Ти тут

Процедури спостереження тимчасового керуючого

Метою процедури спостереження є забезпечення збереження майна боржника та проведення аналізу фінансового стану боржника. Тим самим боржникові надається можливість працювати без боргів

Головна сторінка Останні долучення Випадкова публікація
Запитати на ВікіКак
КАТЕГОРІЇ:
Архітектура- (3434) Астрономія- (809) Біологія- (7483) Біотехнологіі- (1 457) Військове справа-(14632) Високі технології-(1363) Географія- (913) геологія (1 438) Держава (451) Демографія- ( 1065) Будинок-(47672) Журналістика та ЗМІ- (912) Ізобретательство- (14524) Іноземні язикі- (4268) Інформатіка- (17799) Искусство- (+1338) історія-(13644) Компьютери- (11121) косметика-(55) Кулінарія- (373) Культура-(8427) Лінгвістіка- (374) Література- (1642) Маркетинг-(23702) Математіка- (16968) Машіностроеніе- (1700) медицина-(12668) менеджмент-(24684) механіка (15423) Науковеденіе- (506) Освіта- (11852) Охорона праці-(3308) Педагогіка- (5571) П оліграфія- (+1312) Політика (7869) Право- (5454) Пріборостроеніе- (1369) програмування-(2801) Виробництво-(97182) промисловість-(8706) психологія (18388) Релігія-(3217) зв`язок- (10668) Сільське господарство-(299) Соціологія- (6455) Спорт-(42831) Будівництво- (4793) торгівля-(5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) фізика- (3942) Філософія-(17015) Фінанси- (26596 ) Хімія- (22929) Екологія- (12095) економіка- (9961) Електроніка- (8441) Електротехніка- (4623) Енергетіка- (12629) Юріспруденція- (1492) Ядерна техніка-(1748)
Спостереження.
Дата додавання: 2014-01-05- переглядів: 141- лекція була корисна: 0 студентам (у) - не корисна: 0 студентам (у).
Опублікований матеріал порушує авторські права? повідомте нам ... Читайте також:
I. Статистичне спостереження.
Вибіркове спостереження.
Суцільне і несплошное спостереження.
У більшості випадків спостереження є обов`язковою процедурою, таким собі підготовчим етапом, що визначає подальший хід справи про банкрутство. Термін проведення процедури - не більше семи місяців. Процедура спостереження не може бути продовжена. Арбітражний суд затверджує кандидатуру арбітражного керуючого, званого тимчасовим керуючим, який буде проводити заходи, передбачені чинним законом про банкрутство в процедурі спостереження.
З моменту введення спостереження для підприємства-боржника, конкурсних кредиторів та інших учасників справи про банкрутство наступають наступні наслідки:
· Вимоги кредиторів за грошовими зобов`язаннями та про сплату обов`язкових платежів, термін виконання по яких настав на дату введення спостереження, не пред`являються боржника в індивідуальному порядку;
· Зупиняється провадження щодо стягнення з боржника грошових коштів та виконання майнових стягнень;
· Припиняється взаємозалік однорідних боргових вимог-

Процедура спостереження передбачає призначення тимчасового керуючого, який оцінює обсяг кредиторських вимог. Головний обов`язок тимчасового керуючого - аналіз матеріального становища банкрута.

· Проводиться узгодження органами управління боржника з тимчасовим керуючим угод, пов`язаних з придбанням або відчуженням (можливістю відчуження) майна, балансова вартість якого становить більше 5% балансової вартості сукупного майна, а також передача майна в довірче управління;
· Проводиться узгодження органами управління боржника з тимчасовим керуючим дій, пов`язаних з видачею позик, поручительством і гарантією, поступки права вимоги, переведенням боргу
· В процедурі спостереження обмежується реорганізація підприємства-боржника, а також його ліквідація;
· Обмежується створення боржником дочірніх організацій і філій, його участь в статутних капіталах інших юридичних осіб, входження в холдингову структуру або фінансово-промислову групу;
· Виплата дивідендів або розподіл прибутку між засновниками також узгоджується з тимчасовим керуючим.
Метою введення спостереження стає визначення реального стану підприємства-боржника для вибору подальшої процедури банкрутства.
Для досягнення зазначеної мети тимчасовий керуючий вирішує такі важливі завдання:
- інформує конкурсних кредиторів про введення щодо підприємства-боржника процедури банкрутства, збирає перші збори кредиторів, формує реєстр вимог кредиторів;
Дана дія дозволяє тимчасового керуючого визначити точний обсяг сукупної кредиторської заборгованості підприємства-боржника, встановити черговість задоволення вимоги кредиторів.
- проводить комплексний аналіз майнового і фінансового становища підприємства-боржника;
- проводить перевірку на наявність ознак навмисного або фіктивного банкрутства;
- забезпечує збереження майна боржника;
За накопиченим боргами підприємство відповідає за рахунок свого майна, тому в процедурі спостереження обмежуються будь-які дії керівництва підприємства, які могли б привести до погіршення його майнового стану, наприклад, реорганізація. Також в процедурі спостереження тимчасовий керуючий повинен вжити заходів з пошуку прихованого майна.
- контролює великі угоди боржника;
Будь-які угоди, які могли б погіршити фінансове становище підприємства-боржника (наприклад, по кредитуванню) керівництво зобов`язане погоджувати з кредиторами і арбітражним керуючим.
- підготовка звіту і пропозицій про подальшу процедуру банкрутства.
Свій звіт арбітражний керуючий представляє конкурсних кредиторів, які на загальних зборах голосують за подальшу процедуру банкрутства. Цією процедурою може стати процедура фінансового оздоровлення, зовнішнього управління або конкурсного виробництва. Також може бути прийнято рішення про укладення мирової угоди з боржником.

Протягом процедури спостереження тимчасовий керуючий повинен співвідносити потенційну вартість майна з рівнем витрат на забезпечення їх збереження.

Фінансове оздоровлення - особлива процедура банкрутства, яка вперше була введена законом про банкрутство від 2002 року. Це перша з двох реабілітаційних процедур банкрутства, орієнтована на відновлення платоспроможності підприємства-боржника і при цьому повне погашення кредиторської заборгованості.
Крім того, що процедура фінансового оздоровлення є новелою законодавства про банкрутство, вона - одна з найбільш рідко проводяться процедур банкрутства. Для цього є ряд істотних причин:
· По-перше, оздоровчі заходи повинен розробити і реалізувати менеджмент підприємства, який вже довів свою неспроможність, так як не зміг запобігти кризі;
· По-друге, підприємство входить в процедури банкрутства в більшості випадків вже перебуваючи в стані глибокої кризи і не маючи ніяких ресурсів для фінансового оздоровлення;
· По-третє, є деякі «підводні течії», що перешкоджають входженню підприємства в процедуру фінансового оздоровлення (наприклад, з яких-небудь причин цьому опираються окремі кредитори).
До інших причин відмови від проведення процедури фінансового оздоровлення на користь інших процедур можна віднести суттєві труднощі, що виникають з наданням фінансового забезпечення, з дотриманням жорстких часових рамок погашення кредиторської заборгованості.
Процедуру фінансового оздоровлення проводить адміністративний керуючий. Відносно підприємства-боржника фінансове оздоровлення вводиться на строк не більше двох років.
Для досягнення цілей процедури менеджмент підприємства за сприяння адміністративного керуючого повинен вирішити ряд важливих завдань:
- розробити план фінансового оздоровлення;
План фінансового оздоровлення представляє собою документ, що містить в собі перелік антикризових заходів, взаємопов`язаних за термінами, ресурсами і виконавцями. До складу плану фінансового оздоровлення в обов`язковому порядку включається графік погашення кредиторської заборгованості. За графіком боржник повинен почати погашення кредиторської заборгованості відповідно до складеного реєстру не пізніше одного місяця з моменту початку процедури фінансового оздоровлення і погашати її щомісяця рівними частками практично до кінця терміну процедури фінансового оздоровлення.
Розробка плану фінансового оздоровлення не є обов`язковою умовою для проведення процедури. Згідно з пунктом 1 статті 84 закону «Про банкрутство» він розробляється «в разі відсутності забезпечення виконання боржником зобов`язань у відповідності з графіком погашення заборгованості».
- здійснити пошук фінансового забезпечення виконання зобов`язань в ході процедури;
Одним з перешкод до реалізації процедури фінансового оздоровлення є законодавча вимога про надання грошового забезпечення виконання зобов`язань підприємства-боржника перед конкурсними кредиторами відповідно до графіка погашення заборгованості. Таке забезпечення може надати, наприклад, комерційний банк або орган державної виконавчої влади. У разі порушення виконання графіка, адміністративний керуючий в праві звернутися до обеспечітеля з вимогою погашення залишку заборгованості.
- розробити графік погашення заборгованості;
Як уже було відзначено вище, графік погашення кредиторської заборгованості є важливою складовою частиною плану фінансового оздоровлення. Після затвердження графіка арбітражним судом виникає обов`язок боржника погасити заборгованість перед кредиторами у встановлені ним строки, а саме не пізніше, ніж за місяць до закінчення процедури фінансового оздоровлення, а щодо кредиторів першої та другої черги - не пізніше, ніж через шість місяців після введення процедури . Якщо боржник порушує терміни задоволення вимог кредиторів, то це тягне за собою дострокове припинення процедури фінансового оздоровлення. Іншою підставою дострокового припинення процедури є неподання в арбітражний суд угоди про забезпечення зобов`язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості Що стосується дострокового закінчення процедури фінансового оздоровлення, то воно можливе, коли боржник достроково погасив заборгованість у відповідності з графіком і при цьому в арбітражний суд не надійшли скарги конкурсних кредиторів.
Функції адміністративного керуючого, який призначається арбітражним судом для проведення процедури фінансового оздоровлення, зводяться, в основному, до контрольних і розпорядчим функцій. Адміністративний керуючий уповноважений розглядати звіти боржника про виконання графіка погашення заборгованості, а також здійснювати нагляд за своєчасним виконанням боржником поточних вимог кредиторів. Крім того, адміністративний керуючий име


Основні цілі процедури спостереження реалізуються через діяльність тимчасового керуючого (спостерігача), який призначається арбітражним судом з моменту винесення судом ухвали про введення спостереження.


Процедуру спостереження проводить тимчасовий керуючий, фінансове оздоровлення контролює адмі   тратівний керуючий, зовнішнє управління здійснює зовнішній керуючий і, нарештіВведення процедури спостереження означає наступне: Неможливість пред`явлення майнових вимог до боржника без направлення їх тимчасового керуючого (в разі

Однак слід підкреслити, що в процесі проведення процедури спостереження тимчасовий керуючий не підміняє органи управління боржника.


Процедури банкрутства проводять відповідно: спостереження - тимчасовий управляющій- фінансове оздоровлення - адміністративний управляющій- зовнішнє управління - зовнішній керуючийТакож в процедурі спостереження тимчасовий керуючий повинен вжити заходів з пошуку прихованого майна. - контролює великі угоди боржника

В період спостереження проводиться перші збори кредиторів, яке приймає рішення про введення однієї з процедур банкрутства, її передбачуваний термін і кандидатури арбітражного керуючого. Тимчасовий керуючий після закінчення


Повідомлення керівника боржника, головного бухгалтера, голови СД про призначення тимчасового керуючого, наслідки введення процедури спостереження і обмеження по здійсненню операцій.В цілому слід підкреслити, що в процесі проведення процедури спостереження тимчасовий керуючий не підміняє органи управління боржника.

Для найбільш ефективного і незалежного аналізу фінансового стану організації, а також з метою її управління на період процедури спостереження, суд призначає тимчасового керуючого.


При розгляді справи про банкрутство арбітражним судом вводиться процедура спостереження щодо підприємства-боржника. Для здійснення своїх функцій тимчасовий керуючий користується наданими правами і несеПровадження у справі про банкрутство згідно з Федеральним законом. Особливості процедури спостереження щодо підприємства-боржника. Норма про призначення тимчасового керуючого.

Наглядом визнається процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою забезпечення збереження майна боржника При введенні спостереження арбітражним судом призначається тимчасовий керуючий, який має право


Тимчасовий керуючий, його функції. Опис: Процедура спостереження - найважливіша процедура банкрутства, є новелою для російського законодавстваПри таких обставинах важливу роль відіграє тимчасовий керуючий, який представляє інтереси боржника на стадії спостереження. Цей етап в процедурі банкрутства настає через 3 дня

Тимчасовий (арбітражний) керуючий приступає до роботи після того, як до суду надійде заява про визнання боржника неспроможним і буде прийнято рішення про введення процедури спостереження.


Процедура спостереження. Спостереження являє собою процедуру банкрутства, що вводиться арбітражним Тимчасовий керуючий визначає дату проведення перших зборів кредиторів та повідомляє про це всіх виявлених кредиторів.12. Протягом усієї процедури спостереження тимчасовий керуючий здійснює контроль за всіма угодами підприємства - боржника

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення