Ти тут

При введенні процедури спостереження призначається

Основні юридичні наслідки введення процедури спостереження. Ініціювання процедури банкрутства щодо комерційної компанії.

Департамент податкової і митно-тарифної політики Міністерства фінансів Російської Федерації про оподаткування відсотків листом від 19 серпня 2011 N 03-03-06 / 1/505 роз`яснює наступне.
Питання: За договором уступки права вимоги організація придбала грошові зобов`язання за кредитним договором (термін виконання зобов`язань настав). Боржника визнано банкрутом, реєстр кредиторів сформований, вимоги організації включені в нього.
Відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 4 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" склад і розмір грошових зобов`язань та обов`язкових платежів, що виникли до прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом і заявлених після прийняття арбітражним судом такої заяви і до прийняття рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, визначаються на дату введення кожної процедури банкрутства, наступній після настання терміну виконання відповідного зобов`язання.
Згідно п. 4 Постанови Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 63 "Про поточні платежі за грошовими зобов`язаннями у справі про банкрутство" при вирішенні питання про кваліфікацію вимог про сплату боржником відсотків за користування грошовими коштами за договором позики або кредитним договором судам необхідно мати на увазі, що зазначені відсотки поряд з підлягає поверненню сумою позики (кредиту) утворюють суму заборгованості за відповідним грошовим зобов`язанням боржника, яке визначається за правилами п. 1 ст. 4 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ.

Метою процедури спостереження є забезпечення збереження майна боржника та проведення аналізу фінансового стану боржника. Тим самим боржникові надається можливість працювати без боргів

В який момент припиняється нарахування відсотків за користування позиковими засобами за кредитним договором з метою обчислення податку на прибуток у разі введення проти боржника - позичальника процедури спостереження і включення вимог організації до реєстру вимог кредиторів?
Відповідь: Відповідно до п. 6 ст. 250 Податкового кодексу Російської Федерації (далі - НК РФ) позареалізаційними доходами платника податків зізнаються доходи у вигляді відсотків, отриманих за договорами позики, кредиту, банківського рахунку, банківського вкладу, а також з цінних паперів та інших боргових зобов`язаннях (особливості визначення доходів банків у вигляді відсотків встановлюються ст. 290 НК РФ).
Підпунктом 1 п. 2 ст. 290 НК РФ встановлено, що до доходів банків з метою гл. 25 НК РФ ставляться доходи від здійснення банківської діяльності у вигляді процентів від розміщення банком від свого імені і за свій рахунок грошових коштів, надання кредитів і позик.

З моменту введення процедури спостереження законом встановлюється особливий порядок пред`явлення майнових вимог до боржника, зокрема

Відповідно до п. 1 ст. 126 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" з дати прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, зокрема, припиняється нарахування відсотків, неустойок (штрафів, пені) та інших санкцій за невиконання або неналежне виконання грошових зобов`язань та обов`язкових платежів, за винятком поточних платежів, а також відсотків, передбачених ст. 126 вищевказаного Закону.
Таким чином, на нашу думку, з дати прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в податковому обліку нарахування доходу у вигляді відсотків за борговими зобов`язаннями боржника припиняється.
Також повідомляємо, що питання, пов`язані з порядком нарахування процентів за борговими зобов`язаннями боржника, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство до моменту відкриття конкурсного виробництва, регулюються Федеральним законом від 26.10.2002 N 127-ФЗ і не відносяться до компетенції Департаменту.
Разом з тим відповідно до правової позиції, викладеної в п. 4 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 23.07.2009 N 63, при вирішенні питання про кваліфікацію як поточних платежів вимог про сплату відсотків за користування грошовими коштами, наданими боржникові за договором позики, кредитного договору або в якості комерційного кредиту, необхідно мати на увазі, що зазначені відсотки поряд з підлягає поверненню сумою позики (кредиту), на яку вони нараховуються, утворюють суму заборгованості за відповідним грошовим зобов`язанням боржника, склад і розмір якого, якщо це зобов`язання виникло до прийняття заяви про визнання боржника банкрутом, визначаються за правилами п. 1 ст. 4 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ. У цьому випадку вимоги про сплату таких відсотків не є поточними платежами.
Заступник директора
департаменту податкової
і митно-тарифної політики
С.В.РАЗГУЛІН

Основні цілі процедури спостереження реалізуються через діяльність тимчасового керуючого (спостерігача), який призначається арбітражним судом з моменту винесення судом ухвали про введення спостереження.


повідомляти кредиторів про введення наблюденія- скликати і проводити перші збори кредиторів. З огляду на короткий термін, що відводиться на проведення процедури спостереження, тимчасового керуючого необхідно максимальноЯким чином можна стягнути заробітну плату нараховану але не виплачену до моменту введення процедури спостереження якщо відсутні виконавчі документи на її стягнення, видані до введення спостереження

При введенні процедури спостереження боржник продовжує здійснювати виробничо-господарську діяльність, за винятком угод, зазначених у Законі.


При введенні процедури спостереження керівник боржника та інші органи управління боржника не усуваються від виконання покладених на них обов`язків.Заборгованість, термін сплати якої настав після винесення судом ухвали про введення процедури спостереження, вважається поточною до дати винесення судом ухвали про введення наступної процедури банкрутства.

Введення процедури спостереження тягне за собою виникнення певних правових наслідків, до числа яких відносяться: - вимоги кредиторів за грошовими зобов`язаннями та про сплату обов`язкових платежів


При введенні процедури спостереження знімаються арешти та інші обмеження, накладені в ході виконавчого провадження судовими приставами-виконавцями, в тому числі на підставі стЯкщо вимога за грошовим зобов`язанням, яке з`явилося до порушення справи про банкрутство, заявляється кредитором в ході процедури спостереження, то його розмір (включаючи відсотки) визначається на дату введення спостереження

З моменту введення процедури спостереження складається наступна ситуація При введенні спостереження не може бути призупинено виконання виконавчих документів, виданих на підставі судових рішень про стягнення


При введенні процедури спостереження в організації є шанс вийти з банкрутства, направивши всі сили на подолання кризи.Кредитори, які заявили свої вимоги протягом 30 днів з дня опублікування повідомлення про введення процедури спостереження і включені до реєстру вимог кредиторів, мають право брати участь в перших зборах кредиторів.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
Схожі повідомлення