Ти тут

Ліміт по заробітній платіжка

Право працівників на отримання заробітної плати охороняється чинним законодавством за допомогою встановлення переліку допустимих утримань з неї.

Утримання із заробітної плати працівника виробляються тільки у випадках, передбачених ТК РФ й іншими федеральними законами.
Утримання із заробітної плати працівника для погашення його заборгованості роботодавцю можуть здійснюватися:
- для відшкодування невідпрацьованого авансу, виданого працівнику в рахунок заробітної плати;
- для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого в зв`язку зі службовим відрядженням або переведенням на іншу роботу в іншу місцевість, а також в інших випадках;
- для повернення сум, зайво виплачених працівнику внаслідок лічильних помилок, а також сум, зайво виплачених працівнику, в разі визнання органом по розгляду індивідуальних трудових спорів провини працівника у невиконанні норм праці (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) або просте (ч. 3 ст. 157 ТК РФ);
- при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав щорічну оплачувану відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки. Утримання за ці дні не виробляються, якщо працівник звільняється з підстав, передбачених п. 8 ч. 1 ст. 77 або п. 1, 2 або 4 ч. 1 ст. 81, п. 1, 2, 5, 6 і 7 ст. 83 ТК РФ.
Роботодавець має право прийняти рішення про утримання із заробітної плати працівника не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або неправильно обчислених виплат, і за умови, якщо працівник не оспорює підстав і розмірів утримання.

Утримання із заробітної плати працівника для погашення його заборгованості роботодавцю можуть здійснюватися: для відшкодування невідпрацьованого авансу, виданого працівнику в рахунок заробітної плати

Заробітна плата, зайво виплачена працівнику (в тому числі при неправильному застосуванні трудового законодавства чи інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права), не може бути з нього стягнена, за винятком випадків:
- лічильної помилки;
- якщо органом по розгляду індивідуальних трудових спорів визнана вина працівника у невиконанні норм праці (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) або просте (ч. 3 ст. 157 тк рф);
- якщо заробітна плата була зайво виплачена працівнику в зв`язку з його неправомірними діями, встановленими судом.
У ст. 138 ТК РФ встановлено граничний розмір утримань в залежності від їх підстав.
За загальним правилом розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати 20 відсотків суми. У випадках, передбачених федеральними законами, граничний розмір може складати до 50 відсотків виплати (наприклад, при утриманні за кількома виконавчими документами). Однак за працівником повинно бути збережено 50 відсотків належної йому суми за мінусом ПДФО (п. 4 ст. 226 НК РФ).
Загальне правило не поширюється на відрахування із заробітної плати:
- при відбуванні виправних робіт;
- при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей;
- при відшкодуванні шкоди, заподіяної працівником здоров`ю іншої особи-

У суб`єкті Російської Федерації регіональною угодою про мінімальну заробітну плату може встановлюватися розмір мінімальної заробітної плати.

- при відшкодуванні шкоди особам, які зазнали збитків у зв`язку зі смертю годувальника;
- при відшкодуванні шкоди, заподіяної злочином.
Даний перелік міститься в ч. 3 ст. 138 ТК РФ і є закритим. Розмір відрахувань із заробітної плати в цих випадках не може перевищувати 70 відсотків.
Порядок утримання за виконавчими листами встановлений Федеральним законом від 02.10.2007 N 229-ФЗ «Про виконавче провадження». У п. 1 ст. 99 цього Закону зазначено, що розмір відрахувань із заробітної плати обчислюється з суми, що залишилася після вирахування податків. Таким чином, після вирахування податків можна утримати суму для погашення заборгованості працівника перед роботодавцем, якщо загальний розмір відрахувань не перевищить 20 відсотків заробітної плати.
Утримання можливо за умови, що працівник не оспорює його підстав і розмірів (ч. 3 ст. 137 ТК РФ).
Утриманням є будь-яке зменшення грошових сум, які повинні бути виплачені працівнику як заробітна плата.
Для утримання із заробітної плати роботодавець повинен отримати письмову згоду працівника (лист Роструда від 09.08.2007 N 3044-6-0). При відсутності згоди на утримання питання про спірні суми може бути дозволений тільки в судовому порядку (Постанова президії Санкт-Петербурзького міського суду від 30.05.2007 N 44г-360).
Справи про стягнення заробітної плати підсудні судам загальної юрисдикції (районним судам).
Позов про стягнення з роботодавця заборгованості по заробітній платі не пов`язаний з відшкодуванням збитків, заподіяних громадянинові незаконним засудженням і іншими зазначеними в ч. 6 ст. 29 ТК РФ обставинами, він не може бути пред`явлений за місцем проживання позивача. Такий позов пред`являється до суду за місцем знаходження відповідача.
Відповідно до ст. 393 ТК РФ при зверненні до суду з позовом за вимогами, що випливають із трудових відносин, працівники звільняються від оплати мит і судових витрат.
Працівник може звернутися до суду з вимогою про притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності в частині виплати відсотків за затримку заробітної плати, такий обов`язок у роботодавця виникає на підставі ст. 236 ТК РФ.
З ст. 236 ТК РФ слід, що грошова компенсація нараховується на належні працівникові виплати, тобто на суми, отримані після утримання ПДФО. Виплачена компенсація є доходом, звільняються від оподаткування на підставі п. 3 ст. 217 НК РФ, незалежно від того, передбачена вона в колективному або трудовому договорі чи ні. Якщо зазначена компенсація перевищує встановлений Трудовим кодексом РФ мінімальний розмір, то сума перевищення також не обкладається податком на доходи фізичних осіб (лист Мінфіну Росії від 28.11.2008 N 03-04-05-01 / 450).

При утриманні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником у всякому разі повинно бути збережено п`ятдесят процентів заробітку.


Після укладення регіональної угоди про мінімальну заробітну плату керівник уповноваженого органу виконавчої влади суб`єкта Російської Федерації пропонує работодателям30 грудня 2001Утримання із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу

Обмеження відрахувань із заробітної плати. Утримання із заробітної плати працівника виробляються тільки у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами.


Правова охорона заробітної плати: обмеження підстав і меж утримання. Порядок розгляду справ про стягнення заборгованості по заробітній платі.При утриманні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником у всякому разі повинно бути збережено 50 відсотків заробітної плати. Обмеження, встановлені цією статтею

Про встановлення ліміту по заробітній платі працівників. Бюджетної сфери, правоохоронних органів.


При утриманні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником у всякому разі повинно бути збережено 50 відсотків заробітної плати.Посадовий оклад керівника установи, встановлюється в кратному відношенні до середньої заробітної плати працівників, які Фонд оплати праці працівників установи формується на календарний рік виходячи з обсягу лімітів бюджетних

Ведення касових операцій у національній валюті при розрахунках по заробітній платі, відрядження і господарським Ліміт залишку каси не встановлюється: юридичним особам, підрозділам з цілодобовим режимом роботи


§ 1. До гарантій охорони заробітної плати від необгрунтованих утримань відноситься не тільки вичерпний перелік випадків, коли Кодекс дозволяє робити утримання із заробітної плати, а й обмеження суми утриманьОбмеження розміру відрахувань із заробітної плати. Загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати 20 відсотків, а у випадках, передбачених федеральними законами

З урахуванням розрахованого ліміту по i -му покупцеві розраховується термін затримуючи виплату заробітної плати та фінансування державних програм, виділених державою для погашення заборгованості підприємствам, вкрадені


Встановлення заробітної плати. Заробітна плата працівнику встановлюється трудовим договором відповідно до діючих у даного роботодавця системами оплати труда.22 липня 2015Утримання із заробітної плати. Обмеження відрахувань із зарплати є однією з форм її правової охорони. Утримання із зарплати виробляються з письмової згоди працівника, а при відсутності згоди - за рішенням суду.

Керівник віддав наказ утримати певну суму з зарплати працівника. Вам потрібно оформити розпорядження. Але не поспішайте! Спочатку потрібно з`ясувати, якого роду утримання буде вироблено.


Встановлення розміру мінімальної заробітної плати в суб`єкті Російської Федерації. Стаття 134. Забезпечення підвищення рівня реального змісту заробітної плати.Розмір відрахувань із заробітної плати в цих випадках не може перевищувати 70 відсотків. Не допускаються утримання з виплат, на які відповідно до федеральним законом не звертається стягнення.

3. Як здійснюється перевірка ведення аналітичного обліку по заробітній платі? 4. На що звертати увагу при перевірці нарахування основної заробітної плати? 5. Назвіть особливості перевірки нарахування відпускних?


Утримання із заробітної плати. Поговоримо про види утримань, черговості і обмеженнях їх розміру. Також з матеріалу ви зможете дізнатися про типи доходів, з яких утримання не провадяться.Підкажіть, будь ласка, чи є обмеження по заробітній платі для оформлення гостьової візи в Німеччину? Також за умови, що всі витрати бере на себе приймаюча сторона.

Обмеження відрахувань із заробітної плати. Утримання із заробітної плати провадяться: 1) в силу закону - прибуткового податку і страхових внесків до Пенсійного фонду


Стаття 124. Обмеження відрахувань із заробітної плати. Утримання із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених.Хельга Обмеження відрахувань із заробітної плати устанаввлівает 138 стаття трудового кодексу, і такого умови як робота на не повну ставку немає.

Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати встановлено в 128 КЗпП. із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до повного погашення заборгованості


Якщо дата видачі заробітної плати збігається зі святковим днем, виплата проводиться напередодні. Компанія може зберігати гроші в касі тільки в межах ліміту, який встановив їй банк.Знайдіть хоч одного командира, якому довели як розрахували фонд заробітної плати його частини на календарний рік, який ліміт йому встановлено, скільки він витратив фонду ЗП і в кінцевому підсумку яка економія по26 вересня 2012

консультації з бухгалтерського обліку, заробітна плата, виплати по заробітній платі. Виплати за заробітною платою. Фальшиві і старі гроші в касі. Ліміт каси.


Головна сторінка --- & gt; Відповіді на екзаменаційні питання по трудовому праву --- & gt; Правова охорона заробітної плати: порядок і терміни її виплати, випадки утримань із заробітної плати, обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.Глава 21. Заробітна плата. Стаття 137. Обмеження відрахувань із заробітної плати. Утримання із заробітної плати працівника для погашення його заборгованості роботодавцю можуть здійснюватися

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення