Ти тут

Спостереження фінансове оздоровлення зовнішнє управління

застосовуються такі процедури банкрутства: спостереження-фінансове оздоровленіе- зовнішнє управління-конкурсне виробництво-мирову угоду

Згідно зі статтею 2 Закону № 127-ФЗ
1 (далі - Закон) під неспроможністю (банкрутством) розуміється «визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов`язаннями або виконати обов`язок по сплаті обов`язкових платежів».
Якщо підприємство дійсно виявилося в стані неплатоспроможності, то його керівництво може подати заяву до арбітражного суду для порушення справи про банкрутство.
Для того щоб відносно підприємства було порушено справу про банкрутство, у нього повинні бути зобов`язання на суму не менше 100 тис. Руб., Невиконані протягом трьох місяців з дати, коли вони повинні були бути виконані. З моменту порушення справи про банкрутство припиняються дії за виконавчими документами, а також знімаються арешт та інші обмеження, накладені судовим приставом по всіх документах (за деяким винятком).
Після прийняття заяви про визнання боржника банкрутом суд призначає арбітражного керуючого (на кожній стадії процедури банкрутства він називається по-різному: тимчасовий, зовнішній або конкурсний керуючий), який і буде проводити процедуру банкрутства
2.
Особиста думка
Олександр Бондарєв, арбітражний антикризовий керівник, член саморегулівної організації (СРО) професійних керуючих Центрального федерального округу
Відновлення платоспроможності боржника залежить в першу чергу від того, чи є у нього перспективи продовження або відновлення виробничої діяльності. Призупинення виконавчого провадження за всіма майнових стягнень сама по собі не дає боржникові додаткових коштів на виробничу діяльність, вона лише дозволяє йому при наявності ресурсів мобілізувати виробництво, отримати прибуток і розрахуватися з кредиторами.
Відповідно до ст. 27 Закону застосовуються такі процедури банкрутства: спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво, мирову угоду. Ввести спостереження на підприємстві арбітражний суд може на підставі заяви як самого боржника, так і його кредиторів. Для проведення ж процедур фінансового оздоровлення, зовнішнього управління або конкурсного виробництва суду потрібно рішення зборів кредиторів. Відновити свою платоспроможність і розрахуватися з боргами або укласти мирову угоду з кредиторами підприємство може на будь-якій стадії. Однак на стадії конкурсного виробництва зробити це практично неможливо. Конкурсне виробництво, за словами Олександра Бондарєва, закінчується або повної розпродажем майна, або зміною власника підприємства або юридичної особи і продовженням діяльності вже під іншою назвою. Тому далі в статті ми не будемо розглядати процедуру конкурсного виробництва.

Спостереження закінчується з дати початку фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, визнанням арбітражним судом юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або прийняття мирової угоди.

спостереження
Процедура спостереження вводиться з моменту порушення арбітражним судом справи про визнання боржника банкрутом і повинна бути завершена протягом семи місяців (ст. 62 Закону). При цьому призначається тимчасовий керуючий, який виявляє всіх кредиторів підприємства-боржника, повідомляє їх про порушення справи про банкрутство, аналізує потенціал підприємства і виносить свої пропозиції на обговорення перших зборів кредиторів.
З введенням процедури спостереження складається реєстр вимог кредиторів, в якому зазначаються відомості про кожного кредитора і розмірі його претензій до боржника, підстави виникнення зобов`язання, а також черговість розрахунків по кожному кредитору (ст. 16 Закону). Вимоги кредиторів включаються до реєстру на підставі судових актів, що встановлюють склад і розмір зобов`язань. Тому після введення процедури спостереження кредитори не вправі звертатися до боржника безпосередньо, а повинні домагатися включення своїх вимог до реєстру тільки через суд.
В процесі процедури спостереження позачергово здійснюються розрахунки, зобов`язання за якими настали після початку процедури банкрутства. Іншими словами, закон дає привілей тим, хто вступає у відносини з організацією, що знаходиться в процедурі банкрутства. Наприклад, якщо банк видасть кредит підприємству напередодні банкрутства, то його вимогу про повернення кредиту буде розглядатися в загальній черзі, а в разі введення зовнішнього управління підпаде під мораторій. Якщо ж кредит буде виданий після порушення справи про банкрутство, то підприємство буде зобов`язане його повернути у позачерговому порядку. Таким чином, компанії простіше отримати кредит після початку процедури банкрутства, ніж до неї.
приклад 1
Акціонери ВАТ «Тепличний комбінат» (Рязань) виявили, що підприємство не в змозі здійснювати виробничу діяльність: грошових коштів не було, частина майна була заарештована і виставлена на продаж судовим приставом-виконавцем за рішенням суду.
Необхідно було залучити кошти для інвестування їх у виробництво, отримання прибутку і розрахунків з кредиторами. Однак кредитори відмовлялися відкликати виконавчі листи, а банки не надавали кредити, оскільки кошти були б списані на виконання вже існуючих зобов`язань, а виробництво так і не було б налагоджено.

Спостереження, фінансове оздоровлення сільськогосподарської організації і зовнішнє управління сільськогосподарською організацією. Версія для друку. попередні розділи

У цій ситуації новий генеральний директор боржника, призначений акціонерами, звернувся до Арбітражного суду Рязанської області із заявою про визнання «Тепличного комбінату» банкрутом. Суд порушив справу про банкрутство і ввів процедуру спостереження. Це дозволило не «розтягнути» підприємство по частинах в ході виконавчого провадження, призупинити стягнення за виконавчими документами та зняти арешти з рахунків, а найголовніше - залучити позикові кошти.
Таким чином, за допомогою процедури банкрутства підприємство зберегло виробничі потужності і, використовуючи позикові кошти, відновило виробництво і розрахувалося з кредиторами.
Що стосується розрахунків з кредиторами, термін виконання зобов`язань перед якими настав до введення процедури банкрутства, то такі розрахунки провадяться відповідно до черговості, встановленої п. 4 ст. 134 Закону. Всього встановлено три черги кредиторів:
громадяни, яким підприємство-боржник зобов`язана виплатити компенсацію за заподіяння шкоди життю або здоров`ю, а також заподіяння моральної шкоди;
громадяни, яким підприємство повинно виплатити вихідну допомогу і оплату за трудовим і авторськими договорами;
інші кредитори.
Розрахуватися з кредиторами на стадії спостереження, як правило, вдається підприємствам, які тимчасово опинилися в стані неплатоспроможності. Однак компаніям, що знаходяться в більш важкому становищі, досить складно виплатити борги протягом семи місяців. У таких випадках метою проведення процедури спостереження є аналіз фінансового стану підприємства-боржника для визначення його подальшої долі. Фінансовий стан боржника розглядається на перших зборах кредиторів. На підставі рішення зборів кредиторів суд вводить процедури фінансового оздоровлення або зовнішнього керування або відразу конкурсне виробництво (якщо не виявлено резерви для відновлення платоспроможності).
фінансове оздоровлення
Фінансове оздоровлення вводиться судом на строк не більше двох років з призначенням адміністративного керуючого. У цьому випадку, як і при процедурі спостереження, органи управління підприємства-боржника продовжують здійснювати свої функції (ст. 80 Закону).
На стадії фінансового оздоровлення кредитори, арбітражний керуючий та керівництво підприємства розробляють план, який передбачає способи отримання підприємством-боржником коштів, необхідних для розрахунку за зобов`язаннями. Крім того, на етапі оздоровлення боржника має бути поданий суду графік погашення заборгованості, відповідно до якого підприємство буде вести розрахунки з усіма кредиторами, включеними до реєстру. Графік повинен передбачати погашення всіх зобов`язань не пізніше ніж за місяць до дати закінчення етапу фінансового оздоровлення (ст. 84 Закону). На цій стадії банкрутства (на відміну від процедури спостереження) припиняється нарахування штрафів, пені, відсотків за невиконаним підприємством зобов`язаннями, що виникли до введення процедури оздоровлення.
За словами Олександра Бондарєва, в російській практиці процедури фінансового оздоровлення - справа нова. В даний час ці процедури здійснюються лише на двох підприємствах, але їх результат поки невідомий.
Зовнішнє управління
Процедура зовнішнього управління також вводиться на період не більше двох років. Якщо зовнішнє управління вводиться після процедури фінансового оздоровлення, то їх сукупний термін також не повинен перевищувати двох років (п. 2 ст. 92 Закону). Однак оскільки обидві ці процедури на практиці вимагають досить багато часу, то їх рідко призначають один за одним.
Головна відмінність стадії зовнішнього управління від попередніх у тому, що всі повноваження по управлінню справами боржника переходять зовнішньому керуючому, якого затверджує суд.
При зовнішньому управлінні встановлюється мораторій на погашення підприємством-боржником зобов`язань, термін виконання яких настав до введення цього етапу (включаючи ті зобов`язання, які виникли у підприємства на попередніх етапах процедури банкрутства). На думку Дениса Іванова, глави казначейства ВАТ РАО «Роснефтегазстрой» (Москва), мораторій є одним з найбільш дієвих інструментів процедури банкрутства для відновлення платоспроможності підприємства, оскільки дозволяє зберегти наявні у підприємства оборотні і основні засоби, необхідні для виробництва, і уникнути звернення стягнення на майно. Однак дія мораторію не поширюється на вимоги щодо стягнення заробітної плати, виплати винагород за авторськими договорами, а також виплати сум відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю.
Таким чином, на відміну від двох попередніх етапів в ході зовнішнього управління підприємство здійснює тільки поточні платежі, тобто платежі (в тому числі податкові), термін виконання яких настав після введення мораторію. Важливо пам`ятати, що можливо і примусове стягнення заборгованості за поточними платежами.
приклад 2
У березні 2003 року на підставі постанови податкової інспекції про стягнення з підпри


Законом передбачені наступні процедури банкрутства: спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво, мирову угоду.


Решта процедури банкрутства - спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, мирова угода це процедури реабілітаційні, тобто вони ведуть до відновлення платоспроможності підприємстваДо правових механізмів антикризового управління відносяться: спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво, мирову угоду.

Спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління як процедура банкрутства. Спостереження здійснюється з метою забезпечення збереження майна боржника, проведення аналізу його фін стану


До процедур банкрутства відносяться: спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво, мирову угоду. Основними завданнями проведення процедур банкрутства єЗакон виділяє наступні основні процедури банкрутства: спостереження-фінансове оздоровленіе- зовнішнє управління-конкурсне виробництво-мирову угоду.

де можна знайти описи частин банкрутства? спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішні управління і конкурсне виробництво?


Спостереження, фінансове оздоровлення та зовнішнє управління не застосовуються при банкрутстві: -відсутність боржника і ліквідованого боржника.Досліджуючи сфери застосування плану фінансового оздоровлення в антикризовому управлінні, слід зазначити, що він може розроблятися на етапах як досудової санації, так і спостереження фінансового оздоровлення і зовнішнього

Спостереження і фінансове оздоровлення як процедури банкрутства. Зовнішнє управління юридичною особою. Роль арбітражних керуючих в процесі банкрутства юридичної особи.


Перед закінченням зовнішнього управління зовнішній керуючий зобов`язаний подати зборам кредиторів звіт розпорядника майна. не застосовуються спостереження, фінансове оздоровлення та зовнішнє управлінняУ статті детально розглянуті основні етапи цієї процедури: спостереження, фінансове оздоровлення та зовнішнє управління.

На відміну від таких процедур банкрутства, як фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво і мирову угоду, які застосовуються в справах про банкрутство не завжди, спостереження є обов`язковою процедурою.


Далі розглянемо три процедури, які можуть бути введені після процедури спостереження. Це зовнішнє управління, фінансове оздоровлення та конкурсне виробництво.Таблиця Особливості та відмінності процедур банкрутства Процедура Спостереження Фінансове оздоровлення Зовнішнє управління Конкурсне виробництво. Мета введення Забезпечення збереження майна

Це обов`язкова процедура на відміну від таких процедур банкрутства, як фінансове оздоровлення, зовнішнє управління та мирова угода, які застосовуються в справах про банкрутство не завжди. Процедура спостереження вводиться за


Звіт розпорядника майна про фінансове становище боржника. Проведення спостереження, фінансового оздоровлення і зовнішнього управління щодо сільськогосподарської організації.Процедурою зовнішнього управління керує зовнішній керуючий. про майбутнє запровадження спостереження, фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

Перші збори повинно пройти не пізніше 10 днів до дня закінчення стадії спостереження. На цих зборах кредитори можуть прийняти рішення ввести фінансове оздоровлення і зовнішнє управління або звернутися з клопотанням до


Спостереження, фінансове оздоровлення сільськогосподарської організації і зовнішнє управління сільськогосподарською організацією. Термін зовнішнього управління не може перевищувати строки, встановлені пунктом 2 статті 92Відповідно до ст. 27 Закону застосовуються такі процедури банкрутства: спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво, мирову угоду.

В ході спостереження боржник на підставі рішення своїх засновників (учасників), органу, уповноваженого власником Фінансове оздоровлення і зовнішнє управління. Основна відмінність фінансового оздоровлення від іншої процедури


процедури банкрутстваСпостереження- Фінансове оздоровленіе- Зовнішнє управління введення фінансового оздоровлення або зовнішнього управління-визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури.

аналізу фінансового стану. Спостереження повинно бути завершено з урахуванням термінів розгляду справи про з моменту прийняття арбітражним судом одного з рішень: про введення фінансового оздоровлення або зовнішнього управління - про


• спостереження - тимчасовий управляющій- • фінансове оздоровлення - адміністративний управляющій- • зовнішнє управління - зовнішній управляющій- • конкурсне виробництво - конкурсний керуючийВведення процедури фінансового оздоровлення тягне правові наслідки, подібні до тих, що наступають з введенням спостереження. У процесі зовнішнього управління, на відміну від фінансового оздоровлення, не допускається

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення