Ти тут

Максимальний термін введення спостереження

сплаті обов`язкових платежів, термін виконання по яких настав на дату введення спостереження

АРБІТРАЖНИЙ СУД РЕСПУБЛІКИ САХА (ЯКУТІЯ)
вул. Курашова, 28, бокс 8, м Якутськ, 677980, тел .: (411-2) 34-05-80, факс: (411-2) 42-05-32, yakutsk.arbitr.ru
Про П Р Е Д Е Л Е Н І С Т
про продовження терміну спостереження
місто Якутськ
15 жовтня 2013 року
Справа № А58-2788 / 2013
Арбітражний суд Республіки Саха (Якутія) в складі судді Белоновскій Г.І., при секретарі судового засідання секретарем Чуваревой М.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом індивідуального підприємця Болдирь Антона Борисовича (ІПН 553902508869, ІН 306553930600018) до товариства з обмеженою відповідальністю «Лестрейд» (ІПН 1435236740, ОГРН 1111435000203) про визнання боржника неспроможним (банкрутом),
за участю представників сторін:
від заявника: не з`явився
від боржника: не з`явився
від тимчасового керуючого: не з`явився
від регулюючого органу: не з`явився,
від уповноваженого органу: не з`явився,
У С Т А Н О В И В:
Конкурсний кредитор - індивідуальний підприємець Болдирь Антон Борисович звернувся до Арбітражного суду Республіки Саха (Якутія) з заявою про визнання товариства з обмеженою відповідальністю «Лестрейд» неспроможним (банкрутом).
Ухвалою суду від 17.07.2013 року заяву індивідуального підприємця Болдирь Антона Борисовича про визнання боржника товариства з обмеженою відповідальністю «Лестрейд» неспроможним (банкрутом) визнано обгрунтованим. Відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Лестрейд» введена процедура спостереження строком на три місяці до 15.10.2013 року.
Ухвалою суду від 02.08.2013 року тимчасовим керуючим боржника затверджений Загидуллин Фаяс Абузаровіч з призначенням тимчасового керуючого винагороди в розмірі 30 000 рублів щомісяця за рахунок майна боржника.
До судового засідання, призначеного з розгляду звіту тимчасового керуючого особи, які беруть участь у справі про банкрутство, про час і місце проведення судового засідання повідомлені, не з`явилися.
Суд, керуючись ст. 156 Господарського процесуального кодексу Російської Федерації, проводить судове засідання за відсутності осіб, які беруть участь у справі.

Повідомлення про введення спостереження Комплект необхідних документів для опублікування.

Ухвалою суду від 02.08.2013 року тимчасового керуючого запропоновано представити в суд звіт про свою діяльність, докази опублікування відомостей про введення щодо боржника процедури спостереження.
В якості офіційного видання, здійснює опублікування відомостей, передбачених Законом про банкрутство, визначена газета «Коммерсант» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2008 № 1049-р «Про офіційному виданні, що здійснює опублікування відомостей, передбачених Федеральним законом« Про неспроможність (банкрутство) »).
Тимчасовий керуючий представив докази опублікування в газеті «Коммерсант» № 142 від 10.08.2013 року оголошення про те, що ухвалою Господарського суду Республіки Саха (Якутія) 17.07.2013 року по справі № А58-2788 / 2013 щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Лестрейд »введена процедура спостереження. Тимчасовим керуючим затверджений Загидуллин Фаяс Абузаровіч. Вимоги кредиторів приймаються протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення.
Від тимчасового керуючого до судового засідання подане клопотання про продовження процедури спостереження щодо боржника на два місяці.
В обґрунтування заявленого клопотання тимчасовий керуючий вказав, що у встановлений законом термін були заявлені вимоги кредиторів боржника про включення до реєстру кредиторів, розгляд заявлених вимог кредиторів призначено на жовтень і листопад місяці. У зв`язку з цим, реєстр вимог кредиторів боржника на 01.10.2013 року не сформований. Ухвалення рішення зборами кредиторів без участі кредиторів, які мають право голосу на зборах кредиторів, може призвести до ущемлення їх прав і законних інтересів.
Відповідно до частини 1 статті 223 Господарського процесуального кодексу України справи про неспроможність (банкрутство) розглядаються арбітражним судом за правилами, передбаченими цим Кодексом, з особливостями, встановленими федеральними законами, які регулюють питання неспроможності (банкрутства).

- вимоги кредиторів за грошовими зобов`язаннями та про сплату обов`язкових платежів, термін виконання по яких настав на дату введення спостереження

Процедура спостереження повинна бути завершена в термін, що не перевищує семи місяців з дати надходження заяви про визнання боржника банкрутом до арбітражного суду (ст. 51, п. 3 ст. 62 ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)»).
Заява надійшла до арбітражного суду 17.05.2013 року.
У зв`язку з тим, що термін, передбачений Законом про банкрутство, дозволяє продовжити щодо боржника процедуру спостереження, з урахуванням частини 5 статті 158, статті 159 Господарського процесуального кодексу України суд клопотання тимчасового керуючого задовольнив.
При таких обставинах, термін процедури спостереження щодо боржника слід продовжити на два місяці до 13.12.2013 року.
Керуючись статтями 51, 62 Федерального закону від 26.10.02 № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)», статтями 184-187, 223 Кодексу адміністративного судочинства України, суд
Про П Р Е Д Е Л И В:
Клопотання тимчасового керуючого Загідулліна Ф.А. про продовження процедури спостереження щодо боржника задовольнити.
Продовжити процедуру спостереження відносно боржника товариства з обмеженою відповідальністю «Лестрейд» терміном на два місяці до 13.12.2013 року.
Судове засідання за результатами проведення процедури спостереження щодо боржника призначити на 13 грудня 2013 року о 10 год. 00 хв. , Яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Республіки Саха (Якутія) за адресою: 677980, РС (Я), м Якутськ, вул. Курашова, 28, каб. 520, телефакс: (4112) 42-05-32, E-mail:: [email protected]
До судового засідання в термін до 12.12.2013 року подати:
Боржника - докази повідомлення працівників і засновників боржника про введення наблюденія- докази звернення до засновників (учасників) боржника з пропозицією провести загальні збори засновників (учасників) боржника для розгляду питань про звернення до першого зборам кредиторів з пропозицією про введення щодо боржника фінансового оздоровлення та інших передбачених Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)» питань- перелік майна боржника, в тому числі майнових прав, а також бухгалтерського обліку н ські та інші документи, що відображають економічну діяльність боржника за три роки до введення наблюденія- докази надання тимчасового керуючого переліку майна боржника, в тому числі майнових прав, а також бухгалтерські та інші документи, що відображають економічну діяльність боржника за три роки до введення наблюденія- докази щомісячного інформування тимчасового керуючого про зміни в складі майна боржника.
Тимчасового керуючого - звіт про свою діяльність, висновок про фінансовий стан боржника, обгрунтування можливості або неможливості відновлення платоспроможності боржника, доцільності введення наступних застосовуваних у справі про банкрутство процедур, протокол перших зборів кредиторів з додатком документів, передбачених в пункті 7 статті 12 Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство) »- докази про повідомлення представника засновників (учасників) боржника, голови ради директорів (спо Єльня ради) або іншого аналогічного колегіального органу управління, або особа, обрана радою директорів (наглядовою радою) або іншим аналогічним колегіальним органом управління, або особа, обрана засновниками (учасниками) боржника для подання їх законних інтересів при проведенні процедур банкрутства, про розгляд даного справи .
На будь-якій стадії розгляду справи про банкрутство, з метою припинення провадження у справі, сторонами може бути укладена мирова угода, шляхом досягнення угоди між боржником і кредиторами, в порядку, передбаченому нормами Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)», Арбітражного процесуального кодексу Російська Федерація .
Інформація про рух справи може бути отримана на офіційному сайті Арбітражного суду Республіки Саха (Якутія) в мережі Інтернет за адресою http://yakutsk.arbitr.ru в розділі «Інформація про справи».
Суддя: Г.І. Белоновскій

Вимоги, термін виконання яких настає після введення спостереження, навіть після прийняття заяви про визнання боржника банкрутом, є поточними і


alt = "Введення процедури спостереження означає наступне Оскільки боржник після введення спостереження обмежується в розпорядженні своїм майном" gt;2. Порядок введення спостереження і термін його проведення. Відповідно до закону, моментом введення спостереження є момент винесення суддею арбітражного

термін виконання по яких настав на дату введення спостереження (т.е.до), можуть бути пред`явлені тільки з дотриманням встановленого зазначеним Законом


alt = "Кожен кредитор з моменту введення процедури спостереження направляє свої Вимоги кредиторів, які пропустили цей термін, розглядаються в наступній" gt;введення спостереження була повернута ухвалою суду, в зв`язку з відхиленням клопотання про поновлення пропущеного строку обжалованія- суд виходив із29 травня 2001

всього терміну, відпущеного судовим органом на реалізацію процедури спостереження Наприклад, він може запропонувати зборам зупинити свій вибір на введенні


Спостереження повинно бути завершено з урахуванням термінів розгляду справи про Визначення про введення спостереження виноситься суддею арбітражного суду1 ст. 63 Закону про банкрутство вимоги кредиторів за грошовими зобов`язаннями, термін виконання по яких настав на дату введення спостереження

Термін розгляду справи про банкрутство і термін спостереження разом повинні Органи управління боржника з моменту введення спостереження можуть здійснювати


Спостереження може вводитися на строк, що не перевищує трьох місяців з моменту З моменту введення процедури спостереження складається наступна ситуаціяВведення процедури спостереження означає наступне Однак нове господарське право, створюване в стислі терміни на початковому етапі переходу до

Публікація про введення процедури спостереження. У зв`язку з останніми змінами закону «Про неспроможності» про правила.


арбітражним судом ухвали про введення спостереження. Зокрема, він повинен в триденний термін з моменту отримання даної ухвали направитибільше п`ятнадцяти днів з дати винесення ухвали про введення спостереження. У названий термін включаються неробочі дні, можливість його відновлення Законом

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення