Ти тут

Рахунок з незнижуваним залишком

Умова незнижуваного залишку, оформлене в договорі банківського рахунку (додатковій угоді до договору банківського рахунку)

Питання: ... За договором банківського рахунку на суму незнижуваного залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку клієнта в розмірі 200 000 руб. банк повинен нарахувати відсотки з розрахунку 6,5% річних за період з 27 квітня по 15 серпня 2006 р
головна сторінка Пошук по сайту додати Fin-Buh.ru в обране
Бухгалтерська преса і публікації 2008
Питання бухгалтерів - відповіді фахівців 2008
Бухгалтерські статті та публікації 2007 Питання на тему ЕНВД Питання на тему податки Питання на тему ПДВ Питання на тему ССО
Питання бухгалтерів, відповіді фахівців з податків і фінансів 2007 Питання на тему податки питання на тему ПДВ Питання на тему ССО
Публікації з бухгалтерських видання 2006
Питання бухгалтерів - відповіді фахівців з фінансів 2006
Публікації з бухгалтерських видань Публікації на тему збори ЕНВД публікації на тему збори Публікації на тему податки публікації на тему ПДВ публікації на тему ССО
Питання бухгалтерів - Відповіді фахівців питання на тему ЕНВД питання на тему збори питання на тему податки питання на тему ПДВ Питання на тему ССО
Питання: ... За договором банківського рахунку на суму незнижуваного залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку клієнта в розмірі 200 000 руб. банк повинен нарахувати відсотки з розрахунку 6,5% річних за період з 27 квітня по 15 серпня 2006 р Фактично банк не нарахував відсотки, вказавши, що відсотки будуть нараховані тільки в кінці року. В якому періоді клієнт повинен відобразити в обліку нарахування відсотків? ( "Оподаткування, облік і звітність в комерційному банку", 2007, N 5)
"Оподаткування, облік і звітність в комерційному банку", 2007, N 5
Питання: В практиці взаємовідносин кредитної організації і підприємства (далі - клієнт) виникла викладена нижче ситуація, яка вимагає коментарів і роз`яснення як для банку, так і для клієнта.
Відповідно до договору банківського рахунку на суму незнижуваного залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку клієнта в розмірі 200 000 руб. банк повинен нарахувати відсотки з розрахунку 6,5% річних за період з 27 квітня по 15 серпня 2006 р
Фактично на суму незнижуваного залишку за період з 27 квітня по 15 серпня 2006 р банк не нарахував відсотки, вказавши, що відсотки будуть нараховані тільки в кінці року.
На середньоденний залишок коштів на розрахунковому рахунку клієнта понад 200 000 руб. банк нарахував відсотки з розрахунку 1,25% річних за період з 27 квітня по 15 серпня 2006 р
Виплата відсотків на середньоденний залишок проведена 16 серпня шляхом зарахування відповідної суми на розрахунковий рахунок клієнта.

уклали договір банківського рахунку в рублях і / або іноземній валюті, отримувати процентний дохід по залишках коштів на розрахункових і поточних валютних рахунках за умови підтримки ними мінімального незнижуваного залишку.

Починаючи з 16 серпня 2006 року на середньоденний залишок коштів на розрахунковому рахунку клієнта банк нараховує відсотки з розрахунку 1,25% річних. Виплата відсотків здійснюється щоквартально в останній робочий день кварталу шляхом зарахування відповідної суми на розрахунковий рахунок клієнта.
Сплата податку на прибуток клієнтом здійснюється щомісячними авансовими платежами, обчисленими виходячи з прибутку, отриманого за попередній звітний період.
В якому періоді і на підставі яких документів клієнт повинен відобразити в бухгалтерському та податковому обліку нарахування відсотків за період з 27 квітня по 15 серпня 2006 г.? Чи необхідно (і як саме) уточнити формулювання умов договору між банком і клієнтом про нарахування відсотків?
Відповідь: Для цілей податкового обліку у клієнта згідно п. 3 ст. 43 НК РФ відсотком вважається будь-який заздалегідь заявлений (встановлений) дохід, в тому числі у вигляді дисконту, отриманий за борговим зобов`язанням будь-якого виду (незалежно від способу його оформлення). При цьому відсотками визнаються, зокрема, доходи, отримані за грошовими вкладами і борговими зобов`язаннями.
Стаття 250 НК РФ встановлює, що дохід у вигляді відсотків, отриманих за договорами позики, кредиту, банківського рахунку, банківського вкладу, а також з цінних паперів та інших боргових зобов`язаннях, визнається в цілях гл. 25 НК РФ позареалізаційних доходів.
Порядок ведення податкового обліку доходів у вигляді відсотків за договорами банківського рахунку визначає ст. 328 НК РФ.
Зазначена норма закріплює, що відсотки, що сплачуються банком за договором банківського рахунку, включаються платником податків до податкової бази на підставі виписки про рух грошових коштів з банківського рахунку платника податків, якщо інше не передбачено цим розділом. Якщо договором обслуговування банківського рахунку не передбачено здійснення розрахунків по оплаті послуг банку при проведенні кожної розрахунково-касової операції, то датою отримання доходу для клієнта - платника податків, який перейшов на визнання, облік, визначення доходів (витрат) за методом нарахування, визнається останній день звітного місяця .
Таким чином, в разі якщо договір обслуговування банківського рахунку не передбачає здійснення розрахунків з оплати послуг банку при проведенні кожної розрахунково-касової операції, то датою визначення доходів у клієнта буде визнаватися останній день звітного місяця, в іншому випадку - дата визнання доходів з метою оподаткування буде визначатися за загальними правилами відповідно до ст. 271 НК РФ.

Незнижуваний залишок - мінімальна сума, яка повинна постійно знаходиться на картковому рахунку. Незнижуваний залишок служить забезпеченням виконання держателем картки своїх зобов`язань.

Зокрема, п. 4 ст. 271 НК РФ закріплює момент визначення дати визнання доходів для позареалізаційних доходів. Дана норма прямо не містить вказівку на момент визначення доходів при отриманні (нарахуванні) відсотків за договором банківського рахунку.
У зв`язку з цим існують два можливих варіанти визначення дати визнання у клієнта доходів при отриманні (нарахуванні) відсотків за договором банківського рахунку.
Згідно з першим варіантом для відсотків банку, які підлягають отриманню організацією за договором банківського рахунку, можливо застосувати пп. 2 п. 4 ст. 271 НК РФ, відповідно до якого датою отримання доходу визнається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок (у касу) платника податків для наступних доходів у вигляді:
- дивідендів від пайової участі в діяльності інших організацій;
- безоплатно отриманих грошових коштів;
- сум повернення раніше сплачених некомерційним організаціям внесків, які були включені до складу витрат;
- інших аналогічних доходів.
Таким чином, можна віднести відсотки за договором банківського рахунку до інших аналогічних доходам і визнавати їх на момент надходження на розрахунковий рахунок.
Другий варіант передбачає, що відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 328 НК РФ в аналітичному обліку платник податків самостійно відображає суму доходів в сумі належних відповідно до умов зазначених договорів відсотків окремо за кожним видом боргового зобов`язання з урахуванням ст. 269 НК РФ.
Крім цього слід керуватися пп. 3 п. 4 ст. 271 НК РФ, відповідно до якого датою отримання доходу визнається дата здійснення розрахунків відповідно до умов укладених договорів або пред`явлення платнику податків документів, які є підставою для проведення розрахунків, або останній день звітного (податкового) періоду, для доходів:
- від здачі майна в оренду;
- у вигляді ліцензійних платежів (включаючи роялті) за користування об`єктами інтелектуальної власності;
- у вигляді інших аналогічних доходів.
У цьому випадку відсотки за договором банківського рахунку будуть визнані у клієнта іншими аналогічними доходами. Отже, дата визнання доходів буде залежати від умов договору.
З точки зору податкових ризиків більш ризикованим видається перший варіант, так як період визнання доходів організацією припадатиме на більш пізній термін, і, найімовірніше, в цій ситуації податковий орган буде дотримуватися другого варіанту, вказуючи, що доходи відповідно до умов договору слід визнавати виходячи з умов угоди.
На нашу думку, більш правильним є другий варіант визнання доходів у клієнта - виходячи з умов договору. Так, наприклад, якщо договором буде передбачено, що відсотки нараховуються щомісяця, то визнавати їх в податковому обліку доведеться щомісяця.
Для того щоб в цьому випадку і в бухгалтерському, і податковому обліку нараховані відсотки включалися в дохід в однаковому розмірі, можна використовувати в договорі наступне формулювання: "Відповідно до договору банківського рахунку на залишок коштів понад суми незнижуваного залишку щомісяця нараховуються відсотки в розмірі ___% річних, які виплачуються в останній день кожного місяця ".
Якщо клієнт має намір одноразово визнати доходом відсотки, нараховані за період з 27 квітня по 15 серпня 2006 року на суму перевищення незнижуваного залишку, то в додатковій угоді можна закріпити таке положення: "На залишок грошових коштів понад суми незнижуваного залишку за період з 27 квітня по 15 серпня 2006 р відсотки в розмірі ___% річних нараховуються і виплачуються 16 серпня 2006 р. "
Необхідно також враховувати, що якщо за умовами договору банк зобов`язується нараховувати відсотки на суму незнижуваного залишку в кінці календарного року, то в податковому обліку доходи будуть визнаватися доходом клієнта-платника податків також на кінець календарного року. У разі якщо період нарахування і виплати відсотків на суму незнижуваного залишку не вказано в договорі, то дана умова слід узгодити додатковою угодою до договору.
Якщо воля сторін була спрямована на виплату і нарахування відсотків 16 серпня 2006 року на суму незнижуваного залишку за період з 27 квітня по 15 серпня 2006 р одноразово, то представляється можливим в додатковій угоді закріпити наступне формулювання: "На залишок грошових коштів в розмірі суми незнижуваного залишку за період з 27 квітня по 15 серпня 2006 р відсотки в розмірі ___% річних нараховуються і виплачуються 16 серпня 2006 р. "
фахівці
ЗАТ "BKR-Інтерком-Аудит"
Підписано до друку
07.05.2007
----
ще:
Питання: ... Кредитна організація за підсумками 2006 р повинна перерахувати дивіденди своїм акціонерам, в числі яких знаходиться Федеральне агентство з управління федеральним майном (далі - Росмайно). Чи треба утримати і перерахувати до бюджету податок на прибуток у розмірі 9% з доходів у вигляді дивідендів по акціях, що належать державі в особі Росмайна?
( "Оподаткування, облік і звітність


Найменш вигідним варіантом є оформлення вкладу з можливістю поповнення і часткового зняття коштів (в межах незнижуваного залишку). Залежно від умов розміщення коштів на депозитному рахунку банк встановлює


Незнижуваний залишок - аналог депозиту, розміщеного на розрахунковому рахунку. Клієнти-юридичні особи та індивідуальні підприємці можуть укласти додаткову угоду до договоруРозміщення в вигляді незнижуваного залишку дозволяє клієнтам Банку, які уклали договір банківського рахунку в рублях і іноземній валюті

Зазвичай там встановлюється високий незнижуваний залишок на рахунку і обмежується кількість можливих розрахункових операцій. Ряд банків, що надають розрахункові послуги, знаходяться в скандинавських країнах


Відсотки на суму незнижуваного залишку грошових коштів на рахунку нараховуються Банком щодня, виплата нарахованих процентів здійснюється відповідно до умов додаткової угоди в кінці терміну.Незнижуваний залишок на рахунку - це можливість розміщення ваших вільних грошових коштів на розрахунковому рахунку на термін за привабливою процентною ставкою.

«Незнижуваний залишок на розрахунковому рахунку» - ще один продукт банку, що дозволяє юридичним особам максимально ефективно використовувати вільні грошові кошти.


«Незнижуваний залишок на розрахунковому рахунку» дозволить Вам розміщувати тимчасово вільні грошові кошти компанії в максимально зручній формі і без витрати часу, яке зазвичай потрібно при оформленні Депозитного договоруНа решту на Рахунку після зазначеного зниження грошову суму відсотки не нараховуються незалежно від подальшого відновлення Клієнтом суми незнижуваного залишку на Рахунку.

Незнижуваний залишок на банківському рахунку - інструмент нарахування відсотків на кошти, що знаходяться на банківському рахунку.


Незнижуваний залишок на розрахунковому рахунку.Незнижуваний залишок - це узгоджений залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку, що зберігаються протягом певного періоду, на який банк нараховує відсотки в порядку і на умовах

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення