Ти тут

Перерахування аліментів бухгалтерські проводки

Далі зробимо проводки на виплату

ЕНВД ІП ПДВ ПДФО Свердловська область ССО лікарняний лист бухгалтерський облік відрахування на дітей охорону здоров`я земельний податок іноземний працівник ліцензування пільги податок на майно податок на прибуток податковий контроль нерухомість освіту надання послуг оплата праці звітність охорона праці патентна система пенсійне страхування посібники застосування ККТ прожитковий мінімум витрати реклама роздрібна торгівля ринок алкоголю соціальне страхування спеціальні податкові режими рахунок-фактура транспортні послуги транспортний податок трудові відносини сплата податку фіксовані платежі ІП
"Аптека: бухгалтерський облік та оподаткування", 2008, № 1
Утримання із заробітної плати працівника є невидачу або неперерахування частини заробітної плати, яка йому належить. У певних випадках утримання проводяться незалежно від волі роботодавця відповідно до вимог податкового законодавства, а також в забезпечення вимог до цього працівника з боку третіх осіб у випадках, розмірах та порядку, встановлених Трудовим кодексом та іншими федеральними законами.
Що повинен знати бухгалтер, якщо в бухгалтерію організації надійшов виконавчий лист, згідно з яким необхідно утримувати частину доходу, нарахованого працівнику? Які види виконавчих документів встановлено законом? З якими удержаниями найчастіше стикаються бухгалтери на практиці? За чий рахунок здійснюються перерахування? На ці та інші питання ви знайдете відповідь у цій статті.
На підставі виконавчих документів із заробітку працівника можуть проводитися такі утримання:
- аліменти;
- відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної юридичній або фізичній особі;
- відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю;
- відшкодування шкоди особам, які зазнали збитків у результаті смерті годувальника;
- відшкодування шкоди, заподіяної злочином, і т.д.
Умови і порядок примусового виконання судових актів, актів інших органів і посадових осіб регулюються федеральним законодавством. З 1 лютого 2008 року починає діяти новий Федеральний закон від 02.10.2007 № 229-ФЗ "Про виконавче діловодстві" (далі - Федеральний закон № 229-ФЗ), з цього моменту припиняє дію однойменний Федеральний закон від 21.07.1997 № 119 ФЗ.
Статтею 9 названого Закону встановлено, що виконавчий документ про стягнення періодичних платежів, грошових коштів, що не перевищують в сумі 25 000 руб., Може бути направлений в організацію або іншій особі, які виплачують боржникові заробітну плату, пенсію, стипендію та інші періодичні платежі, безпосередньо стягувачем. При цьому одночасно з виконавчим документом стягувач подає заяву, в якій зазначаються:

Виплати мають власні проводки в бухгалтерському балансі. Щоб відповісти грунтовно на всі питання, слід розглянути конкретний приклад. Приклад розрахунку і перерахування аліментів.

- реквізити банківського рахунку, на який слід перераховувати грошові кошти, або адреса, за якою слід переказувати грошові кошти;
- прізвище, ім`я, по батькові, реквізити документа, що посвідчує особу стягувача-громадянина;
- найменування, ідентифікаційний номер платника податків або код іноземної організації, державний реєстраційний номер, місце державної реєстрації та юридична адреса стягувача - юридичної особи.
Представник стягувача подає документ, що засвідчує його повноваження, і відомості про стягувача.
Порядок звернення стягнень на заробітну плату боржника-громадянина судовим приставом-виконавцем прописаний в гл. 11 Федерального закону № 229-ФЗ. Статтею 98 передбачено, що звернення стягнення на заробітну плату здійснюється у випадках:
- виконання виконавчих документів, що містять вимоги про стягнення періодичних платежів;
- стягнення суми, що не перевищує 10 000 руб .;
- відсутності або недостатності у боржника грошових коштів та іншого майна для виконання вимог виконавчого документа в повному обсязі.
Пунктом 3 зазначеної статті встановлено, що особи, які виплачують боржникові заробітну плату або інші періодичні платежі, з дня отримання виконавчого документа від стягувача або судового пристава-виконавця зобов`язані утримувати кошти із заробітної плати та інших доходів боржника відповідно до вимог, що містяться у виконавчому документі . Особи, які виплачують боржникові заробітну плату або інші періодичні платежі, у триденний строк з дня виплати зобов`язані виплачувати або переводити утримані кошти стягувачу. При цьому переклад і перерахування грошових коштів проводяться за рахунок боржника.
Статтею 12 Федерального закону № 229-ФЗ встановлено такі види виконавчих документів, які направляються судового пристава-виконавця:
- виконавчі листи, що видаються судами загальної юрисдикції та арбітражними судами на підставі прийнятих ними судових актів;
- судові накази;
- нотаріально засвідчені угоди про сплату аліментів або їх нотаріально засвідчені копії;
- посвідчення, що видаються комісіями по трудових спорах;
- акти органів, які здійснюють контрольні функції, про стягнення грошових коштів з наданням документів, що містять позначки банків чи інших кредитних організацій, в яких відкриті розрахункові та інші рахунки боржника, про повне або часткове невиконання вимог зазначених органів у зв`язку з відсутністю на рахунках боржника грошових коштів, достатніх для задоволення цих вимог-

У разі якщо одержувачем аліментів відкритий рахунок в банку, перерахування

- судові акти, акти інших органів і посадових осіб у справах про адміністративні правопорушення;
- постановлення судового пристава-виконавця;
- акти інших органів у випадках, передбачених федеральним законом.
У разі втрати оригіналу виконавчого документа підставою для виконання є його дублікат, який видається в установленому порядку судом, іншим органом або посадовою особою, яка прийняла відповідний акт.
Всі виконавчі документи потрібно реєструвати в спеціальному журналі (книзі) і зберігати як бланки суворої звітності. Форму такого журналу (книги) організація має право розробити самостійно, при цьому можливість її застосування повинна бути передбачена обліковою політикою.
При надходженні в організацію кількох виконавчих документів на одного співробітника черговість погашення сум по конкретних документів визначається адміністрацією організації з урахуванням черговості надходження документів (при цьому утримання аліментів є першочерговими).
Статтею 111 Закону № 229-ФЗ встановлено наступна черговість:
- в першу чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю, шкоди у зв`язку зі смертю годувальника, а також вимоги про компенсацію моральної шкоди;
- у другу чергу задовольняються вимоги щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці осіб, які працюють (працювали) за трудовим договором, а також по виплаті винагород авторам результатів інтелектуальної діяльності;
- в третю чергу задовольняються вимоги по обов`язкових платежах до бюджету і в позабюджетні фонди;
- в четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
При зміні боржником місця роботи, навчання, отримання інших доходів особи, які виплачують боржникові заробітну плату або інші періодичні платежі, зобов`язані негайно повідомити про це судового пристава-виконавця та (або) стягувачу та повернути їм виконавчий документ з відміткою про проведені стягнення (п. 4 ст. 98 Федерального закону № 229-ФЗ). Про нове місце роботи, отримання інших доходів боржник-громадянин зобов`язаний негайно повідомити судового пристава-виконавця та (або) стягувачу. Виробляємо утримання за виконавчими листами
Розмір утримання із заробітної плати та інших доходів боржника, в тому числі з винагороди авторам результатів інтелектуальної діяльності, обчислюється з суми, що залишилася після утримання податків (ст. 99 Федерального закону № 229-ФЗ).
Утримання за виконавчими листами не можуть бути застосовані до ряду виплат. Види доходів, на які не звертаються стягнення, наведені в ст. 101 Федерального закону № 229-ФЗ. До них, зокрема, відносяться:
- грошові суми, що виплачуються особам, які мають каліцтва (поранення, травми, контузії) при виконанні ними службових обов`язків, і членам їх сімей у разі загибелі (смерті) зазначених осіб;
- виплати за роботу в шкідливих умовах;
- компенсаційні виплати, встановлені відповідно до трудового законодавства (в зв`язку зі службовим відрядженням, з перекладом, прийомом чи напрямом на роботу в іншу місцевість, зношуванням інструменту, що належить працівнику, народженням дитини, смертю рідних, реєстрацією шлюбу, а також при звільненні працівника);
- страхове забезпечення по обов`язковому соціальному страхуванню, за винятком пенсії по старості, інвалідності та допомоги по тимчасовій непрацездатності;
- посібники громадянам, які мають дітей, які виплачуються за рахунок коштів федерального бюджету, державних позабюджетних фондів, бюджетів суб`єктів РФ, місцевих бюджетів, та ін.
Зверніть увагу: п. 2 ст. 101 Федерального закону № 229-ФЗ встановлено, що у аліментних зобов`язань щодо неповнолітніх дітей, а також за зобов`язаннями про відшкодування шкоди у зв`язку зі смертю годувальника обмеження щодо звернення стягнення, встановлені п. П. 1 і 4 ч. 1 ст. 101 Федерального закону № 229-ФЗ, не застосовуються. Тобто стягнення у аліментних зобов`язань і за зобов`язаннями про відшкодування шкоди у зв`язку зі смертю годувальника можуть бути застосовані також до:
- грошових сум на відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю;
- компенсаційних виплат за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб`єктів РФ і місцевих бюджетів громадянам, постраждалим в результаті радіаційних або техногенних катастроф. Граничний розмір утримань
При виконанні виконавчого документа з боржника може бути утримано не більше 50% заробітної плати і прирівняних до неї платежів та видач до повного погашення стягуються сум. У п. 2 ст. 99 Федерального закону № 229-ФЗ зазначено, що при утриманні із заробітної плати та прирівняних до неї платежів та видач за кількома виконавчими документами за працівником повинно бути збережено 50% заробітку. При цьому названі обмеження розміру відрахувань із за


Як робити утримання із зарплати працівника за виконавчими документами, в Том Числі аліментів? У бухгалтерському обліку перерахування стягувачу грошей, утриманих із зарплати працівника, відбивається так Проводка.


alt = "Як я Вас розумію Порядок виплати нарахованих аліментів реквізит Спосіб перерахування. Бухгалтерські проводки утримання аліментів із зарплати работніка.Перечіслени аліменти стягувачу через відділення зв`язку з урахуванням" gt;Бухгалтерські проводки по утриманню з працівника, сплаті (по перерахуванню) аліментов.25% .Він добровільно написав заяву. Ірина права - різниці між добровільними і примусовими удержаниями аліментів немає жодної.

Переклад і перерахування аліментів. Перекладати і перераховувати стягнуті по аліментах суми бухгалтер повинен за рахунок Аліменти фік. Заборгованість за якою минув строк позовної давності - Який бухгалтерської проводкою списується


alt = "Бухгалтерські проводки. Питання: З одного із співробітників нашої організації за рішенням суду ми должнио перераховувати У будь-якому випадку, Ваші дії по своєчасному перерахуванню аліментів, повинні бути зафіксовані" gt;108. Бухгалтерський облік аліментів. У бухгалтерському обліку утримання аліментів відображається проводкою за дебетом рахунка 70 При перерахуванні аліментів через відділення зв`язку грошові кошти спочатку видаються під звіт відповідальній особі.

Бухгалтерський облік операцій, пов`язаних з обчисленням, утриманням і перерахуванням аліментів. У зв`язку з утриманням і перерахуванням аліментів бухгалтер аптеки зробить такі проводки: (див. Тут).


alt = "Приклад платіжки на перерахування аліментів 14861. Правила утримання аліментів 6531. Якими проведеннями відображати виплату аліментів. Аліменти утримуються після сплати податку на доходи фізичних осіб." gt;У бухгалтерському обліку зроблені проводки (проводки по страхових внесках не робляться): ДЕБЕТ 20 (26, 44) таким чином, щоб утримувана сума аліментів разом з витратами на перерахування (переказ) аліментів стягувачу не перевищили

Бухгалтерські проводки по утриманню з працівника, сплаті (по перерахуванню) аліментов.25% .Він добровільно написав заяву. Дт 70 - Кт 76 - утримання за виконавчими листами (і добровільні і примусові).


alt = "При цьому в бухгалтерському обліку робляться такі проводки: Дебет. 76 / аліменти. 51. перерахування аліментів з розрахункового рахунку." gt;При цьому в бухгалтерському обліку робляться такі проводки: 1. банк утримав суму за переказ грошей: Д 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» - К 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» - 2. перерахування аліментів з

200 нових бухгалтерських проводок.Порядок перерахування аліментів. 3. За банку проводки (окремо на аліменти і поштовий збір): - призначення платежу - по виконає. листу для (ПІБ одержувача), поштове відділення - рух ден. коштів


Методологія бухгалтерського уч та. Проведення по аліментах. Відповісти Відмовитися від теми. Який проводкою нараховуються аліменти? Дт 70 кт 76-6 нарахування аліментів дт 76-6 кт 51 -перечісленіе аліментів.Бухгалтерські проводки по утриманню з працівника, сплаті (по перерахуванню) аліментов.25% .Він добровільно написав заяву. Дт 70 кт 76-6 нарахування аліментів дт 76-6 кт 51 -перечісленіе аліментів.

Як з 2016 року зміняться правила обчислення, утримання та перерахування ПДФО Бухгалтерський облік та оподаткування. Методологія бухгалтерського обліку. Проведення з нарахування та утримання аліментів. elena2509 440 балів, м Казань.


при виплаті в 2010 році йому через форму виплати, а перерахування аліментів проводили через банк матері дитини. чому тоді ... при утриманні аліментів з зарплати в операціях створилася проводка Д70,1 К76,4 1750 В18 лютого 2011

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення