Ти тут

Ліміт страхового відшкодування 600 тисяч рублів за вкладами

виплата страхового відшкодування виходячи з граничного розміру страхової виплати (ліміт відповідальності страховика)

Головна сторінка Останні долучення Випадкова публікація
Запитати на ВікіКак
КАТЕГОРІЇ:
Архітектура- (3434) Астрономія- (809) Біологія- (7483) Біотехнологіі- (1 457) Військове справа-(14632) Високі технології-(1363) Географія- (913) геологія (1 438) Держава (451) Демографія- ( 1065) Будинок-(47672) Журналістика та ЗМІ- (912) Ізобретательство- (14524) Іноземні язикі- (4268) Інформатіка- (17799) Искусство- (+1338) історія-(13644) Компьютери- (11121) косметика-(55) Кулінарія- (373) Культура-(8427) Лінгвістіка- (374) Література- (1642) Маркетинг-(23702) Математіка- (16968) Машіностроеніе- (1700) медицина-(12668) менеджмент-(24684) механіка (15423) Науковеденіе- (506) Освіта- (11852) Охорона праці-(3308) Педагогіка- (5571) П оліграфія- (+1312) Політика (7869) Право- (5454) Пріборостроеніе- (1369) програмування-(2801) Виробництво-(97182) промисловість-(8706) психологія (18388) Релігія-(3217) зв`язок- (10668) Сільське господарство-(299) Соціологія- (6455) Спорт-(42831) Будівництво- (4793) торгівля-(5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) фізика- (3942) Філософія-(17015) Фінанси- (26596 ) Хімія- (22929) Екологія- (12095) економіка- (9961) Електроніка- (8441) Електротехніка- (4623) Енергетіка- (12629) Юріспруденція- (1492) Ядерна техніка-(1748)
Особливості організації страхування відповідальності
Дата додавання: 2014-12-29- переглядів: 34- лекція була корисна: 1 студентам (у) - не корисна: 1 студентам (у).
Опублікований матеріал порушує авторські права? повідомте нам ... Читайте також:
C. «Слизькі вугри» - відхід від відповідальності за оціночними позиціями, через питання доброти: «я не вважаю так, я ні вважаю інакше, я не говорю так, я не кажу ні не так».
D. Координація організації.
I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності.
II.2. Сучасна парадигма організації.
III. Принципи сучасної організації.
III. Принципи сучасної організації.
III. форми організації поточної навчальної роботи

Ліміт відшкодування Встановлений в договорі страхування граничний розмір виплат страхового відшкодування

IV. Моделі організації.
IV. Етнічна ІСТОРІЯ І ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ НАРОДІВ ЗАХІДНОГО І ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА 1 сторінка
IV. Етнічна ІСТОРІЯ І ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ НАРОДІВ ЗАХІДНОГО І ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА 2 сторінка
ТЕМА 6 СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Страхування відповідальності отримало свій розвиток в XIX столітті. У Франції воно з`явилося в 1825 р, в Німеччині - в 1878 р, в Англії - в 1880 р Причиною тому послужили високі темпи зростання аварій через підвищення ступеня механізації виробництва. Реакцією стало прийняття законів про цивільну відповідальність роботодавців за нещасні випадки на виробництві.
Економічна сутність страхування відповідальності полягає в зобов`язаннях страховика за рахунок внесків страхувальників відшкодовувати збитки потерпілим (третім особам) при виникненні у них права на отримання компенсації від страхувальника.
Область застосування страхування відповідальності поширюється від приватної сфери через професійні області до ризику відповідальності підприємства.
Особливість страхування відповідальності полягає в тому, що воно, по-перше, захищає страхувальника від матеріальних втрат при необхідності їх компенсації при нанесенні збитку третім особам. По-друге, забезпечує потерпілим відшкодування заподіяної їм шкоди від ризиків, заздалегідь обумовлених договором. По-третє, страхова сума, встановлена в договорі страхування, іменована лімітом відповідальності, визначається сторонами в залежності від максимально можливої межі відповідальності страховика, його фінансових можливостей, конкретних видів. По-четверте, окремі види страхування відповідальності в багатьох країнах проводяться в обов`язковій формі.
Дана галузь страхування передбачає, що:
1) шкода має бути заподіяно третім особам, а не самому страхувальнику;
2) причиною збитку повинні бути не навмисні дії страхувальника;
3) відповідальність страхувальника щодо відшкодування шкоди, заподіяної третім особам, повинна бути обговорена правилами при укладанні договору страхування в добровільній формі або законодавством - при обов`язковому страхуванні;
4) можливість значного розриву часу між датою здійснення події і датою пред`явлення страхувальнику претензій про відшкодування шкоди потерпілим (третьою особою).

Виплата страхового відшкодування по кожному страховому випадку автоматично зменшує розмір страхового покриття збитку (ліміт страхового відшкодування)

Об`єктом страхового захисту є відповідальність страхувальників або застрахованих осіб перед третіми особами за нанесення шкоди їх особистості (здоров`ю, працездатності, життя) або шкоди їх майну відповідно до договору страхування.
Предметом страхування відповідальності є страховий випадок, який відбувається як випадкова подія (страховий ризик) в результаті ненавмисних винних дій страхувальника або застрахованої особи. При цьому згідно з цивільного права, винуватець зобов`язаний відшкодувати шкоду або збиток, нанесені особистості або майну третьої особи.
Застрахованої може бути відповідальність, пов`язана з володінням, користуванням майном, з діяльністю, з виробленою продукцією, з громадянським станом, так як ці акти можуть призвести до страхового випадку.
Страховими випадками при страхуванні відповідальності вважаються втрата або пошкодження майна третіх осіб-порушення їх здоров`я, працездатності або смерть, а також зниження їх особистих доходів в результаті ненавмисних дій страхувальника або застрахованої особи, обумовлені в умовах страхування.
Російські страховики, як і закордонні, при визначенні обсягу страхового покриття використовують застереження і виключення. Наприклад, по ОСАГО на страхове покриття страховики приймають збитки або шкоду, завдані страхувальником або застрахованою третім особам тільки в результаті ДТП. Збитки від інших причин виключаються з об`єму страхового покриття. Виключається також відповідальність за ризиками, якщо вони трапилися при форс-мажорних обставинах або внаслідок умисних дій третіх осіб. Зазвичай в правилах страхування відповідальності виключення з обсягу страхової відповідальності займають значний перелік, з ними слід уважно ознайомитися.
При страхуванні відповідальності страхова сума встановлюється: за допомогою лімітів страхового відшкодування, законодавством країни, рішенням суду. При цьому враховуються розмір збитку і умови правил та договору страхування. Згідно з умовами, можуть застосовуватися три види ліміту (обмежень).
Перший-ліміт на одне постраждала особа, тобто обмовляється максимальне можливе відшкодування в розрахунку на одне постраждале третя особа через страхового випадку. Наприклад, за умовами страхування такий ліміт встановлений в сумі 2 млн. Руб. на одне постраждала особа. Фактичний збиток склав 3 млн. Руб. Страховик відшкодує тільки 2 млн. Руб. Інша частина залишається на відповідальності страхувальника.
Другий - ліміт на один страховий случай.Напрімер, в договорі страхування записано максимально можливе відшкодування за одним страховим випадком в сумі 3 млн. Рублів. Фактично від одного страхового випадку постраждало 5 осіб. Страховик відшкодує за страхувальника збиток тільки в сумі 3 млн. Руб., Решта - відповідальність страхувальника.
Третій - агрегативного ліміт, означає, що договір страхування передбачає максимально можливе відшкодування протягом всього терміну його дії. Наприклад, в договорі встановлено ліміт за одним страховим випадком не більше 2 млн. Руб., За умови, що по всьому договору не може відшкодовуватися більше трьох максимальних лімітів. Значить, на весь договір страхування ліміт відповідальності страховика складе 6 млн. Руб.
Ліміт не визначається згідно з правилами страхування, якщо розміри відшкодування встановлені законодавством країни. Якщо фактичну вартість збитку визначити неможливо, або вона заперечується однієї зі сторін, то розмір відшкодування визначається судом.
Правила і договір страхування можуть передбачати франшізу- власну участь страхувальника у відшкодуванні збитків. При цьому виплата страхового відшкодування проводиться понад суму франшизи. Збитки, що не перевищують розміру франшизи, не відшкодовуються. Франшиза використовується по кожному страховому випадку, тобто якщо станеться кілька страхових випадків, то франшиза віднімається по кожному з них.
Галузь страхування відповідальності поділяється на підгалузі: страхування цивільної відповідальності та страхування професійної відповідальності.
Нам важлива ваша думка! Чи був корисний опублікований матеріал? Так | Ні Страхування майна громадян | Страхування цивільної відповідальності Чи не знайшли потрібну інформацію?
Скористайтеся пошуком по google:

При страхуванні відповідальності страхова сума встановлюється: за допомогою лімітів страхового відшкодування, законодавством країни, рішенням суду.


alt = "Ліміт страхового відшкодування - максимальний розмір страхового відшкодування за одним страховим випадком" gt;Ліміти страхових відшкодувань - граничні розміри страхового відшкодування за одним страховим випадком

Ліміт відшкодування - це максимальний розмір виплат страхового відшкодування за конкретним страховим випадком


alt = "Уже згаданий Федеральний Закон« Про ОСАЦВ »передбачає, що розмір страхового відшкодування збитку майна кількох осіб визначається лімітом в" gt;Ліміт Страхового відшкодування. Лінія в страхуванні записана. Лист оціночний Страховий.

На цій нормі загострюється увага і в абзаці 3 п. 11 постанови № 9: якщо страхового відшкодування, виплаченого в межах встановленого ліміту


Намагаєшся розібратися, що таке Ліміт Страхового Відшкодування? Ось відповідь на твоє питанняЗ осені ліміт збитків для спрощеного оформлення аварії буде збільшений до 50,000 Які види відшкодування шкоди передбачені страховими компаніями?

Ліміт страхових виплат. Таким чином, незалежно від підсумків оцінки, стягнення страхового відшкодування по ОСАГО можливо тільки у встановлених сумових


Сума страхового відшкодування складе вже 50 тисяч рублів (було 25 тисяч). А от мешканцям Москви, Санкт-Петербурга і областей верхня планка страхового лімітуІснує також певний ліміт, який перераховується на користь Тому виплати страхових компаній по ОСАГО, як правило, укладаються в цю суму.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення