Ти тут

Спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою організація не визнається податковим агентом (п. 1 ст. 24, п. 2 ст. 226 нк рф).

ухвалу про введення процедури спостереження щодо громадянина направляється в кредитні організації

Перш ніж почати опис процедури спостереження бачиться необхідним дати ряд основних понять використовуваних в Законі про банкрутство.
Неспроможність (банкрутство) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов`язаннями та (або) виконати обов`язок по сплаті обов`язкових платежів.
Боржник - громадянин, в тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа, вони виявилися нездатними задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов`язаннями та (або) виконати
обов`язок по сплаті обов`язкових платежів протягом терміну,
встановленого Законом про банкрутство (протягом трьох місяців з дати, коли вони повинні були бути виконані).
Керівник боржника - виконавчий одноособовий орган юридичної особи або керівник виконавчого колегіального органу, а також інша особа, яка здійснює відповідно до федеральним законом діяльність від імені юридичної особи без довіреності.
Грошове зобов`язання - обов`язок боржника сплатити кредитору певну суму за цивільно-правової угоди і (або) іншому
передбаченому Цивільним кодексом Російської Федерації основи.
Обов`язкові платежі - податки, збори та інші обов`язкові внески до бюджету відповідного рівня і державні позабюджетні фонди в порядку і на умовах, що визначаються законодавством Російської Федерації.
Кредитори - особи, які мають по відношенню до боржника права
вимоги за грошовими зобов`язаннями та іншими зобов`язаннями, про сплату
обов`язкових платежів, про виплату вихідної допомоги і про оплату праці осіб, які працюють за трудовим договором.
Конкурсні кредитори - кредитори за грошовими зобов`язаннями, за винятком уповноважених органів, громадян, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров`ю, моральної шкоди, має зобов`язання по виплаті винагороди за авторськими договорами, а також засновників (учасників) боржника за зобов`язаннями, що випливають з такої участі.
Уповноважені органи - федеральні органи виконавчої влади, уповноважені Кабінетом Міністрів України представляти в справі про банкрутство вимоги про сплату обов`язкових платежів і вимоги Російської Федерації за грошовими зобов`язаннями, а також органи виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, уповноважені представляти в справі про банкрутство та в процедурах банкрутства вимоги за грошовими зобов`язаннями відповідно суб`єктів Російської Федерації і муніципальних утворень.

Введення процедури спостереження надає організації свого роду відстрочку по оплаті платежів

Спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою забезпечення збереження майна боржника, проведення аналізу фінансового стану боржника, складання реєстру вимог кредиторів і проведення перших зборів кредиторів.
Фінансове оздоровлення - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою відновлення його платоспроможності та погашення заборгованості відповідно до графіка погашення заборгованості.
Зовнішнє управління - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою відновлення його платоспроможності.
Конкурсне виробництво - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника, визнаного банкрутом, з метою пропорційного задоволення кредиторів.
Мирова угода - процедура банкрутства, застосовуваний на будь-якій стадії розгляду справи про банкрутство з метою припинення провадження у справі про банкрутство шляхом досягнення угоди між боржником і кредиторами.
Арбітражний керуючий (тимчасовий керуючий, адміністративний керуючий, зовнішній керуючий або конкурсний керуючий) - громадянин Російської Федерації, що затверджується арбітражним судом для проведення процедур банкрутства і здійснення інших встановлених Законом про банкрутство повноважень і є членом однієї з саморегульованих організацій.
Саморегульована організація арбітражних керуючих - некомерційна організація, яка заснована на членстві, створена громадянами Російської Федерації, включена до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих і цілями діяльності якої є регулювання та забезпечення діяльності арбітражних керуючих.
Процедури банкрутства проводять відповідно:
;
спостереження - тимчасовий керуючий,
;
фінансове оздоровлення - адміністративний керівник,
;
зовнішнє управління - зовнішній керуючий,
;
конкурсне виробництво - конкурсний керуючий.
Закон про банкрутство визначає наступну черговість задоволення вимог кредиторів:
позачергово погашаються наступні поточні зобов`язання (поточні платежі):
;
судові витрати боржника, в тому числі витрати на опублікування
повідомлень про банкрутство;
;
витрати, пов`язані з виплатою винагороди арбітражному
керуючому, реєстроутримувачу;
;
поточні комунальні та експлуатаційні платежі, необхідні для здійснення діяльності боржника;
;
вимоги кредиторів, що виникли в період після прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом, а також вимоги кредиторів за грошовими зобов`язаннями, що виникли в ході конкурсного виробництва-

Метою процедури спостереження є забезпечення збереження майна боржника та проведення аналізу фінансового стану боржника. Тим самим боржникові надається можливість працювати без боргів

;
заборгованість по заробітній платі, що виникла після прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом, в тому числі і в ході конкурсного виробництва;
;
інші пов`язані з проведенням процедур банкрутства витрати;
;
в першу чергу проводяться розрахунки за вимогами громадян, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю і здоров`ю, а також компенсація моральної шкоди (кредитори першої черги);
;
у другу чергу проводяться розрахунки з виплати вихідної допомоги та оплати праці осіб, які працюють або працювали за трудовим договором, і з виплати винагород за авторськими договорами (кредитори другої черги);
;
в третю чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами (кредитори третьої черги).
Реєстр вимог кредиторів - документ, який представляє з себе перелік кредиторів, що містить інформацію про черговість задоволення і розмірі їх вимог. Відповідно до реєстру вимог кредиторів проходить голосування на зборах кредиторів, а також розрахунки з кредиторами. Веде реєстр арбітражний керуючий або реестродержатель (професійний учасник ринку цінних паперів, здійснює діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів).
Збори кредиторів - спеціальний орган, який представляє інтереси кредиторів в ході процедур банкрутства боржника. учасниками зборів
кредиторів з правом голосу є конкурсні кредитори і уповноважені органи, іншими словами кредитори третьої черги. Кредитори першої і другої черги не є учасниками зборів кредиторів і не мають права голосувати на зборах кредиторів. Конкурсний кредитор, уповноважений орган мають на зборах кредиторів кількість голосів, пропорційним розміру їх вимог до загальної суми вимог за грошовими зобов`язаннями та про сплату обов`язкових платежів, включених до реєстру вимог кредиторів на дату проведення зборів кредиторів. Простіше кажучи, голосування на зборах кредиторів проводиться "не руками, а грошима", тобто кількість голосів кредитора визначається розміром його вимог до боржника. Наприклад, якщо розмір заборгованості боржника перед одним з кредиторів вище ніж перед іншими кредиторами, разом узятими незалежно від їх кількості, то такий кредитор і буде фактично приймати рішення з питань порядку денного зборів кредиторів.
Комітет кредиторів - орган оперативного контролю з боку кредиторів за діяльністю арбітражного керуючого, комітет кредиторів обирається на перших зборах кредиторів. Комітет кредиторів може і не бути утворений, якщо кількість конкурсних кредиторів, уповноважених органів менше п`ятдесяти.
Спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою забезпечення збереження майна боржника, проведення аналізу фінансового стану боржника, складання реєстру вимог кредиторів і проведення перших зборів кредиторів.
В хронологічному порядку спостереження є першою процедурою банкрутства. Передує введенню щодо боржника спостереження, як правило, погіршення фінансового стану боржника приводить до невиконаним ним своїх грошових зобов`язань за договорами, несплаті податків в бюджет.
Далі будь-хто з конкурсних кредиторів,
уповноважених органів або сам боржник, звертаються до арбітражного суду із заявою про визнання боржника банкрутом.
Правом на звернення до арбітражного суду з заявою про визнання боржника банкрутом мають боржник, конкурсний кредитор, уповноважені органи.
Спостереження вводиться за результатами розгляду арбітражним судом обгрунтованості вимог заявника, а при порушенні справи про банкрутство на підставі заяви боржника спостереження вводиться з дати прийняття арбітражним судом заяви боржника. Про введення щодо боржника спостереження арбітражний суд виносить ухвалу, як правило, цією ж ухвалою затверджується і тимчасовий керівник боржника.
Спостереження зазвичай вводиться на три - чотири місяці, максимальний термін процедури спостереження відповідно до Закону про банкрутство не може перевищувати сім місяців.
Проводить процедуру спостереження тимчасовий керуючий, затверджений арбітражним судом зі списку представленого саморегулівної організацією арбітражних керуючих. Саморегульовану організацію, що представляє список кандидатів вказує в заяві заявник у справі про банкрутство. Важливо розуміти, що при введенні спостереження керівник боржника не відсторонюється від виконання своїх обов`язків, фактично боржник продовжує свою діяльність, але з певними обмеженнями. Наприклад, органи управління боржника можуть здійснювати операції пов`язані з придбанням, відчуженням майна боржника, балансова вартість якого становить понад п`ять відсотків балансової вартості активів боржника на дату введення спостереження виключно з письмової згоди тимчасового керуючого. Таким чином, тимчасовий керівник не виконує обов`язків керівника боржника його


спостереження і схем, подальшого їх аналізу передбачає вирішення чисто методичних питань, пов`язаних з конкретною організацією процедури


Особливості банкрутства містоутворюючих, сільськогосподарських, фінансових організацій. Завантажити безкоштовно Процедура спостереження при банкрутстві ЗавантажитиТакож одним із завдань даного етапу процедури спостереження є проведення інвентаризації всього наявного у організації майна.

Суд, вводячи в відношенні організації процедуру спостереження, одночасно з цим стверджує кандидатуру тимчасового керуючого


Крім того, існує ряд рішень, які з моменту введення процедури спостереження в організації, яка продемонструвала ознаки неспроможностіАрбітражним судом щодо організації була введена процедура спостереження.

Крім того, процедура спостереження є розумним компромісом між дотриманням інтересів організації-боржника і кредиторів ».


вимоги до організації спостереження. плюси і мінуси, помилки спостереження. процедура і оформлення результатів спостереження.Питання: Щодо організації введена процедура спостереження. Чи підлягає задоволенню заява конкурсного кредитора про перехід до спрощеної

Процедуру спостереження проводить тимчасовий керуючий, фінансове Відмінною рисою процедури банкрутства фінансової організації є те


Процедура банкрутства організації являє собою комплекс певних заходів На стадії спостереження при процедурі банкрутства поточний керівництво неПитання: Про право податкового органу призупиняти операції по рахунках в банках організації, щодо якої введена процедура спостереження.

Процедура спостереження не може вводитися по відношенню: до організації, щодо якої прийнято рішення про закриття


Методика спостереження містить найповніше опис процедури спостереження і Це найбільш поширений вид хронологічній організації спостереження.При введенні процедури спостереження в організації є шанс вийти з банкрутства, направивши всі сили на подолання кризи.

Процедури банкрутства - спостереження, фінансове оздоровлення до організаціям, що здійснюють незаконну діяльність по залученню коштів


Введення процедури спостереження означає наступне суду про прийняття заяви про визнання боржника банкрутом направляється в кредитні організації, з якимиСправа про банкрутство кредитної організації починається тільки після відкликання Центральним банком РФ її ліцензії і включає дві процедури: спостереження і

Спостереження - процедура банкрутства наслідків визначення арбітражного суду про майбутнє запровадження спостереження направляється в кредитні організації, з якими у


Місце процедури спостереження в системі процедур банкрутства. Іноді вигідніше почекати, коли платоспроможність організації відновиться, і потімНа даному етапі процедура спостереження банкрутства має ще одну задачу. документи бухгалтерії, які містити відомості про діяльність організації.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення