Ти тут

Реєстр процедури спостереження за

Заява про включення вимоги до реєстру вимог кредиторів, подану до опублікування відомостей про введення щодо боржника процедури спостереження

Авіація і космонавтика (304)
Адміністративне право (123)
Арбітражний процес (23)
Архітектура (113)
Астрологія (4)
Астрономія (4814)
Банківська справа (5227)
Безпека життєдіяльності (2616)
Біографії (3423)
Біологія (4214)
Біологія і хімія (1518)
Біржова справа (68)
Ботаніка та сільське гос-во (2836)
Бухгалтерський облік і аудит (8269)
Валютні відносини (50)
Ветеринарія (50)
Військова кафедра (762)
ГДЗ (2)
Географія (5275)
Геодезія (30)
Геологія (1222)
Геополітика (43)
Держава і право (20403)
Цивільне право і процес (465)
Діловодство (19)
Гроші та кредит (108)
ЄДІ (173)
Природничі науки (96)
Журналістика (899)
ЗНО (54)
Екологія (34)
Видавнича справа та поліграфія (476)
Інвестиції (106)
Іноземна мова (62792)
Інформатика (3562)
Інформатика, програмування (6444)
Історичні особистості (2165)
Історія (21321)
Історія техніки (766)
Кібернетика (64)
Комунікації і зв`язок (3145)
Комп`ютерні науки (60)
Косметологія (17)
Краєзнавство та етнографія (588)
Короткий зміст творів (1000)
Криміналістика (106)
Кримінологія (48)
Криптология (3)
Кулінарія (одна тисяча сто шістьдесят-сім)
Культура і мистецтво (8485)
Культурологія (537)
Література: зарубіжна (2044)
Література і російська мова (11657)
Логіка (532)
Логістика (21)
Маркетинг (7986)
Математика (3721)
Медицина, здоров`я (10549)
Медичні науки (88)
Міжнародне публічне право (58)
Міжнародне приватне право (36)
Міжнародні відносини (2257)
Менеджмент (12491)
Металургія (91)
Охорона правопорядку (797)
Музика (одна тисячу триста тридцять вісім)
Муніципальне право (24)
Податки, оподаткування (214)
Наука і техніка (один тисячі сто сорок один)
Нарисна геометрія (3)
Окультизм і уфология (8)
Решта реферати (21699)
Педагогіка (7850)
Політологія (3801)
Право (682)
Право, юриспруденція (2881)
Підприємництво (475)
Прикладні науки (1)
Промисловість, виробництво (7100)
Психологія (8694)
психологія, педагогіка (4122)
Радіоелектроніка (443)
Реклама (952)
Релігія і міфологія (2968)
Риторика (23)
Сексологія (748)
Соціологія (4876)
Статистика (95)
Страхування (107)
Будівельні науки (7)
Будівництво (2004)
Схемотехніка (15)
Митна система (663)
Теорія держави і права (240)
Теорія організації (39)
Теплотехніка (26)
Технологія (624)
Товарознавство (16)
Транспорт (2652)
Трудове право (136)

Робота з кредиторами включає вжиття заходів щодо виявлення кредиторів і перш за все повідомлення про введення процедури наблюденія- ведення реєстру вимог

Туризм (90)
Кримінальне право і процес (406)
Управління (95)
Керуючі науки (24)
Фізика (3463)
Фізкультура і спорт (4483)
Філософія (7216)
Фінансові науки (4592)
Фінанси (5387)
Фотографія (3)
Хімія (2245)
Господарське право (23)
Цифрові пристрої (29)
Екологічне право (35)
Екологія (4517)
Економіка (20645)
Економіко-математичне моделювання (666)
Економічна географія (119)
Економічна теорія (2573)
Етика (889)
Юриспруденція (288)
Мовознавство (148)
Мовознавство, філологія (1140)
Дипломна робота: Спостереження як процедура банкрутства
Назва: Спостереження як процедура банкрутства
Розділ: Реферати по державі і праву
Тип: дипломна робота
Доданий 14:53:22 12 березня 2011 Схожі роботи
Переглядів: 6024
Коментарів: 0
Оценило: 0 человек
Середній бал: 0
Неизвестно
зміст
Вступ
Глава 1. Загальні положення про неспроможність (банкрутство)
1.1 Російське законодавство про неспроможність (банкрутство): основні риси і тенденції розвитку
1.2 Поняття, критерії та ознаки неспроможності (банкрутства)
Глава 2. Поняття і правова сутність процедури спостереження
2.1 Поняття процедури спостереження і її місце в системі процедур банкрутства
2.2 Застосування законодавства про неспроможність (банкрутство) в процесі процедури спостереження
2.3 Застосування арбітражними судами правових норм, що регулюють процедуру спостереження
Глава 3. Виконання процедури спостереження
3.1 Правове становище учасників процесу про банкрутство при введенні процедури спостереження
3.2 Правовий механізм збереження майна боржника та аналізу його фінансового стану
3.3 Встановлення розміру вимог кредиторів. Закінчення процедури спостереження
висновок
Список джерел та літератури Введення
Роль банкрутства в ринковій економіці добре відома і в багатьох аспектах (як позитивних, так і негативних) описана у великій літературі. Загроза банкрутства корпорації при помилковій політиці менеджерів на ринках (в найбільш жорсткому варіанті перехід контролю до кредиторам) стандартно розглядається в якості зовнішнього інструменту корпоративного управління.
Очевидним очікуваним підсумком застосування такого механізму (незалежно від плюсів і мінусів конкретних країнових моделей - прокредіторской або продолжніковой) повинні бути оздоровлення фінансів і підвищення ефективності діяльності корпорації, що стала об`єктом відповідних процедур.
Характерна риса більшості сучасних розвинених систем регулювання неспроможності - наявність і розвиток реабілітаційних процедур щодо збереження бізнесу на додаток до такого класичного механізму банкрутства, як розпродаж активів боржника в ході конкурсного виробництва.

Процедура спостереження тривала близько трьох місяців і припинена в зв`язку з задоволенням боржником всіх вимог, включених до реєстру вимог

До теперішнього часу в Росії сформувалися всі основні елементи інституту неспроможності. Модель банкрутства, яка отримала своє втілення в сучасному - третьому - законі про банкрутство, з усією очевидністю несе в собі риси компромісу, що формувався на перших етапах її становлення. Разом з тим, інститут банкрутства в Росії поки не можна розглядати як стабільний і ефективний механізм, спрямований на оздоровлення управління і фінансів компаній. Існуючий інститут неспроможності, незважаючи на зростання кількості справ про визнання боржників банкрутами, не вирішує і макроекономічну завдання виведення неефективних підприємств з ринку, а також не забезпечує передбачуваного розподілу ризиків для кредиторів.
спостереження банкрутство неспроможність процедура
Процедура спостереження - найважливіша процедура банкрутства, введена Федеральним законом від 8 січня 1998 року № 6-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)", є новелою для російського законодавства, що регулює питання неспроможності суб`єктів господарської діяльності. Як показала вже склалася за цей вельми короткий для " життя "закону період правозастосовна практика, дана процедура є однією з найбільш складних і відповідальних: підсумком проведення процедури спостереження є прийняття рішення про подальшу су ьбе боржника.
Основною метою даної процедури є прийняття комплексу заходів, спрямованих на збереження майна боржника, проведення аналізу фінансово-економічного і господарського стану боржника, встановлення розміру заборгованості перед кредиторами.
На відміну від таких процедур банкрутства, як зовнішнє управління, конкурсне виробництво і мирову угоду, які можуть застосовуватися або не застосовуватися в справах про банкрутство, спостереження є обов`язковою процедурою при розгляді справ про банкрутство, яка вводиться на підставі визначення арбітражного суду. Існує вичерпний перелік випадків, коли спостереження не вводиться, він буде розглянутий в першому розділі даної роботи.
Отже, мета даної випускної кваліфікаційної роботи: розкриття процедури спостереження як одного з процедур банкрутства. Виходячи з мети, ми ставимо перед собою наступні завдання:
вивчити загальні положення про неспроможність (банкрутство), поняття, критерії та ознаки неспроможності (банкрутства) та основні риси і тенденції розвитку російського законодавства про неспроможність (банкрутство);
проаналізувати поняття і правова сутність процедури спостереження, Застосування законодавства про неспроможність (банкрутство) в процесі процедури спостереження;
розкрити виконання процедури спостереження, правове становище учасників процесу, правовий механізм збереження майна боржника та аналізу його фінансового стану, встановлення розміру вимог кредиторів
Об`єкт вивчення даної роботи - аналіз правового регулювання спостереження як одного з процедур банкрутства.
Предметом даної роботи є механізм правового регулювання і практику застосування нормативних актів, які регулюють інститут неспроможності банкрутства на прикладі процедури спостереження, особливості структурних зв`язків законодавства про неспроможність (банкрутство) з іншими матеріальними і процесуальними правовими нормами, що регулюють господарську діяльність в системі права Росії, основні проблеми правозастосовчої практики в області неспроможності і припустити можливі шляхи подальшого совершенствова ия нормативної бази для даної сфери економіки країни.
Розподіл на три розділи представляється найбільш раціональним для досягнення цієї мети. У першій з них розглядаються основні риси і тенденції розвитку законодавства Росії про неспроможність, поняття, критерії та ознаки неспроможності. Другий розділ присвячується аналізу правової сутності процедури спостереження, застосування законодавства про неспроможність (банкрутство) в процесі процедури спостереження і практиці вирішення проблем правового регулювання процедури банкрутства. У третьому розділі розглядається правове положення учасників процедури спостереження, оскільки саме від волевиявлення останніх, який проявляється у відповідності з їх правовим статусом, залежить реалізація не тільки завдань процедури спостереження, а й істоти державного регулювання інституту неспроможності як такого. Тут же розглядаються правові аспекти виконання основних завдань спостереження, позначених законодавцем.
Джерелами для написання даної роботи послужили правові акти Російської Федерації, що регулюють інститут неспроможності юридичних осіб, коментарі до досліджуваних джерел права, дані провідними російськими вченими, публікації російської преси. В аналізі розвитку законодавчої бази, що регулює процес банкрутства, використовувалися монографії російських і зарубіжних авторів, матеріали наукових журналів. У теоретичному вивченні питань, пов`язаних з правовим регулюванням спостереження, дуже допомогли статті Попондопуло В.Ф., Витрянского В.В., М.В. Телюкіной, яка веде наукове пояснення найважливіших етапів спостереження. З матеріалів арбітражної практики хотілося б відзначити узагальнення судово-арбітражно


які можуть бути встановлені на дату введення процедури спостереження, а згодом - донараховано та включені до реєстру вимог кредиторів в розмірі


alt = "У спостереженні і зовнішньому управлінні реєстр вимог кредиторів не закривається По-друге, в ході проведення спрощений процедур банкрутства (відсутнього" gt;платежі в процедурі спостереження і поточні платежі в конкурсному виробництві. Вимоги за поточними платежами не підлягають включенню до реєстру требованій18 вересня 2013

Термін подачі вимоги про включення до реєстру вимог кредиторів, в загальному порядку, становить 30 днів з моменту публікації в процедурі спостереження і два


Скільки має бути реєстрів, якщо була процедура спостереження і процедура конкурсного? Виходить, що два.До таких процедур відносяться спостереження, зовнішнє управління, фінансове Вимоги кредиторів за поточними платежами не підлягають включенню до реєстру

Перш ніж почати опис процедури спостереження бачиться необхідним дати ряд Реєстр вимог кредиторів - документ, який представляє з себе перелік


Спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до Реєстру вимог кредиторів підлягає закриттю після закінчення двох місяців з дати опублікуваннякредиторів боржника в період проведення процедури спостереження У виробництві 7. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб або

Процедура спостереження - це процедура банкрутства Кредитори можуть вступити до реєстру в будь-який момент процедури фінансового управління


включених до реєстру вимог кредиторів, в ході спостереження або погашення таких вимог в ході будь-якої процедури, що застосовується в справі про банкротстве26 жовтня 2002Якщо по відношенню до вашого боржника вводиться процедура спостереження, як перша стадія Порядок подачі заяви про включення до реєстру вимог кредиторів.

У період процeдyри спостереження, крім поточної діяльності Вимоги кредиторів за поточними платежами не включаються до реєстру вимог кредиторів.


Закінчення процедури спостереження. Висновок. Список джерел та літератури. того чи іншого кредитора необгрунтовано включені в реєстр як встановлені.складання реєстру вимог кредиторів і проведення перших зборів У Франції, так само як і в Росії, існує допоміжна процедура спостереження.

(Особи, щодо якої введено процедуру спостереження) перед заявником. Таким чином, в разі несвоєчасного подання заяви про включення до реєстру


Зазначені вимоги включаються до реєстру вимог кредиторів на підставі процедури спостереження було опубліковано в газеті Коммерсант № ___ відА л г о р і т м дій тимчасового керуючого при проведенні процедури спостереження в Тимчасовий керуючий веде реєстр вимог кредиторів.

4) Повідомлення про введення процедури спостереження - керівництву підприємства - боржника Формування реєстру кредиторів ведеться в розділі Процедури


Інші документи, подібні Процедура спостереження. - виявляти кредиторів боржника-- вести реєстр вимог кредиторів, за винятком випадків5. Процедура спостереження. Правове становище тимчасового керуючого. 12. Зазначені вимоги включаються до реєстру вимог кредиторів на підставі

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення