Ти тут

Фінансова рентабельність за чистим прибутком формула

Рентабельність власного капіталу розраховується як процентне відношення чистого прибутку до величини власного капіталу. Показники рентабельності використовуються в процесі аналізу фінансово-господарської діяльності

Див. Також в інших словниках:
Норма чистого прибутку - характеризує рівень прибутковості господарської діяльності організації. Норма чистого прибутку вимірюється у відсотках і визначається як відношення чистого прибутку до виручки (нетто). Постанова Уряду РФ від 25.06.03 № 367 Про затвердження ... ... Словник: бухгалтерський облік, податки, господарське право
Норма Чистої Прибутки Очікувана - величина, що дорівнює відношенню річного чистого прибутку, які підлягають отриманню від інвестицій, до вартості капіталу. Словник бізнес термінів. Академік.ру. 2001 ... Словник бізнес-термінів
НОРМА ЧИСТОГО ПРИБУТКУ, ОЧІКУВАНА - річний чистий прибуток, яку підприємство розраховує отримати шляхом придбання капіталу (інвестування), виражена в процентному відношенні до ціни капіталу (витрат на нього) ... Великий бухгалтерський словник

Коефіцієнт рентабельності активів показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця активів. Показник рентабельності власного капіталу характеризує ефективність роботи фінансових

НОРМА ЧИСТОГО ПРИБУТКУ, ОЧІКУВАНА - річний чистий прибуток, яку підприємство розраховує отримати шляхом придбання капіталу (інвестування), виражена в процентному відношенні до ціни капіталу (витрат на нього) ... Великий економічний словник
Норма банківського прибутку - відношення чистого прибутку до власного капіталу банку. За англійськи: Rate of banking profit Див. Також: Показники діяльності банку Норма прибутку Фінансовий словник Фінам ... Фінансовий словник
СТАВЛЕННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ До ВЛАСНИМ КАПІТАЛУ - RATIO OF NET PROFITS TO NET WORTHОдін з показників, що розраховуються на підставі фін. звітності банківськими кредитними аналітиками при оцінці кредитного ризику. Метою його розрахунку є визначення здатності підприємства отримувати достатню ... ... Енциклопедія банківської справи та фінансів

Коефіцієнт чистої рентабельності Коефіцієнт чистої рентабельності показує прибутковість підприємства зі створення норми чистого прибутку на 1 карбованець реалізованої продукції.

Норма виплати дивідендів - (Pay out ratio) - виражене у відсотках відношення суми виплачених дивідендів до чистого доходу (прибутку) компанії (підприємства) за звітний період або плановий рік. Звичайно чим вище прибутковість компанії, тим більша частина чистого прибутку ... ... Економіко-математичний словник
норма виплати дивідендів - Виражене у відсотках відношення суми виплачених дивідендів до чистого доходу (прибутку) компанії (підприємства) за звітний період або плановий рік. Звичайно чим вище прибутковість компанії, тим більша частина чистого прибутку реінвестується і тим, ... ... Довідник технічного перекладача
Облікова норма прибутку - (accounting rate of return) відношення середньої річної прибутку до середньої величини інвестицій, виражене у відсотках. На відміну від чистої поточної вартості (NPV) і внутрішньої норми рентабельності (IRR), це співвідношення засноване на прибутку ... Економіко-математичний словник
облікова норма прибутку - Відношення середньої річного прибутку до середньої величини інвестицій, виражене у відсотках. На відміну від чистої поточної вартості (NPV) і внутрішньої норми рентабельності (IRR), це співвідношення засноване на прибутку, а не на грошових потоках, ... ... Довідник технічного перекладача

Рентабельність власного капіталу за прибутком до оподаткування (або за чистим прибутком) .Цей показник називають фінансовою рентабельністю, оскільки він визначається ефективністю не тільки використання активів


alt = "Рентабельність - характеристика фінансового стану компанії, що дозволяє оцінити здатність приносити прибуток на вкладені кошти. • Рентабельність активів - це відношення чистого прибутку за період, до величини активів за період." gt;- чистий прибуток підприємства, яка отримана в кінці звітного року - 3146,2 дол. Виходячи з фінансових показників, які перераховані трохи вище, потрібно визначити такі цікаві показники рентабельності для підприємства, як

рентабельність продажів по чистому прибутку (чистий прибуток на карбованець виручки від продажів (англ. Один з фінансових коефіцієнтів, входить до групи коефіцієнтів рентабельності.


ROL = Чистий прибуток / Середньооблікова чисельність. Формула Дюпона для визначення рентабельності капіталу, які відносяться до фінансових коефіцієнтів, що входять в групу коефіцієнтів рентабельності.де: Кн - коефіцієнт податкового навантаження на прибуток Рн - рентабельність-нетто (визначена виходячи з чистого прибутку) Рб - рентабельність-брутто (визначена виходячи з прибутку до оподаткування).

Коефіцієнти фінансової рентабельності. Рентабельність виручки за чистим прибутком дорівнює чистого прибутку, поділеній на виручку.


Рентабельність продажів = чистий прибуток / обсяг продажів (виручка). Фінансовим важелем називається співвідношення позикового і власного капіталу організації.Рентабельність персоналу - відношення (чистої) прибутку до середньооблікової чисельності персоналу. та ін. (див. коефіцієнти рентабельності в фінансових коефіцієнтах).

Коефіцієнти рентабельності, формула розрахунку, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність чистого прибутку Розраховується за формулою: NI / NS = Чистий прибуток / Сумарна виручка.


Показники для розрахунку рентабельності продажів по чистому прибутку містяться в формі №2 «Звіт про фінансові результати» (нова назва «Звіт про фінансові результати).Розміри капіталізації чистого прибутку дозволяють оточити не тільки темпи зростання власного капіталу організації, а й запас фінансової міцності. Яе = Чистий прибуток / Виручка. Чиста рентабельність збільшилася в звітному періоді на 9%.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення