Ти тут

Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі в 1с 7.7

Обов`язкова переоцінка поширюється на товари, щодо яких здійснюється державне регулювання цін (граничні торговельні надбавки) або встановлені фіксовані роздрібні ціни.

Переоцінка на 1 січня 2015 року не обов`язкова. Її можна провести за рішенням організації. Толкунов І.
Щорічно в цей час бухгалтери цікавляться, чи буде проводитися переоцінка основних засобів і чи зміняться правила її проведення. З цими та іншими питаннями редакція журналу "Головний Бухгалтер" звернулася до Ірини Дмитрівні Толкунов, консультанту управління бюджетно-фінансової і податкової політики Мінекономіки РБ.
- Ірина Дмитрівна, чи буде проводитися обов`язкова переоцінка будівель, споруд, передавальних пристроїв станом на 1 січня 2015 р? Якщо так, то на підставі яких нормативних документів?
- Основним нормативним документом, на підставі якого приймається рішення про проведення переоцінки, на 1 січня 2015 р, як і раніше залишається Указ Президента РБ від 20.10.2006 № 622 "Про питання переоцінки основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні активи, об`єктів незавершеного будівництва та устаткування щодо встановлення "(далі - Указ № 622). Указ № 622 діє в редакції Указу Президента РБ від 16.01.2014 № 37.
Обов`язкова переоцінка щодо будівель, споруд, передавальних пристроїв проводиться тільки в разі досягнення показника рівня інфляції в листопаді поточного календарного року за попередній йому період з дати проведення останньої переоцінки, здійсненої в обов`язковому порядку відповідно до вимог законодавства, що розраховується і публікується Білстатом, 100% і більше - усіма організаціями (подп. 1.1.1 п. 1 Указу № 622).
Обов`язкова переоцінка будівель, споруд, передавальних пристроїв була проведена організаціями станом на 1 січня 2014 р Відповідно необхідно розглядати показник рівня інфляції в листопаді 2014 до грудня 2013 р

Потім виходячи зі старих і нових роздрібних цін, кількості залишків переоцінюються товарів розраховуються вартість товарів до і після переоцінки і сума різниці в цінах, яка відноситься на результати господарської діяльності.

За даними Белстата, розміщеним на його офіційному сайті
http://belstat.gov.by.
Таким чином, поріг рівня інфляції, необхідний для проведення обов`язкової переоцінки, не перевищено. Відповідно переоцінка на 1 січня 2015 р всім видам переоцінюється майна буде здійснюватися за рішенням організації або власника майна.
- Якщо організація прийме рішення провести переоцінку, то її слід проводити щодо всього майна або існують варіанти?
- Організації вправі прийняти рішення про проведення переоцінки щодо:
- всього майна;
- об`єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні активи, що належать до певної групи, підгрупі або класифікуються певним шифром класифікації основних засобів;
- окремих об`єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні активи;
- устаткування щодо встановлення, а також встановленого обладнання і устаткування, що не потребує монтажу в складі об`єктів незавершеного будівництва, які будуть прийняті до бухгалтерського обліку в якості окремих інвентарних об`єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні активи і віднесені до певної групи, підгрупі або певного шифру класифікації основних засобів (п. 1 Інструкції з переоцінки Інструкція про порядок проведення переоцінки основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні активи, оборудо ания до установки, затверджена постановою Мінекономіки, Мінфіну і Мінбудархітектури РБ від 05.11.2010 № 162/131/37 (далі - Інструкція по переоцінці).

Обробка заповнює прогалину у типовій конфігурації - в переоцінку товарів в роздрібній торгівлі не можна завантажити поточні роздрібні ціни.

Таким чином, при прийнятті рішення про проведення переоцінки існує можливість провести переоцінку всіх без винятку об`єктів або вибірково, в т.ч. тільки окремих об`єктів.
- При прийнятті рішення про проведення переоцінки необхідно погоджувати дане рішення з власником майна?
- Переоцінка проводиться (в разі її необов`язковості) за рішенням організації або власника її майна (подп. 1.1.1 п. 1 Указу № 622).
Зазначу, що Указ № 622 не містить вимоги про обов`язкове погодження рішення про проведення переоцінки з власником майна. При цьому власник майна в рамках наявних у нього повноважень (нагляду, контролю, управління) може ініціювати проведення переоцінки.
- Чи зберігається свобода вибору методів переоцінки на 1 січня 2015 г.? Чи може організація прийняти рішення про переоцінку будівель, споруд, передавальних пристроїв прямим методом?
- При проведенні переоцінки за станом на 1 січня 2015 р організації, як і раніше, мають право вибору одного з 3 методів переоцінки: методу прямої оцінки, перерахунку валютної вартості, індексного методу.
Так, вибір одного із зазначених методів при проведенні переоцінки майна організації здійснюють самостійно по кожному об`єкту майна (п. 4 Інструкції з переоцінки).
При цьому не передбачено винятків щодо застосування методу прямої оцінки щодо будівель, споруд, передавальних пристроїв.
Один з 3 методів може бути обраний в т.ч. по об`єктах, за якими термін договору лізингу припинений, за повністю замортизованих об`єктів, по об`єктах, переоцінка яких була проведена методом прямої оцінки на 1 січня 2014 р
При переоцінці декількох об`єктів, що відносяться до однієї підгрупи (наприклад, транспортні засоби, обчислювальна техніка), організація має право вибрати різні методи переоцінки кожного конкретного об`єкта.
- Ірина Дмитрівна, в Інструкції з переоцінки відсутні норми щодо відображення результатів переоцінки в бухгалтерському обліку.
Якими нормативними документами необхідно керуватися в цьому питанні?
- Регулювання порядку відображення результатів переоцінки майна здійснюється відповідно до нормативних правових актів, що регулюють порядок бухгалтерського обліку, розробленими Мінфіном і Мінбудархітектури.
Серед таких документів, що діють в даний час, можна назвати:
- в частині переоцінки основних засобів - Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженої постановою Мінфіну РБ від 30.04.2012 № 26 (гл. 3);
- в частині переоцінки інвестиційної нерухомості, яка обліковується як дохідних вкладень в матеріальні активи, - Інструкції з бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості, затвердженої постановою Мінфіну РБ від 30.04.2012 № 25 (гл. 3);
- в частині устаткування щодо встановлення - Інструкцію про порядок визначення вартості об`єкта будівництва в бухгалтерському обліку, затвердженої постановою Мінбудархітектури РБ від 14.05.2007 № 10;
- в частині переоцінки основних засобів в бюджетних організаціях - Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів в бюджетних організаціях, затверджену постановою Мінфіну РБ від 31.10.2012 № 60.
- Спасибі за інтерв`ю!
Інтерв`ю провів Михайло Щербаков,
редактор журналу "Головний Бухгалтер"
Оригінал новини розміщений на сайті gb.by

Друкована форма Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі використовується для друку змін з тих роздрібними цінами, які встановлені для оформлення продажів на складі типу Роздрібний магазин.


alt = "Звіт Порівняння цін АТТ і цін номенклатури виявляє розбіжність в цінах на товари, зафіксовані документами Установка цін номенклатури і цінами роздрібного складу, зафіксованих документами Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі." gt;Для переоцінки товарних залишків в роздробі при зміні роздрібних цін призначений документ «Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі». Він формується тільки для підприємств, які враховують товари в роздрібній торгівлі за цінами продажу.

закупівельної цене.Поетому була призначена нова ціна 6р. (Установкою цін номенклатури і Переоцінкою товарів в роздрібній торгівлі) Увечері закриваємо касову зміну і виявляємо


alt = "У разі зміни роздрібних цін необхідно проводити переоцінку товарів в роздрібній торгівлі. Зайдемо в журнал руху цінностей і послуг в меню« Операції | Рух цінностей і послуг »." gt;Документ "Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі" призначений для переоцінювання товарних залишків в роздробі при зміні роздрібних цін. Він створюється виключно для організацій

У документі вибирається вид операції «переоцінка в роздробі». У регістрі «Товари в роздрібній торгівлі» коригується вартість всіх залишків товарів на зазначеному роздрібному складі, за якими змінилися ціни.


· Продажі в неавтоматизованих торгових точках (за продажною вартістю). · Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі при обліку за продажними цінами. · Облік роздрібної виручки.Для установки роздрібних цін необхідно створити документ Установка цін номенклатури (Меню Підприємство -gt; Товари (матеріали Переоцінка при даному способі буде здійснюватися документом Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі.

Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі. У шапці документа вказуємо роздрібний склад АТТ і раніше створений документ установки цін. Натискаємо Заповнити - Заповнити з установки цін.


Створюємо новий документ Підкажіть будь ласка, як зробити переоцінку цін в 1с 8,2? У нас роздрібні ціни часто змінюються, у мене програма відмовляється оприбуткувати товар, тому що роздрібні ціни змінилися, а як зробити переоцінку, розуму не прикладу.

Документ «Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі» призначений для переоцінки залишків товарів на роздрібному складі (автоматизованої торговій точці) і в ... Роздрібна ціна завжди фіксується у валюті регламентованого учета.14 грудня 2012


Добрий день. Оформив надходження товарів на оптовий склад, встановив закупівельні, оптові, роздрібні ціни. Намагаюся оформити док «Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі» 18 жовтня 20121. Зареєструвати нові ціни документом Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі. змішана (картою і налом) то повернення зробити не можемо через чек ККМ.

- сторнирована торгова націнка (знижка, накидка) в результаті зменшення відпускної (продажної) ціни роздрібних товарів. ПРИКЛАД Організацією роздрібної торгівлі проведена переоцінка товару «А» і товару «Б» в торго


Швидка переоцінка товарів в магазинах. 1С8 Управління торгівлею. 1. Установка цін номенклатури 1.4.2 Тут можливі різні варіанти автоматичного заповнення роздрібних (або оптових) цін щодо будь-яких інших типів цін.Переоцінка товарів на роздрібному складі Здається вид операції «переоцінка в роздробі» в документі. У колонці «Розн.цена» заповнюється нова ціна. Завжди реєструється в валюті регл. обліку ціна роздрібна.

Інструкція про порядок переоцінки товарно-матеріальних цінностей в зв`язку зі зміною роздрібних цін і про розрахунки за результатами переоцінки. I. Загальні положення. 1. Переоцінка залишків товарів та інших


Переоцінка товарів - зміна як продажних (роздрібних), так і покупних (оптових) цін у бік підвищення (дооцінка) або зниження (уцінка). Нормативними документами дозволяється вести облік в роздрібній торгівлі та на їхню покупної вартості (п. 60Кількість. Одиниця. Ціна в роздробі. Зміна роздрібних цін в неавтоматизированной торговій точці проводиться документом «Переоцінка товарів в НТТ».

В УПП (1.3.11.1) є документ Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі. Коли відбувається зміна базових цін, робимо документ Установка цін номенклатури. Далі потрібно зробити переоцінку для роздрібного складу.


Також є просто роздрібні ціни, за якими ми торгуємо з магазину, які встановлюються документи «Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі» (Меню Документи - Роздріб) .11 липня 2012

ПРОБЛЕМА Переоцінка не заповнюється, тому що в даних складу тип цін роздрібний, а товар можна переоцінювати і з іншим типом цін. Як бути? У роздробі не буває єдиної націнки, а в параметрах складу можна вибрати тільки один тип цін?


Хто-небудь бачив інструкцію по переоцінці товарів в роздрібній торгівлі в зв`язку зі зміною ставки з податку з продажів? 100 - проводимо переоцінку до 19.01.09 - до роздрібних торгових точок даємо нові реєстри роздрібних цін і копію наказу про проведенняВідпуск товару на сторону (оптова торгівля) 163 за новим курсом, ручна переоцінка, переоцінка роздрібної ціни при Відео-урок по заповненню документа Надходження товарів в 1С Управління торговлей24 липня 2015

В результаті переоцінки змінюється продажна вартість товарів. Переоцінка товарів проводиться через В магазині є залишки шампуню: 1) «Красуня» - роздрібна ціна 40 руб., В т. Ч. Ціна постачальника 30 руб., Торгова


ввести документПереоцінка. І звичайно ж треба міняти ціни на товар в магазинах. Є ще документ - переоцінка товарів в роздрібній торгівлі, там посилання на склад і на документ установка цін номенклатури.23 грудня 2010

Товар продається упаковками (+ розніца-) і блоками (опт). Встановлюємо роздрібні ціни, 32 р за упаковку. Потім робимо переоцінку в розніце.16 квітня 2013


НАКАЗУЮ: Створити в СТОВНеобхідно виконати переоцінку! "Ціни, зазначені в колонці" Роздрібна ціна "автоматично записуються в базу даних. Вводити документ" Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі "більше не потрібно.

Є неколько роздрібних торгових точок, є один вид цін "Роздрібна" Ціни на один товар в різних точках можуть відрізняться. На підставі Переміщення. Робиться документ "переоцінка товарів в роздрібній торгівлі".


Заповнення роздрібних цін залежить від установки прапора в картці НТТ: «Розрахунок роздрібних цін по торговельній націнці». Меню: Документи - & gt; Роздріб - & gt; Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі.У разі зміни роздрібних цін необхідно проводити переоцінку товарів в роздрібній торгівлі. Переоцінка оформляється документом "Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі" (меню "Продаж"> "Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі").

Для зміни цін ТМЦ на роздрібному складі призначений документ "Переоцінка (роздріб)". Документи "Переоцінка (роздріб)" створюються, зберігаються і редагуються в "Журналі складських документів".


& Lt; dt & gt; Продаж ® Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі Документ призначений для переоцінки залишків товарів, які обліковуються за продажними цінами, при зміні цін. & Lt; / dt & gt; & lt; dt & gt; Переоцінка на складах з видомЗовнішня друкована форма для документа "Переоцінка в роздробі" з додатковою колонкою Ціна закупа. Ціна закупа шукається за кодом "000000001" .22 травня 2013

переоцінка цін в роздробі


переоцінка товарів в роздрібній торгівлі проводкипереоцінка товарів в роздрібній торгівлі

переоцінка товарів в роздрібній торгівлі в 1с 8.3


переоцінка цін в роздробі 1спереоцінка цін в роздробі на підставі установки цін номенклатури

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення