих активів - відношення чистого прибутку до середньоарифметичної суми чистих активів на Рентабельність продукції показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції." gt;У загальному сенсі рентабельність продукції має на увазі, що виробництво і реалізація даного продукту приносить підприємству прибуток. Зазвичай розраховується як відношення чистого прибутку (прибутку після оподаткування)

При цьому продукція розглядається в трьох варіантах: реалізована, товарна і окремі вироби. Чиста рентабельність активів визначається як відношення отриманого чистого прибутку за окремо взятий період до середньої величини


alt = "Рентабельність, розрахована виходячи з чистого прибутку, називається чистою рентабельністю. Ці відносини показують, яка кількість прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції." gt;Рентабельність продажів це відносини між витратами і Доходами При розрахунку використовуються показники балансового і чистого прибутку. Крім прибутку при розрахунку рентабельності вкладень можна використовувати виручку від реалізації продукції.

Рентабельність реалізованої продукції це відношення прибутку від реалізації продукції до її повної собівартості. Рентабельність (прибутковість) капіталу (Rк) обчислюється відношенням балансового або чистого прибутку до середньорічної


відношення чистого прибутку до виручки від реалізації продукції. Рентабельність - це відношення прибутку до різних економічних показників, що дає загальне уявлення про підприємство і масштабах його діяльності.Рентабельність продукції - відношення (чистої) прибутку до повної собівартості.

- рентабельність всіх продажів по чистому прибутку, що представляє собою відношення чистого прибутку підприємства до виручки від продажу товару, без урахування ПДВ. - рентабельність продукції певних видів


В якості прибутку можуть бути використані: сума чистого прибутку, балансового прибутку, прибутку від реалізації Рентабельність продукції - відношення всієї отриманого прибутку до повної собівартості реалізованої продукції.При аналізі коефіцієнтів рентабельності необхідно проаналізувати структуру виручки організації і собівартості її продукції. • Рентабельність активів - це відношення чистого прибутку за період, до величини активів за період.

Економічна прибуток - це прибуток від реалізації продукції і чистий прибуток. Загальним показником рентабельності є рентабельність активів, яка визначається як відношення чистого прибутку до величини активів, і


1. У літературі рентабельність продажів вказує на розрахунки, відношення чистого виторгу від продажу продукції або прибутку до суми виручки. Цей показник повинен визначатися як в загальному, по підприємствуЧиста рентабельність продажів - відношення чистого прибутку до виручки (нетто) від продажу продукції, робіт, послуг. Показує, який кінцевий фінансовий результат доводиться на один рубль обороту по виручці.

Валовий дохід (ВД) являє собою форму чистої продукції підприємства та включає оплату праці і прибуток. Для визначення відношення прибутку до одноразовим і поточних витрат використовується показник рентабельності.


Чиста рентабельність продажів = Чистий прибуток / Виручка. Рентабельність реалізованої продукції визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до суми витрат на виробництво і реалізацію цієї продукції.Рентабельність продукції (норма прибутку) - це відношення загальної суми прибутку до витрат виробництва і Даний показник, розрахований на основі чистого прибутку, називають коефіцієнтом чистого прибутку.

мий як відношення прибутку від реалізації продукції до повної собівартості цієї продукції. Цей показник можна розрахувати і по чистому прибутку. • Рентабельність вкладень в підприємство визначається як.


- рентабельність продажів по чистому пробули, обумовлена   як відношення чистого прибутку до виручки від реалізації (без ПДВ) - - рентабельність окремих видів продукції.Рентабельність продажів обчислюється як відношення чистого прибутку до виручки (нетто) від усіх видів продажів. Рентабельність продукції - це співвідношення між прибутком від продажу продукції і її собівартістю (повним витратам) її

Рентабельність продукції визначає ефективність реалізації продукції на 1 рубль проданої продукції. Рентабельність активів = Чистий прибуток / Середня вартість активів.


Рентабельність Продажів = чистий прибуток / обсягом продажів. Рентабельність продукції - відношення (чистої) прибутку до повної собівартості.2.Рентабельность вкладень по чистому прибутку а - змінні витрати в одиниці продукції. Коефіцієнт маржинального прибутку - це відношення маржинального прибутку до виручки від реалізації.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення